Rezervační systém

Návod pro rezervaci/zápůjčku týmových a individuálních studoven.

Rezervační systém - týmové studovny

Prostřednictvím rezervačního systému si sami můžete rezervovat týmové studovny. K uskutečnění rezervace je vyžadován dostatečný zůstatek na vašem finančním kontě.

Vstup do rezervačního systému

Jak rezervovat týmovou studovnu

 1. Přihlašte se ke svému uživatelskému účtu NTK.
 2. Ujistěte se (volba Můj účet), že spadáte do zákaznické kategorie, která má možnost zápůjčky týmové studovny, a že je vaše registrace platná v dobu plánované zápůjčky.
 3. Ujistěte se, že na svém finančním kontě NTK máte dostatečný disponibilní zůstatek k provedení zápůjčky, případně si finanční konto dobijte prostřednictvím platební karty či na pokladně NTK.
 4. Z nabídky na vašem účtu NTK zvolte možnost „Rezervační systém‟ (buďte trpěliví, systém má dlouhé odezvy). 
 5. Zvolte v menu "Teamwork Room Reservation - 1 Hour Granularity".
 6. V novém okně uvidíte kalendář místnosti(í). Zadejte a zobrazte si v kalendáři časový úsek, na který si chcete individuální studovnu rezervovat.
  Vyberte si termín vaší rezervace.
 7. Vyberte požadovanou délku rezervace (možno i přes více polí) kliknutím a tažením myši. Při výběru pouze jedné buňky kalendáře je třeba kliknout dvakrát. Výběr je označen žlutě, započatá rezervace je označena zeleně.
 8. Vyčkejte na zobrazení potvrzení vybrané rezervace.
 9. Rezervaci dokončíte stisknutím tlačítka „Potvrdit rezervaci“. Potvrzená rezervace je označena modře - ujistěte se, že vaše rezervace je v kalendáři modrá.

Rezervaci je také možné uskutečnit u pultu služeb s pomocí knihovníka.

Storno rezervace

Rezervaci je možno bezplatně stornovat nejpozději 24 hodin před začátkem zápůjčky, pokud tak učiníte později, je  poplatek za rezervaci nevratný.

Rezervaci studovny můžete stornovat sami online, nebo v době asistovaného provozu za pomoci knihovníků u informačního pultu v 1. a 2. NP, či prostřednictvím emailu na info@techlib.cz.(do emailu uveďte číslo rezervace a ID zákazníka).

 Návod pro online storno rezervace

 1. Přihlašte se ke svému uživatelskému účtu NTK.
 2. Z nabídky na vašem účtu NTK zvolte Rezervační systém (buďte trpěliví, systém má dlouhé odezvy). 
 3. Klikněte na nabídku v navigaci nazvanou Seznam rezervací/Reservation List.
 4. Počkejte na otevření okna s přehledem vašich rezervací.
 5. Ve sloupci Stav u zápůjček, jejichž začátek je za déle než 24 h., uvidíte tlačítko Storno. Vyberte řádek s rezervací, kterou chcete stornovat.
 6. Zvolte tlačítko Storno - tímto je vaše rezervace stornována. 

Rezervační systém - individuální studovny

Zápůjčky individuálních studoven probíhají v pilotním režimu. Nyní je možné rezervovat individuální studovny na období do 30. 6. 2024. 

V případě problémů, otázek či návrhů na zlepšení, kontaktujte v době asistovaného provozu pracovníka knihovny na pultu informací v 1.NP nebo 2. NP nebo nám dejte vědět na adresu info@techlib.cz
Nemůžete-li se dostat do rezervované studovny, volejte 232 002 981, případně kontaktujte pracovníka knihovny.

Jednotlivé individuální studovny si mohou zapůjčit pouze uživatelé některých zákaznických kategorií (studenti partnerských VŠ, doktorandi, učitelé VŠ a výzkumní pracovníci). Minimální délka zápujčky se pro jednotlivé zákaznické kategorie a studovny liší

Zápůjčka je možná prostřednictvím online Rezervačního systému (viz Jak rezervovat individuální studovnu) či za asistence knihovníka na informačním pultu v 1. a 2. NP (v době asistovaného provozu).

 1. Přihlašte se ke svému uživatelskému účtu NTK.
 2. Ujistěte se (volba Můj účet), že spadáte do zákaznické kategorie, která má možnost zápůjčky individuální studovny, a že je vaše registrace platná po celou dobu plánované zápůjčky.
 3. Ujistěte se, že na svém finančním kontě NTK máte dostatečný disponibilní zůstatek k provedení zápůjčky, případně si finanční konto dobijte prostřednictvím platební karty či na pokladně NTK.
 4. Z nabídky na vašem účtu NTK zvolte možnost „Rezervační systém (buďte trpěliví, systém má dlouhé odezvy). 
 5. Klikněte na nabídku v horní části obrazovky nazvanou Zdroje dle typu/Resources by Type‟ (červený obdélník).
 6. Z nabídky zvolte dle vaší zákaznické kategorie požadovaný typ zdroje (individuální studovna + minimální délka zápůjčky - den, týden, měsíc*).
  Možnost rezervace budete mít pouze u studoven, na které máte v souvislosti s vaší zákaznickou kategorií nárok (u ostatních možností budou okénka pro rezervaci neaktivní/prázdná). 
 7. V novém okně uvidíte kalendář místnosti(í). Zadejte a zobrazte si v kalendáři časový úsek, na který si chcete individuální studovnu rezervovat.
  Vyberte si termín vaší rezervace.
  Při výběru pouze jedné buňky kalendáře je třeba kliknout dvakrát.
  Při výběru více buněk klikněte na první a posléze na poslední požadovanou buňku.
 8. Vyčkejte na zobrazení potvrzení vybrané rezervace. 
 9. Pro potvrzení zvolte tlačítko Potvrdit rezervaci a v následujícím okně pak OK.
 10. Potvrzená rezervace je označena modře - ujistěte se, že vaše rezervace je v kalendáři modrá.
 11. Seznam vašich rezervací si zobrazíte kliknutím na odkaz „Seznam rezervací/Reservation List" v hlavním menu Rezervačního systému. Zde můžete stornovat své rezervace (nejpozději 24 h. před jejich začátkem). Platba za rezervovanou studovnu bude automaticky stržena z vašeho NTK konta 24 h. před začátkem zápůjčky.

*U týdenních zápůjček je termín zápůjčky vždy pondělí-neděle, u měsíčních vždy od 1. dne měsíce do posledního dne daného měsíce (ignorujte, prosím, nepřesné konečné datum v kalendáři u týdenních/měsíčních rezervací v Rezervačním systému). Registrace a zákaznická skupina musí být platné od 1.dne zápůjčky. 

V případě zápůjčky studovny pro handicapované (č. 7 a 21) je nutné mít v době pobytu ve studovně s sebou a při případné kontrole poskytnout k nahlédnutí doklad o zdravotním znevýhodnění (např. doklad OSSZ o zdravotním postižení, doklad o invaliditě, průkaz ZTP, lékařská zpráva). Bez tohoto dokladu není užívání studovny pro handicapované možné.

Svou zákaznickou kategorii zjistíte po přihlášení k vašemu účtu NTK v části Můj účet, změnit ji můžete po předložení odpovídajících dokumentů pracovníkovi služeb v době asistovaného provozu na informačních pultech v 1. a 2. NP.

Popis zákaznické
kategorie
Zákaznická kategorie**** Délka zápůjčky
(možno využívat pouze v době samoobslužného provozu celé knihovny)
Čísla indiv. studoven k zápůjčce Cena
Studenti bc./mgr. studia partnerské VŠ
(VŠCHT, ČVUT, ČZU)*
BC, BV, EC

den

týden (vždy pondělí - neděle)***

1, 3, 22-27

11-17

50 Kč

350 Kč

Doktorandi, učitelé VŠ, výzkumní pracovníci A, AC, AU, AV měsíc (vždy od 1. dne měsíce)*** 2, 4-6, 8-10, 18-20 1 150 Kč
Handicapovaní** všechny výše uvedené skupiny
+ B, E

den

týden (vždy pondělí - neděle)***

21

7

50 Kč

350 Kč

* Partnerské instituce: VŠCHT, ČVUT, ČZU, ÚOCHB (mají s NTK uzavřenu Smlouvu o spolupráci)
** Handicapovaní = osoby s dokladem o zdravotním znevýhodnění (např. doklad OSSZ o zdravotním postižení, doklad o invaliditě, průkaz ZTP, lékařská zpráva), doklad je nutné mít u sebe po dobu užívání studovny pro případ kontroly
*** Týden - vždy pondělí-neděle, všechny týdenní zápůjčky končí nedělí! Měsíční zápůjčky začínají vždy 1. dnem měsíce a končí posledním dnem daného měsíce. Ignorujte prosím špatné konečné datum u týdenních/měsíčních rezervací v Rezervačním systému (pondělí/1.den následujícího měsíce), na nápravě se pracuje.

Rezervaci je možno bezplatně stornovat nejpozději 24 hodin před začátkem zápůjčky.

Storno rezervací méně než 24 hodin před začátkem zápůjčky není možné a poplatek za rezervaci je v těchto případech nevratný (platí i pro zápůjčky provedené po začátku pevně stanovené délky zápůjčky, např. u týdenních a měsíčních zápůjček). 

Rezervaci studovny můžete stornovat sami online, nebo v době asistovaného provozu za pomoci knihovníků u informačního pultu v 1. a 2. NP, či prostřednictvím emailu na info@techlib.cz.(do emailu uveďte číslo rezervace a ID zákazníka).

 

Návod pro online storno rezervace

 1. Přihlašte se ke svému uživatelskému účtu NTK.
 2. Z nabídky na vašem účtu NTK zvolte Rezervační systém (buďte trpěliví, systém má dlouhé odezvy). 
 3. Klikněte na nabídku v navigaci nazvanou Seznam rezervací/Reservation List‟.
 4. Počkejte na otevření okna s přehledem vašich rezervací.
 5. Ve sloupci Stav u zápůjček, jejichž začátek je za déle než 24 h., uvidíte tlačítko Storno. Vyberte řádek s rezervací, kterou chcete stornovat.
 6. Zvolte tlačítiko Storno - tímto je vaše rezervace stornována.

  Základní pravidla a podmínky pro používání individuálních studoven najdete  zde  Editor: Kristina Millerová Poslední změna: 22.3. 2024 08:03