Individuální studovny

Pokud nemáte doma nebo na koleji klid na učení, pak individuální studovna v NTK je pro vás ideálním řešením.

Rezervace individuálních studoven na léto (10. 7. - 14. 9. 2017) za 600 Kč skončila. Výherce budeme kontaktovat e-mailem. Děkujeme za váš zájem.

Podmínky rezervace

Služba je určena pro registrované zákazníky NTK, kteří jsou zároveň:

  • studenty vysoké či střední školy,
  • vysokoškolskými učiteli,
  • vědecko-výzkumnými pracovníky vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR
  • nebo doktorandy.

Platí pro skupiny zákazníků (A, AV, AC, B, BV, BC, C, CV, CC, E, EV, EC, F, FV, FC a AU), kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR. Pokud si nejste jisti, použijte náš Skupinátor nebo se obraťte na knihovníky u informačních pultů.

Délka pronájmu

Studovna se pronajímá na celý semestr. Na kratší doby pronajímáme studovny pouze zdravotně postiženým osobám, kterým umožňujeme denní i hodinové pronájmy.

Způsob rezervace

K pronájmu studovny se lze přihlásit prostřednictvím online formuláře, který vždy před začátkem semestru vč. aktualizovaných podmínek zveřejníme na našem webu. Abyste o nic nepřišli, sledujte aktuality na našich stránkách a sociálních sítích.

Zákazníci se sníženou možností pohybu a orientace i s doprovodem si mohou načtení vstupu do studovny na své zákaznické karty vyžádat u centrálního pultu služeb ve druhém podlaží nebo u pultu informací v přízemí.

Vzhledem k vysokému zájmu jsou studovny přidělovány dle akademického postavení a loterie.

Cena a podmínky pronájmu

  • 600 Kč (vč.DPH)
  • zdarma pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
  • podmínkou přidělení studovny je platná registrace po celou dobu pronájmu a aktuální akademický status (bakalář, magistr, doktorand, vysokoškolský učitel, ...)

Kontakty

Mgr. Jitka Heřmanová
   jitka.hermanova@techlib.cz
   232 002 506
   776 832 826

Ing. Iveta Říhová
   iveta.rihova@techlib.cz
   232 002 577
   774 079 179

Důležité odkazy

Galerie

Individual carrel - view from 5 NP
Individual carrel - view from 6 NP - all in row *
Individual carrel - view from 6NP
Individual carrel 2 - door *
Individual carrel 1 - door

Dobít finanční konto platební kartouDobít finanční konto platební kartou

Editor: Jitka Heřmanová Poslední změna: 7.7. 2017 10:07