SCOAP3

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je sdružení tří tisíc knihoven, dotačních agentur a výzkumných organizací ze 43 zemí a tří mezivládních organizací. Projekt v roce 2014 podpořil ve spolupráci s řídicími vědeckými vydavateli a vědeckými společnostmi přechod k Open Access klíčových časopisů na poli jaderné a subjaderné fyziky, a stal se tak inspirací k další iniciativě v oblasti Open Access po celém světě.

Po dobu šesti let působení SCOAP3 publikovalo 20 tisíc vědců ze 120 zemí světa více než 30 tisíc Open Access článků, a to zcela zdarma. Projekt zastřešuje Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se sídlem v Ženevě, přičemž NTK slouží coby národní kontaktní bod (NCP) pro Českou republiku.

Aktuality

14. února 2020 - NTK i nadále plní roli národního kontaktního místa pro SCOAP3

Ke konci loňského roku se po náročných jednáních ředitele NTK Ing. Martina Svobody a hlavních představitelů CzechELibu s MŠMT podařilo dohodnout začlenění SCOAP3 do projektu CzechELib.

Výsledkem těchto jednání je, že se od roku 2020 do 2022 bude na SCOAP3 vztahovat podpora ve výši 50%. Členské poplatky SCOAP3, resp. výše členského poplatku bude zahrnuta ve Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2020 - 2022.

Výběr institucí a výše jejich členských poplatků v nastávající třetí fázi (období 2020 - 2022) byly stanoveny na základě Metodiky výpočtu podílů členských institucí v projektu SCOAP3, která byla schválena Odbornou radou dne 5. 2. 2020.

Zároveň dne 12. 2. 2020 došlo k podepsání dodatku Memoranda o porozumění pro zřízení a fungování Sponzorského konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3), který stanovuje výši celkových ročních poplatků SCOAP3 za ČR pro třetí fázi.

28. listopadu 2018 - podepsání dodatku Memoranda

Dne 23. 10. 2018 došlo k podepsání dodatku Memoranda o porozumění pro zřízení a fungování Sponzorského konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3) ředitelem NTK Martinem Svobodou a CERN. Tento dodatek upravuje členské příspěvky pro roky 2018-2019.

5. června 2017 - podepsání Memoranda

Dne 2. června 2017 došlo k podepsání dodatku k Memorandu o porozumění pro zřízení a fungování Sponzorského konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3) zahrnující druhou fázi SCOAP3: 2017-2019 ředitelem NTK Martinem Svobodou a CERN.

5. prosinec 2016 - Memorandum of Understanding for
the establishment and operation of SCOAP3

Přečtěte si Přílohu 3 a Přílohu 6 k Memorandu SCOAP3.

3. říjen 2016 - informace o článcích publikovaných 2014 - 2015

V tabulce (xlsx) najdete data o všech článcích, které byly publikovány v rozmezí let 2014 - 2015 a kde alespoň jeden z autorů je z ČR. Každý řádek v tabulce reprezentuje jednu jedinečnou instituci/afiliaci, která byla založena k danému článku v repozitáři SCOAP3.

22. září 2016 - prodloužení Open Access iniciativy o další 3 roky

CERN oznámil, že došlo k podpisu smluv s 10 předními vydavateli vědeckých publikací o prodloužení Open Access iniciativy o minimálně další tři roky, a to do prosince 2019. Přečtěte si celou tiskovou zprávu.

Při této příležitosti vydavatelství Elsevier, které bylo mezi podepisujícími, zveřejnilo své hodnocení dosavadního působení ve SCOAP3. Analýza ukázala, že se počet stažených článků časopisů Nuclear Physics B a Physics Letters B od roku 2014 zdvojnásobil. Je to velmi důležité sdělení pro SCOAP3. Zatímco většina prací, které byly převedeny na Open Access, byly v předběžné podobě dostupné na arXiv.org, finální peer-reviewed verze byly staženy milionkrát, což jen podtrhuje důležitost celé této společné iniciativy.

21. března 2016 - 10.000 SCOAP3 článků publikovaných Open Access

SCOAP3 slaví vydání 10.000 Open Access článků od začátku svého působení v roce 2014.

15. březen 2016 - spuštění nového SCOAP3 webu

Architektura nového webu vyzdvihuje a zviditelňuje informace o SCOAP3 business modelu a struktuře řízení, poskytuje aktuální seznam partnerů ze všech 44 zapojených zemí a další důležité informace.

Web najdete na adrese: http://scoap3.org

25. listopadu 2015 - SCOAP3 Forum 2015

Druhý webinář s názvem “The impact of SCOAP3” se pořádal přesně rok po tom prvním, 18. 11. 2015. Výkonný výbor SCOAP3 a další hosté prezentovali dopad SCOAP3 na knihovny, vědce a financující agentury.

Záznam z webináře a doprovodné materiály najdete na webu SCOAP3.

20. listopadu 2014 - videa a prezentace z webináře

Prohlédněte si videa a prezentace ze dvou webinářů, které proběhly 18. listopadu 2014.

3. listopadu 2014 - webinář SCOAP3

SCOAP3 zve na webinář, který se uskuteční dne 18. 11. 2014. Na programu bude ohlédnutí za dosavadními výsledky, status konsorcia a budoucí plány. Webinář, který se uskuteční ve dvou časových iteracích, je určen knihovníkům a zainteresovaným vědeckým pracovníkům jak z partnerských institucí, tak z institucí, jež o partnerství teprve uvažují.

Program:
•    Úvod, aktuální stav a fungování konsorcia SCOAP3
•    Seznámení se SCOAP3 repozitářem (zejména pro knihovny)
•    Budoucí vývoj SCOAP3

Session 1 Asie odpoledne / Evropa, Střední východ a Afrika ráno
Čas zahájení: 09:00 SEČ, 16:00 CST, 17:00 JST, 19:00 AEST
Doba trvání: 2 hodiny

Session 2 Evropa, Střední východ a Afrika odpoledne / Amerika ráno
Čas zahájení: 08:00 PDT, 11:00 EST, 17:00 SEČ
Doba trvání: 2 hodiny

Účast je zdarma, z technických důvodů je nutné přihlásit se předem na této adrese. Webinář bude probíhat v angličtině.

15. srpna 2014 - vydavatelé potvrzují účast ve SCOAP3

Všichni hlavní vydavatelé, jejichž časopisy přešly díky SCOAP3 na Open Access, zveřejňují na svých stránkách informace o účasti ve SCOAP3:

Physics Letters B (Elsevier)

Nuclear Physics B (Elsevier)

Zpráva na stránkách vydavatele Elsevier zde.

The Journal of High Energy Physics (Springer)

The European Physics Journal C (Springer)

Potvrzení od vydavatele Springer zde.

Chinese Physics C (IOP)

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (IOP)

1. srpna 2014 - SCOAP3 repozitář: OAI-PMH k dispozici

Formát metadat k článkům uloženým ve SCOAP3 repozitáři podporuje jejich sklízení pomocí standardního protokolu Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Sklízení metadat umožňuje propojování lokálních repozitářů a pomáhá jak producentům dat, tak poskytovatelům služeb při šíření obsahu. 

9. dubna 2014 - zástupci NTK a CERN podepsali partnerskou dohodu

České partnerství stvrzeno! Ředitel NTK Martin Svoboda připojil svůj podpis k Memorandu of Understanding for establishment and operation of SCOAP3. Vědci z českých partnerských institucí tak mohou publikovat články ve SCOAP3 časopisech bez nákladů na peer-review a se zárukou, že do 24 hodin od publikování budou zpřístupněny v otevřeném repozitáři, kde si je bude moci on-line přečíst úplně kdokoli.

17. února 2014 - zprovozněn SCOAP3 repozitář

Repozitář, dostupný na adrese repo.scoap3.org, obsahuje všechny články financované prostřednictvím SCOAP3. Články lze volně prohledávat, stahovat a šířit. Další služby, např. RSS feed kanály, nastavitelná upozornění nebo API přístup aj., budou brzy k dispozici.

20. ledna 2014 - publikován první SCOAP3 článek z České republiky

Únorové číslo Physics Letters B (vydává Elsevier) přináší první český článek označený „Funded by SCOAP3". Online dostupný již teď zde.

1. ledna  2014 - startuje SCOAP3 Open Access publikování!

S podporou partnerů ve více jak 24 zemích se drtivá většina vědeckých článků z oblasti High-Energy Physics stala Open Access, tj. dostupná pro kteréhokoli autora bez nákladů: každý si může články přečíst, autorům jsou zachována autorská práva, velkorysé licence (Creative Commons) umožňují široké použití těchto informací. Články na stránkách smluvních časopisů a ve SCOAP3 repozitáři jsou publikovány ve full-text podobě v několika formátech, včetně PDF, PDF/A a XML. Články nesou CC-BY licenci a mohou být dále šířeny. K dispozici jsou odpovídající metadata pod CC0 licencí, mj. samozřejmě DOI a ORCID ID, pokud jej autor má. Stahovat záznamy je možné jednotlivě nebo prostřednictvím OAI-PMH feeds. Partneři mohou využít řady služeb, včetně nastavitelných upozornění, feed kanálů a API přístupů.

2013 - vydavatelé a knihovny kalkulují slevy na  předplatných 

Model SCOAP3 je založen na přesměrování finančních prostředků sloužících k úhradě předplatného do společného rozpočtu, z něhož bude financována přeměna časopisů na Open Access, recezní poplatky APC (article processing charge) a standardní publikační služby. Mezinárodní síť Národních kontaktních míst (mezi než patří NTK) se snaží tento proces co nejrychleji úspěšně završit ve všech účastnických zemích. Vydavatelé Elsevier, Springer a IOPP, spolu s jejich obchodními agenty, vyjednali s Národními kontaktními místy slevy na předplatných pro tisíce partnerských knihoven a vědeckých institucí na celém světě. Od ledna 2014 předplatná časopisů, jež přejdou na otevřený přístup stoprocentně, zcela skončí, resp. dojde k uplatnění slev u existujících předplatných; předplatná časopisů, jež přejdou na spolupráci se SCOAP3 a otevřený přístup jen z části, budou snížena úměrně této části.

1. října 2012

bylo v CERNu za přítomnosti zástupců vědeckých organizací a knihovnické komunity oficiálně založeno konsorcium SCOAP.

Duben 2010

Národní technická knihovna vyjádřila svou podporu projektu podpisem „Expression of interest to join SCOAP3

O projektu

Tohoto cíle chce SCOAPdosáhnout tím, že převezme závazek financování poplatků spojených s publikováním na sebe: členové konsorcia budou přispívat do společného „rozpočtu“, z něhož budou hrazeny jak veškeré platby vydavatelům, tak i otevřený přístupu k vědeckým článkům.

Pro knihovny je vysoké předplatné výraznou překážkou při nákupu odborných časopisů, ať už elektronických nebo tištěných. Ekonomický přínos projektu spočívá ve snížení nákladů na nákup vědeckých časopisů, jež byly doposud vázány nakladatelskou licencí a nebyly dostupné široké veřejnosti, na samotné publikování článků.

Vědecká komunita ocení, že OA články jsou dostupnější, čtenější, citovanější. Licence Creative Commons ponechávají copyright, resp. šíři jeho uplatnění autorům. Ukládání článků v otevřeném repozitáři umožňuje pohodlný přístup a usnadňuje citaci. SCOAP3 navíc učinil zásadní věc pro udržení kvality článků: zajistil kontinuitu recenzí.

V neposlední řadě OA vychází z přesvědčení, že výsledky vědecké práce financované z veřejných zdrojů by také měly být veřejnosti volně přístupné.

 Cíle

 • Zajistit kontinuitu publikování článků v klíčových HEP časopisech.
 • Zajistit vysokou kvalitu článků prostřednictvím recenzí (peer-review) a standardních publikačních služeb.
 • Zajistit otevřený on-line přístup k těmto článkům a možnost jejich dalšího využití kdykoli, kdekoli a kýmkoli.

 Struktura

 • Mezinárodní úroveň

U kormidla konsorcia SCOAP3 stojí mezinárodní rada, do níž jsou voleni zástupci partnerských institucí. Schází se podle potřeby na půdě hostitelské organizace CERN.

 • Národní úroveň

Národní kontaktní místo (National Contact Point – NCP) - administrativní a komunikační uzel mezi radou a partnery.

Partneři - knihovny, vědecko-výzkumné organizace apod.

Přechod na OA

Obchodní model SCOAP3 je založen na přesměrování stávajících předplatných do společného rozpočtu, z něhož jsou hrazeny standardní publikační služby, recenze a otevřený přístup.

Klíčoví vydavatelé zůstávají ve hře, což je důležité pro udržení kvality článků. Za publikační služby včetně recenzí jim však platí pouze SCOAP3, a to formou jediné platby za článek.

Výběrové řízení - Tender process, jež SCOAP3 navrhl pro výběr vydavatelů, bylo konsensuálně dohodnuto mezinárodním týmem expertů z řad knihoven a zakládajících členů SCOAP3, zástupců vydavatelského průmyslu a právníků z CERN.

Rozpočet a financování

Rozpočet SCOAP3 a příspěvek každé země do rozpočtu SCOAP3 závisí na následujících faktorech:

 • Roční výdaje na provoz SCOAP3 se odvíjí od počtu a cen smluvních časopisů.
 • Podíl publikační aktivity země na světové HEP produkci činí X,X % a bude každý rok aktualizován (obr. 1).
 • Navýšení max. o 10 % slouží k pokrytí příspěvků rozvojových zemí.

Vzhledem k výši rozpočtu na první tříleté období 2014–2016, jež činilo 5 mil. EUR ročně, a publikační aktivitě České republiky v HEP, jejíž podíl na světové produkci se rovnal 0,3 %, byl český příspěvek na toto období stanoven ve výši 16 500 EUR ročně.

Výpočet národního příspěvku: (0,3 % x 5 mil. €) x 1,1 = 16 500 €

Výše rozpočtu ve druhém období 2017 - 2019 jež činilo 4,9 mil. EUR ročně a publikační aktivitě České republiky v HEP, jejíž podíl na světové produkci se rovnal 0,4 %, byl členský příspěvek na toto období stanoven ve výši 21 560 EUR ročně.

Výpočet národního příspěvku: (0,4 % x 4,9 mil. €) x 1,1 = 21 560 €

V letech 2018 - 2019 (od roku 2018 se připojuje do SCOAP3 vydavatel American Physical Society (APS) byl příspěvek stanoven ve výši 21 560 EUR + 24 642 USD (příspěvek na 3 časopisy APS) ročně.

Výše rozpočtu ve třetím období 2020 - 2022, jež činí 29,1 mil. EUR ročně, a publikační aktivitě České republiky v HEP, jejíž podíl na světové produkci se rovná 0,6 % , je členský příspěvek na toto období stanoven ve výši 64 000 EUR eur ročně.

Výpočet národního příspěvku: (0,6 % x 29,1 mil. €) x 1,1 = 192,060 €, i.e. 64,000 EUR per year

Metodika výpočtu podílů členských institucí v projektu SCOAP3 pro období 2020 až 2022

Harmonogram

2007                      První kroky SCOAP3 iniciativy

2012 - 2013         Tender proces; výpočty partnerských příspěvků

2013                      Memorandum of Understanding: od myšlenky k praxi

2014                      1. ledna 2014 start SCOAP3 publikování

2014 - 2016         První období

2015                      Návrh nového modelu na výběr vydavatelů

2016                      Nové výběrové řízení na vydavatele a nové smlouvy

2017 - 2019         Druhé období

2019                      Nové výběrové řízení na vydavatele a nové smlouvy

2020 - 2022         Třetí období

SCOAP3 časopisy

Seznam 11 nejdůležitějších HEP časopisů a vydavatelů. Údaje z ledna 2020.

Seznam 11 nejdůležitějších HEP časopisů a vydavatelů. Údaje z ledna 2019.

Publikování

Od ledna 2014 publikují vydavatelé články na svých webových stránkách ve full-text podobě v několika formátech včetně PDF, PDF/A a XML. Články nesou CC-BY licenci a mohou být dále šířeny. K dispozici jsou odpovídající metadata s CC0 licencí, mj. samozřejmě DOI a ORCID ID, pokud jej autor má. Stahovat záznamy je možné jednotlivě nebo prostřednictvím OAI-PMH feeds. Partneři mohou využít řady služeb, včetně nastavitelných upozornění, feed kanálů a API přístupů.

Vydavatelé zasílají články a metadata do SCOAP3 repozitáře nejpozději do 24 hodin od registrace DOI prostřednictvím agentury CrossRef. Pokud SCOAP3 během následujících 21 dnů od doručení článek neodmítne, je považován za přijatý a vydavatel za něj dle smluvních podmínek inkasuje jediný APC poplatek, a to od SCOAP3.

Partneři

Výhody pro instituce:

 • Jeden roční poplatek za kompletní publikační služby a otevřený přístup namísto tradičních předplatných a APC (Article Processing Charge) poplatku za každý článek.
 • Silná centralizovaná vyjednávací pozice vůči vydavatelům při nákupu vědecko-výzkumné literatury namísto individuální pozice knihoven.
 • Vydavatelé nuceni změnit transparentně tvorbu cen oproti minulosti, kdy to byli pouze oni, kdo určoval ceny.

Pro knihovny a vědecko-výzkumné instituce po celém světě to znamená snížení nákladů na předplatná těch vydavatelů, kteří se účastní SCOAP3: v současnosti Elsevier, IOP Publishing a Springer.

Výhody pro výzkumné týmy:

 • Snížení nákladů na pořizování oborové literatury.
 • Publikování článků bez APC, ale s recenzemi.
 •  Otevřený repozitář zpřístupňující nejkvalitnější literaturu z oboru na jednom místě.

Partnerské příspěvky

K přesměrování peněz do společného rozpočtu bylo zapotřebí vyčíslit, kolik jednotliví partneři vynakládali meziročně za předplatné daného časopisu, údaje ověřit u vydavatelů a stanovit slevu – budoucí příspěvek do SCOAP3.

Extrakce předplatných

Scénáře – určení typu předplatného (individuální, balíčky se známou výší předplatného, balíčky na základě dlouhodobých předplatných, balíčky předplatných s jednoduchou fixní sazbou, balíčky nepředplácených časopisů s jednoduchou fixní sazbou) a jeho ceny v roce 2011.

Kalkulátory – vyjmutí individuálních HEP titulů z big dealů (balíčků). Nejprve knihovny poskytly údaje o cenách předplatných, následně je vydavatelé ověřili, načež byla data vložena do Reconciliation Facility, globální Excel tabulky, která určila hodnotu časopisu, resp. podílu HEP obsahu v něm.

Sleva na předplatném na časopis a partnera – odvozena z podílu HEP obsahu a partnerského předplatného v daném časopise. Výše slevy tak přibližně odpovídá výdajům vynaloženým na předplatné daného časopisu v roce 2011.

Výše partnerského příspěvku

Výše ročního partnerského příspěvku se rovná součtu slev, jež byly partnerovi na předplatných poskytnuty. Součet českých partnerských příspěvků pak dá dohromady národní příspěvek.

Memorandum of Understanding (MoU)

Vše podstatné ohledně OA publikování, fungování konsorcia a práv a povinností partnerů upravuje Memorandum of Understanding for establishment and operation of the SCOAP3, jež uzavírají zástupci partnerů, tj. Národní kontaktní místa, a CERN. Součástí tohoto Memoranda je i smlouva mezi CERN a vydavateli.

Seznam partnerských zemí a jejich zástupců zde.

NTK v roli národního kontaktního místa

V roce 2010 podepsali zástupci ČVUT, Fyzikálního ústavu AV, Ústavu jaderné fyziky AV a Matematicko-fyzikální fakulty UK Memorandum o podpoře SCOAP3.

V témže roce se Národní technická knihovna připojila k projektu SCOAP3 podpisem Expression of interest to join SCOAP3, a tím jej uvedla do České republiky. Od té doby vystupuje jako Národní kontaktní místo a koordinátor projektu. Zajišťuje komunikaci mezi iniciátorem projektu, Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN), a českými partnerskými institucemi.

K partnerství ve SCOAP3 se NTK od začátku hlásí v souladu se svou vizí sloužit výzkumu, vzdělávání i široké odborné a laické veřejnosti v oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Krize v oblasti publikování vědeckých informací, způsobená prudkým růstem cen publikačních služeb a předplatných v posledních letech, výrazně zasáhla do rozpočtů vědecko-výzkumných institucí i knihoven. NTK na vývoj reagovala vypracováním návrhu na vybudování národního Centra informační podpory vědy, výzkumu a vzdělávání. Projekt SCOAP3 už přináší první z praktických řešení této krize, řešení v rámci jednoho oboru, zato v celosvětovém měřítku. Oběma projektům je společná snaha vypořádat se s problémy efektivního nákupu informačních zdrojů, zajistit bezplatný přístupu k nim, jako i otázka hodnocení kvality výzkumu za pomocí relevantních bibliometrických dat a metod. Tato snaha – bez ohledu na národní či oborové hranice – má vždy společného jmenovatele: Open Access.

Open Access, tj. otevřený čili bezplatný přístup k výsledkům výzkumu, se ostatně stává novým publikačním paradigmatem evropské vědy. Aktuální program pro výzkum a inovace Evropské komise Horizont 2020 přímo vyžaduje, aby vědecké články publikované v rámci projektů financovaných z EU byly volně přístupné.

"Horizont 2020 (H2020) je velkým krokem směrem k tzv. "Otevřené vědě" v Evropě. Všechny projekty financované z H2020 mají povinnost zajistit otevřený, bezplatný přístup ke všem recenzovaným publikovaným článkům."*

*Zdroj citace: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-access-scientific-publications-horizon-2020-projects

Knihovny a vědecko-výzkumné instituce, jež mají zájem se k projektu SCOAP3 připojit, mohou kontaktovat Národní technickou knihovnu.

 
 
 

Logo Scoap3

Kontakt

Jiří Jirát
   jiri.jirat@czechelib.cz
   +420 776 008 287 

Důležité odkazy


Editor: Martina Žigmundova Poslední změna: 19.6. 2020 19:06