Individuální studovny

Pokud nemáte doma nebo na koleji klid na učení, pak individuální studovna v NTK je pro vás ideálním řešením.

Podmínky rezervace

Služba je určena pro registrované zákazníky NTK, kteří jsou zároveň:

  • studenty vysoké či střední školy,
  • vysokoškolskými učiteli,
  • vědecko-výzkumnými pracovníky vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR
  • nebo doktorandy.

Platí pro skupiny zákazníků (A, AV, AC, B, BV, BC, C, CV, CC, E, EV, EC, F, FV, FC a AU), kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR. Pokud si nejste jisti, použijte náš Skupinátor nebo se obraťte na knihovníky u informačních pultů.

Délka pronájmu

Studovna se pronajímá na semestr, tj. od 14. 2. 2022 do 1. 7. 2022. Na kratší doby pronajímáme studovny pouze zdravotně postiženým osobám, kterým umožňujeme denní i hodinové pronájmy.

Způsob rezervace

K pronájmu studovny se lze přihlásit prostřednictvím online formuláře, který vždy před začátkem období vč. aktualizovaných podmínek zveřejníme na našem webu. Abyste o nic nepřišli, sledujte aktuality na našich stránkách a sociálních sítích.

Zákazníci se sníženou možností pohybu a orientace i s doprovodem si mohou načtení vstupu do studovny na své zákaznické karty vyžádat u centrálního pultu služeb ve druhém podlaží nebo u pultu informací v 1.NP.

Cena a podmínky pronájmu

Vzhledem k vysokému zájmu jsou studovny přidělovány dle akademického postavení a loterie.

  • 2000 Kč vč.DPH za semestr
  • Zdarma pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
  • Platby probíhají pouze převodem. Pronájem nelze hradit z finančního konta zákazníka. 
  • Podmínkou přidělení studovny je platná registrace po celou dobu pronájmu.
  • Zájemce o rezervaci musí být studentem vysoké školy, učitelem, vědecko-výzkumným pracovníkem vysoké školy a ústavů Akademie věd ČR nebo doktorandem.
 
 
 

Kontakty

Ing. Iveta Říhová
 iveta.rihova@techlib.cz
 774 079 179

Důležité odkazy

Galerie

Individual carrel - view from 5 NP
Individual carrel - view from 6 NP - all in row *
Individual carrel - view from 6NP
Individual carrel 2 - door *
Individual carrel 1 - door

Dobít finanční konto platební kartouDobít finanční konto platební kartou

Editor: Jitka Heřmanová Poslední změna: 7.2. 2022 12:02