Individuální studovny

Pokud nemáte doma nebo na koleji klid na učení, pak individuální studovna v NTK je pro vás ideálním řešením.

Individuální studovny jsou k dispozici i přes léto. Pronajmout si je můžete od 13. 7. do 18. 9. 2020, cena je 600 Kč včetně DPH. Uzávěrka pro registraci prostřednictvím kontaktního formuláře je 9. července. Výherce, které určíme tradičně losem, budeme kontaktovat.

Individuální studovny - letní prázdniny 2020
Slouží k jednoznačné identifikaci
Ulice, číslo popisné, město, PSČ
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Podmínky rezervace

Služba je určena pro registrované zákazníky NTK, kteří jsou zároveň:

  • studenty vysoké či střední školy,
  • vysokoškolskými učiteli,
  • vědecko-výzkumnými pracovníky vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR
  • nebo doktorandy.

Platí pro skupiny zákazníků (A, AV, AC, B, BV, BC, C, CV, CC, E, EV, EC, F, FV, FC a AU), kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR. Pokud si nejste jisti, použijte náš Skupinátor nebo se obraťte na knihovníky u informačních pultů.

Délka pronájmu

Studovna se pronajímá na letní období. Na kratší doby pronajímáme studovny pouze zdravotně postiženým osobám, kterým umožňujeme denní i hodinové pronájmy.

Způsob rezervace

K pronájmu studovny se lze přihlásit prostřednictvím online formuláře, který vždy před začátkem období vč. aktualizovaných podmínek zveřejníme na našem webu. Abyste o nic nepřišli, sledujte aktuality na našich stránkách a sociálních sítích.

Zákazníci se sníženou možností pohybu a orientace i s doprovodem si mohou načtení vstupu do studovny na své zákaznické karty vyžádat u centrálního pultu služeb ve druhém podlaží nebo u pultu informací v přízemí.

Cena a podmínky pronájmu

Vzhledem k vysokému zájmu jsou studovny přidělovány dle akademického postavení a loterie.

  • 600 Kč (vč.DPH) na letní období
  • Zdarma pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
  • Platby probíhají pouze převodem. Pronájem nelze hradit z finančního konta zákazníka. 
  • Podmínkou přidělení studovny je platná registrace po celou dobu pronájmu.
  • Zájemce o rezervaci musí být studentem vysoké školy, učitelem, vědecko-výzkumným pracovníkem vysoké školy a ústavů Akademie věd ČR nebo doktorandem.
 
 
 

Kontakty

Mgr. Jitka Heřmanová
 jitka.hermanova@techlib.cz
 776 832 826

Ing. Iveta Říhová
 iveta.rihova@techlib.cz
 774 079 179

Důležité odkazy

Galerie

Individual carrel - view from 5 NP
Individual carrel - view from 6 NP - all in row *
Individual carrel - view from 6NP
Individual carrel 2 - door *
Individual carrel 1 - door

Dobít finanční konto platební kartouDobít finanční konto platební kartou

Editor: Jitka Heřmanová Poslední změna: 1.7. 2020 10:07