České národní středisko ISSN

(ČNS ISSN) je jedním z 93 národních středisek, která tvoří síť ISSN. Na žádost vydavatele nebo knihovny přiděluje ISSN tištěným i elektronickým novinám, magazínům, vědeckým časopisům, sborníkům z konferencí, edičním řadám a dalším tzv. pokračujícím zdrojům, vydávaným na území České republiky. Zpracovává o nich záznamy do národní databáze ISSN a do mezinárodního registru - ISSN Portal .

Přidělení ISSN je bezplatné.

Báze ISSN obsahuje záznamy o pokračujících zdrojích vycházejících na území ČR a evidovaných Českým národním střediskem ISSN. Tvoří ji více než 17 000 záznamů obsahujících důležité informace, jako jsou název, ISSN, vydavatel, místo vydání, rok počátku nebo ukončení vydávání, jazyk, předchozí a následující název, přílohy apod., podle nichž lze v databázi vyhledávat. Pro širokou veřejnost je volně přístupná.

Aktualizace dat je prováděna průběžně. Přírůstky v bázi lze sledovat přes RSS.

Co je ISSN?

ISSN (International Standard Serial Number) je osmimístný číselný kód, kterým se jednoznačně identifikují názvy periodik a ostatních tzv. pokračujících zdrojů vydávaných kdekoliv na světě. Záznamy ISSN jsou uloženy v referenční bázi - ISSN Portal.

K čemu slouží ISSN?

  • ISSN můžete využít v citacích z odborných časopisů.
  • ISSN se používá jako identifikační kód pro potřebu počítačového zpracování, vyhledávání a přenosu dat.
  • ISSN používají knihovny pro identifikaci a objednávky časopisů, pro potřeby meziknihovních služeb a souborných katalogů.
  • ISSN je základní údaj pro efektivní elektronické doručování dokumentů.
  • ISSN lze využít k vytvoření čárového kódu  GTIN 13 podle ČSN 97 7116 pro distribuci periodik. Podrobné informace na webu GS1 Czech Republic

Související předpisy

  • Norma ČSN ISO 3297 (Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací) definuje standardní kód (ISSN) pro jednoznačnou identifikaci seriálových publikací (pokračujících zdrojů).
  • Z přidělení ISSN ani z jejich používání místo publikací, které reprezentují, nebo ve spojení s nimi nevyplývají žádná autorská práva (viz ČSN ISO 3297 bod 5).
  • Zákon 46/2000  Sb. ve znění pozdějších předpisů (tiskový zákon) upravuje povinnosti vydavatelů periodického tisku včetně  povinnosti evidence tištěných periodik (šířených veřejně a vycházejících alespoň 2x ročně nebo častěji) na Ministerstvu kultury ČR, odbor Média a audiovize. Tento zákon dosud neupravuje povinnosti vydavatelů on-line periodik (pokračujících zdrojů) ani nepověřuje žádnou instituci jejich evidencí nebo registrací.
  • ČSN 97 7116 (Čárové kódy - Označování seriálových publikací čárovým kódem systému GTIN).
 
 
 

Logo ISSN

Kontakt

Národní technická knihovna 
České národní středisko ISSN 
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice

http://www.issn.cz

 issn@techlib.cz
 232 002 440-1, 232 002 470

Podmínky přidělení ISSN

Žádost o přidělení ISSN

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 14.3. 2023 12:03