Reprografické služby

Reprografické služby nabízejí možnost zhotovení černobílých i barevných kopií do formátu A3 z dokumentů a materiálů, které má NTK ve fondu.

Majitelé uživatelského konta VPK (Virtuální polytechnická knihovna) si mohou také objednat dokumenty ve formátu PDF dodávané elektronickou cestou, to vše z materiálů z fondu NTK a z titulů Souborného katalogu VPK (obsahuje časopisecké fondy více než 50 českých knihoven).

Uživatel si může kopie objednat online prostřednictvím formuláře připojeného níže, osobně v knihovně, poštou, faxem nebo prostřednictvím VPK.

Reprografické služby jsou poskytovány za úhradu dle platného Ceníku služeb.

Úhradu poskytnutých reprografických služeb lze provést platbou v hotovosti, bankovním převodem na základě faktury nebo poštovní poukázkou na běžný účet NTK u ČNB č. účtu 8032031/0710. Registrovaní zákazníci NTK mohou navíc uhradit platbu prostřednictvím svého předplaceného finančního konta, které lze dobít v hotovosti či platební kartou na pokladně nebo též online.

Prostřednictvím VPK je úhrada provedena z finanční hotovosti složené na VPK uživatelském kontě.

Reprografické služby z on-line časopisů jsou poskytovány dle podmínek sjednaných v licenčních smlouvách.

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Reprografické služby - fyzické osoby
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Služby poskytované z dokumentů z fondu NTK a z dokumentů knihovnou opatřených jsou určeny jen pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Reprografické služby - historický fond
(kopie lze objednávat pouze v rozsahu nepřesahujícím polovinu kopírovaného díla)
(např. upřesnění fakturační adresy)
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Služby poskytované z dokumentů z fondu NTK a z dokumentů knihovnou opatřených jsou určeny jen pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Kopie z historického fondu lze publikovat pouze se souhlasem ředitele NTK.

 
 
 
Editor: Ivana Janů Poslední změna: 6.3. 2024 11:03