Tisk, kopírování a skenování

Ve 2. - 6. patře budovy a v Noční studovně najdete samoobslužná multifunkční zařízení, na kterých můžete tisknout, kopírovat a skenovat své materiály.

K jejich použití je třeba být registrovaným zákazníkem NTK a mít na svém knihovním finančním kontě dostatečný zůstatek. Zůstatek si můžete navýšit vložením hotovosti na pokladně NTK v 1. podlaží nebo bezhotovostně on-line platbou pomocí platební karty.

Automat na tisk, kopírování a skenování (i z USB zařízení), který nevyžaduje registraci do NTK, najdete ve 3. NP, sektor B. Platíte ihned v hotovosti.

Také je možné využít reprografických služeb (kopie na objednávku). 

Ceník

Skenování je zdarma, ale pro využití kopírování a skenování je třeba mít na kontě vložený minimální zůstatek 15 Kč.

Poplatky uvedené níže se zakládají na aktuálním ceníku služeb.

 Cena v Kč
Černobílá kopie / tiskový výstup 1 strana / velikost A4 1.80
oboustranné / velikost A4 3.60
1 strana/ velikost A3 3.60
oboustranné / velikost A3 7.20
Barevná kopie / tiskový výstup 1 strana / velikost A4 5
oboustranné / velikost A4 10
1 strana / velikost A3 10
oboustranné / velikost A3 20
Skenování 1 strana 0
Minimální zůstatek na kontě pro kopírování a skenování 15

Než začnete, budete potřebovat

 • Svou zákaznickou kartu
 • Svůj PIN (čtyřmístný číselný kód, který jste si sami zvolili během registrace}. Pokud jste PIN zapomněli, můžete o jeho změnu požádat knihovníky u pultů nebo si sami zvolit nový.
 • Pro skenování minimální zůstatek 15 Kč, pro kopírování 15 Kč + cenu kopií, pro tisk částku odpovídající součtu cen počtu výstupů podle ceníku 

Podrobný postup

Podrobné postupy, jak tisknout, kopírovat a skenovat najdete u každého zařízení. Také se můžete poradit s knihovníky u pultů.

Kopírování

 1. Do podavače nebo na sklo pod víkem vložte dokument pro kopírování
 2. Přiložte vaši zákaznickou kartu na panel vedle ovládacího displeje, zadejte svůj PIN a zvolte OK
 3. Z menu u panelu, kam jste zadávali PIN vyberte možnost "Kopírování"
 4. Na tiskárně zvolte možnost "Kopírovat" a proveďte požadované nastavení
 5. Opětovným stiskem tlačítka "Start" zahájíte kopírování
 6. Terminál zobrazí počet provedených kopií a stisknutím tlačítka "Konec" dojde k jejich zaúčtování
 7. Odeberte své kopie

Tisk

Tisknout lze po přihlášení z počítačů rozmístěných po celé NTK nebo z vlastního zařízení, poté co si na něj nainstalujete tiskovou frontu.

 1. Obvyklým způsobem z počítače odešlete soubor k tisku (vyberte tiskárnu "Tisk NTK"). Tisk je defaultně nastaven černobíle. V případě tisku z PDF přes program Adobe Reader je pro černobílý tisk třeba nastavit možnost "Vlastnosti" -> "Barva" -> "Tisk ve stupních šedi".
 2. Přiložte svoji kartu k terminálu, zadejte PIN a stiskněte OK.
 3. Po úspěšné autorizaci se Vám zobrazí nabídka s výběrem tisku. Po stisknutí tlačítka "Tisk" se vytisknou všechny tiskové úlohy ve vaší tiskové frontě. Jednotlivé úlohy z tiskové fronty můžete vybírat/rušit po stisknutí tlačítka "Seznam úloh".
 4. Vytištěný dokument odeberte v příslušné přihrádce. Po úspěšném tisku jste informováni o zaúčtování.

Skenování

Skenovat můžete na všech multifunkčních zařízeních v knihovně nebo na zvláštním skeneru umístěném v 5. patře - ten lze používat i bez přihlášení, skenovat je třeba na vlastní flash disk.

Níže popsaný postup platí pro multifunkční zařízení.

 1. Odklopte horní víko a vložte dokument k levému hornímu rohu
 2. Přiložte svoji kartu k terminálu, zadejte PIN a stiskněte OK
 3. Stiskněte tlačítko Kopírování/skenování
 4. Na ovládacím displeji kopírky klikněte na E-mail
 5. Klikněte do pole Komu
  • a do něj vpište svůj e-mail. Na ten se poté naskenovaný dokument odešle.
  • nebo stiskněte písmeno S a na displeji se automaticky zobrazí SCAN TO HOME FOLDER - dokument se odešle do vaší osobní složky scans na počítačích v NTK nebo na vašem vlastním zařízení připojeném do sítě NTK
 6. Stisknutím tlačítka Další možnosti zobrazíte více nastavení skenovaného dokumentu. Pokud chcete například vytvořit jen jeden PDF dokument s více stránkami, na straně 3 v nastavení zvolte Vytvoření úlohy: Zapnuto.
 7. Skenování zahájíte stisknutím tlačítka Start
 8. Nezapomeňte se odhlásit stisknutím tlačítka Konec

Umístění naskenovaných dokumentů

Dokumenty, které jste oskenovali a zvolili jste u nich možnost "scan to home folder" naleznete

Na počítačích v NTK:

Z plochy počítače otevřete složku My computer a pak své osobní úložiště "XXXXX on samba", kde se Vám automaticky vytvořila složka "scans"

Na vlastním zařízení připojeném k síti NTK:
 1. Nejdříve je potřeba přihlásit se ke sdílenému řadiči Samba. Otevřete si složku Počítač.
 2. Klikněte do adresního řádku, napište adresu vzdáleného serveru \\samba a potvrďte klávesou Enter
 3. Klikněte na hlášku ohledně povolení zjišťování sítí, pokud se zobrazí
 4. Povolte UAC
 5. Přihlaste se pomocí svých uživatelských údajů
 6. Otevřete složku Osobní. Vyberte nově vytvořenou složku scans, ve které již uvidíte své naskenované dokumenty.
Editor: Alena Chodounská Poslední změna: 15.9. 2016 14:09