Pronájem týmových studoven

Nabízíme pronájem týmových studoven pro studenty za zvýhodněnou cenu.

Pro rezervaci týmové studovny je nezbytné mít na Vašem knihovním finančním kontě dostatečný zůstatek. Zůstatek si můžete navýšit vložením hotovosti na pokladně NTK v 1. podlaží nebo bezhotovostně on-line platbou pomocí platební karty, případně bankovním převodem. Studovnu si můžete zarezervovat sami prostřednictvím rezervačního systému nebo s pomocí knihovníků u informačních pultů. Do studovny se v čas začátku rezervace dostanete na svou zákaznickou kartu a po dobu pronájmu vás prosíme o dodržování pravidel využívání týmových studoven.

Týmové studovny se nachází ve volném výběru ve 4. – 6. podlaží knihovny.

Délka pronájmu

Základní doba zvýhodněného pronájmu je jedna hodina. Na jak dlouho si studovnu pronajmete, záleží jen na vašich potřebách a obsazenosti studoven.

Cena pronájmu

Našim zákazníkům, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR a kteří jsou zároveň studenty vysoké školy, vysokoškolští učitelé, doktorandi nebo vědecko-výzkumní pracovníci vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR, týmové studovny pronajímáme za zvýhodněnou cenu. Komerční pronájmy se řídí aktuálním ceníkem.

Vybavení

Týmové studovny (č. 1–18) s kapacitou 8 až 10 pracovních míst a Malé týmové studovny (č. 28–29) s kapacitou 4 pracovních míst jsou primárně určeny k týmové / skupinové práci, společnému zpracovávání zadání apod. Jsou vybaveny připojením k elektrické a datové síti, flipcharty a magnetickými popisovatelnými tabulemi.

Fixy a houbičky zakoupíte v automatu s kancelářskými potřebami ve 3. NP (najdete jej u tiskárny, naproti schodům a výtahům).
Papíry do flipchartů zakoupíte v prodejně Ikan partner s.r.o.

Zrušení rezervace

Rezervaci zrušíte pouze s pomocí našich pracovníků. Finanční prostředky vynaložené na rezervaci studovny vám vrátíme, pokud rezervaci stornujete dříve než 24 hodin předem.

Pravidla využívání týmových studoven

Užívání týmových studoven se v zájmu pohodlí našich zákazníků řídí knihovním řádem a domovním řádem. Ze studoven není dovoleno odnášet, vnášet či přemísťovat vybavení, techniku, židle aj. ani jinak manipulovat se zařízením studovny. Počet pracovních míst je limitován kapacitou dané studovny.

Kontakt

‌ info@techlib.cz

‌  232 002 535

Důležité odkazy

Vstup do rezervačního systému

Dobít finanční konto platební kartouDobít finanční konto platební kartou

Galerie

Rentals - Team Study Room
Team study room - outside *
Team study room - inside *
Editor: Martina Tvrdá Poslední změna: 19.4. 2017 09:04