SCOAP3

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je sdružení tří tisíc knihoven, dotačních agentur a výzkumných organizací ze 44 zemí a tří mezivládních organizací. Projekt v roce 2014 podpořil ve spolupráci s řídicími vědeckými vydavateli a vědeckými společnostmi přechod k Open Access klíčových časopisů na poli jaderné a subjaderné fyziky, a stal se tak inspirací k další iniciativě v oblasti Open Access po celém světě.

Po dobu devíti let působení SCOAP3 publikovalo 20 tisíc vědců ze 120 zemí světa více než 55 tisíc Open Access článků bez jakýchkoliv poplatků vydavatelům. Projekt zastřešuje Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se sídlem v Ženevě, přičemž NTK slouží coby národní kontaktní bod (NCP) pro Českou republiku.

Aktuality

6.-7. prosince 2023 - SCOAP3 časopisy

SCOAP3 Governing Council Meeting se sešel v CERNu u příležitosti desátého výročí iniciativy. Na tomto zasedání jednomyslně schválil postup zasmluvnění pro Fázi 4 (od r. 2025) s vydavateli SCOAP3, který a) zajistí pokračující otevřený přístup k publikování výzkumu v oblasti vysokoenergetické fyziky a b) zahrnou nové mechanismy poskytování finančních pobídek účastnícím se vydavatelům ke zlepšení aspektů jejich služeb, což přispěje k přijetí open science v oboru (mj. zlepšenou adopci trvalých identifikátorů -jako jsou ORCID a ROR; propojení softwaru a datových sad; obohacená metadata; a zlepšené standardy dostupnosti, které podporují potřeby handikepovaných uživatelů). GC byl dále informován o aktualizaci výpočtu "fair share" pro následující fázi.

7. března 2023 - SCOAP3 časopisy

NTK uzavřela koncem roku 2022 s CERN dodatek k MoU (Memorandum of Understanding) týkající se rozšíření 3. fáze iniciativy SCOAP3 časopisy o další 2 roky, tedy do konce roku 2024. Podmínky v období 2023-2024 se nemění, roční poplatky členských institucí ČR budou v dalších dvou letech stejné jako v letech 2020-2022.

V loňském roce na listopadovém SCOAP3 Governing Council Meeting byli účastníci seznámeni s dalšími připravovanými kroky. Proces jednání se zúčastněnými vydavateli o pětileté fázi 4 byl již zahájen a očekává se, že bude ukončen do konce 3. čtvrtletí roku 2023. Výsledky těchto jednání budou předloženy k posouzení na zasedání SCOAP3 Governing Council Meeting ve 4. čtvrtletí roku 2023.

20. února 2023 - SCOAP3 knihy

Iniciativa “SCOAP3 for Books” je pilotní projekt, který byl zahájen v květnu 2019 s cílem využít silnou síť spolupráce a vztahy s vědeckými nakladatelstvími k převodu klíčových učebnic a monografií v oblasti částicové fyziky a souvisejících oborů na otevřený přístup.

Pilotní fáze probíhala od května 2021 do listopadu 2022 a během ní bylo převedeno 113 knih (monografií a učebnic) na otevřený přístup. Úspěch tohoto pilotního projektu potvrdila předběžná analýza využití, která ukázala třináctinásobné zvýšení počtu stažení knih, přičemž se výrazně zvýšilo i geografické využití. Na základě toho se Řídicí rada SCOAP3 dohodla na zavedení opakovaného knižního programu, který začne v roce 2023 a bude upřednostňovat tituly z frontlistu (tedy co nejaktuálnější tituly) vybrané v rámci přísného výběrového řízení.

1. prosince 2022 - SCOAP³ spouští program otevřených knih

Největší světová oborová iniciativa pro otevřený přístup, Sponzorské konsorcium pro otevřeně přístupné publikování v částicové fyzice (SCOAP³), oficiálně zahájila novou iniciativu, jejímž cílem je zajistit plný otevřený přístup ke knihám z oblasti částicové fyziky a příbuzných oborů v rámci programu SCOAP³ for Books.

Od zahájení programu SCOAP³ v roce 2014 přechod na otevřený přístup k vědeckým článkům v oblasti částicové fyziky rychle pokročil. Více než 90 % každoročně publikovaných vědeckých článků v oblasti fyziky vysokých energií bylo zpřístupněno pro čtenáře i autory na celém světě zdarma. Program SCOAP³ for Books je nejnovější snahou celosvětové spolupráce rozšířit otevřeně zpřístupněný obsah o akademické knihy z částicové fyziky a sousedních oborů (včetně fyziky urychlovačů, přístrojové techniky atd.).

Program SCOAP³ financovaný díky štědré podpoře stovek institucí v rámci spolupráce zajistil partnerství s předními akademickými nakladatelstvími (včetně Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer Nature, Taylor & Francis a World Scientific), aby v rámci pilotního programu SCOAP³ for Books bylo plně otevřeno více než 110 vysokoškolských učebnic a monografií. Tato nová spolupráce zahrnuje partnerství s OAPEN, přední elektronickou knihovnou a publikační platformou pro otevřený přístup ke knihám, která podporuje SCOAP³ for Books poskytováním služeb v oblasti hostingu, šíření, digitálního uchovávání a statistiky.

Podle Stefana Hoheneggera, odborného asistenta Ústavu jaderné fyziky v Lyonu (IN2P3), SCOAP³ for books poskytuje komunitě fyziků vysokých energií otevřený přístup k vynikající sbírce relevantních titulů z oboru. Volné zpřístupnění těchto knih je fantastickou podporou výzkumu a obrovskou pomocí při výuce: studentům všude na světě poskytuje jednoduchý a bezplatný přístup k moderní literatuře, která je pro pokročilé kurzy a přednášky nepostradatelná.

Čtenáři po celém světě mají nyní přístup (pod licencí CC-BY 4.0 nebo CC-BY-NC 4.0) k více než 60 knihám prostřednictvím kolekce SCOAP³ knihovny OAPEN, kam budou v následujících měsících přidány další tituly z pilotního projektu. Knihovna OAPEN zajišťuje širokou distribuci metadat titulů do většiny vyhledávačů (Primo, EDS aj.) a zaručuje tak vysokou vyhledatelnost. Knihy jsou také volně dostupné na webových stránkách vydavatelů.

Na základě pozitivních zkušeností s pilotním programem schválila Řídící rada SCOAP³ na svém zasedání v listopadu 2022 pokračující knižní program na podporu vydávání nových titulů s otevřeným přístupem ("born-OA") relevantních pro obor, které budou vybírány hlasováním partnerských organizací.

O SCOAP³: SCOAP³ je ojedinělé partnerství více než tří tisíc knihoven, klíčových financujících agentur a výzkumných center ve 45 zemích a 3 mezivládních organizací. Ve spolupráci s předními vydavateli převedl SCOAP³ klíčové časopisy a knihy z oblasti fyziky vysokých energií na otevřený přístup, který je pro autory bezplatný.

9. listopadu 2022 - Výroční zasedání Governing Council SCOAP3

V roce 2022 se Výroční zasedání Governing Council SCOAP3 uskutečnilo opět online, a to ve dnech 9. - 10. listopadu.

Shrnutí projednávaných bodů a jednotlivých usnesení naleznete ve zkrácené verzi zápisu SCOAP3 2022 Governing Council Meeting Summary.

26. května 2022 - SCOAP3 dosáhl milníku 50 000 publikovaných článků

The Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) dosáhl významného milníku v podobě 50 000 publikovaných vědeckých článků. Díky partnerství s 11 klíčovými časopisy se projektu SCOAP3 podařilo od roku 2014 efektivně převést velkou většinu vědeckých článků na trvalý přístup v režimu Open Access (OA).

Tyto články obsahují zásadní příspěvky vědeckých organizací a institucí z celého světa včetně poslední publikované práce Stephena Hawkinga a jeho kolegů o Entropii černé díry nebo klíčový článek vycházející z experimentů CMS a ATLAS o měření produkce Higgsova bosonu a rychlosti jeho rozpadu. Více informací k tématu je k dispozici na oficiálních webových stránkách SCOAP3.

3. května 2022 - SCOAP3 byl prodloužen do roku 2024

Program Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) byl formálně prodloužen o dva roky, tedy do 31. prosince 2024.

Prodloužení stávající 3. fáze programu SCOAP3 bylo výsledkem doporučení, které v polovině roku 2020 vydala pracovní skupina SCOAP3 Tender Working Group (STWG). Doporučení bylo navrženo zejména proto, aby partnerským institucím a zúčastněným vydavatelům zajistilo stabilitu během finanční nejistoty v období pandemie COVID19.

V následujícím období tým SCOAP3 v CERNu spolupracoval s vydavateli na zajištění dohod o prodloužení smluv. Tyto dohody zachovávají současný rozsah iniciativy SCOAP3, pokud jde o vydavatelské služby a podmínky zadávání veřejných zakázek, tím, že zajišťují dvouleté prodloužení třetí fáze (tj. od roku 2020-2022 do roku 2020-2024) za stávajících podmínek.

11. dubna 2022 - Novinky u SCOAP3 for Books

Pilotní program SCOAP3 for Books je ve druhém kole a nyní je do něj zařazeno celkem 114 knih (tedy navýšení počtu titulů oproti prvnímu kolu o dalších 12 knih). Smlouvy s vydavateli umožňují přechod knih po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy (první byly uzavřeny v létě 2021). K dnešnímu dni bylo převedeno a zpřístupněno pod OA 26 knih vydavatelů World Scientific a Taylor & Francis. V nejbližší době se očekává přidání dalších 8-10 knih a další budou zpřístupněny v následujících měsících.

10. září 2021 - Zpřístupnění prvních knih převedených do režimu Open Access

Počátkem září 2021 byly prostřednictvím iniciativy SCOAP3 for Books zpřístupněny první knihy v režimu Open Access. Jedná se o čtyři knihy od World Scientific, které jsou dostupné pod licencí CC-BY na webových stránkách vydavatele a též v rámci speciální kolekce knih SCOAP3 v OAPEN library, se kterou CERN uzavřel partnerství. Pro účely archivace odevzdal World Scientific knihy také společnosti Portico.

30. dubna 2021 - Výsledek jednání pracovní skupiny SCOAP3 for Books

Pracovní skupina SCOAP3 for Books vypsala v roce 2020 výběrové řízení na převod předběžně vybraných 78 nejužitečnějších titulů na Open Access. Oproti původním předpokladům došlo po prvním kole výběrového řízení k několika změnám. Výsledkem jednání s jednotlivými vydavateli je seznam 102 knih (tedy navýšení počtu titulů o 24) s průměrnou cenou 3 583 EUR trvale pod otevřenou licencí, z nich 27 je z původního seznamu a dalších 75 je jiných.

22. ledna 2021 – Podpis dodatku Memoranda

Dne 22. 1. 2021 došlo k podepsání dodatku Memoranda o porozumění pro zřízení a fungování konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3) mezi NTK a CERN (CERN_Addendum_Books). Tento dodatek stanovuje výši jednorázových poplatků partnerských institucí z ČR, které přijaly finanční závazek na podporu pilotního projektu SCOAP3 for Books, splatných v roce 2021.

16. prosince 2020 – Irsko se připojilo ke SCOAP3

Irsko se dne 16. prosince 2020 oficiálně připojilo ke konsorciu SCOAP3 a vyjádřilo svou podporu největší iniciativě pro otevřený přístup - Open Access - v oblasti částicové fyziky. Aktuálně jsou ve SCOAP3 instituce ze 44 zemí včetně České republiky.

27. října 2020 - Zasedání Governing Council SCOAP3 se uskutečnilo online

První den zasedání se řešil stav SCOAP3 a to konkrétně aktuální stav financí, smluv a publikační aktivity u jednotlivých vydavatelů. Dále se jednalo o práci skupiny pro přípravu Fáze 4 na roky 2023-2025 a o jejím návrhu neotvírat jednání o podmínkách nové fáze, ale pro další dva roky zachovat stávající podmínky fáze 3, tj. jak výši příspěvků členských zemí, tak objem publikační aktivity. Závěrečným tématem prvního dne byla zpráva pracovní skupiny pro projekt SCOAP3 for Books, kde se probíraly strategie jednání s vydavateli, copyrightu, vhodnosti pro OA a další. Výsledky jednání chce pracovní skupina předložit jako zprávu Governing Council v březnu 2021 a v září by měly být první knihy k dispozici v režimu OA.

Druhý den se projednával projekt ArXiv, který je prvním a největším otevřeným archivem vědeckých článků z oborů fyziky, matematiky, informatiky, kvantitativní biologie, kvantitativní ekonomiky, statistiky, elektrotechnického inženýrství a systémové vědy a ekonomiky.

Závěrem druhého dne se po diskusi k jednotlivým bodům hlasovalo.

Informace finančního rázu, jména nejvýznamnějších mluvčích, či jednotlivá usnesení naleznete v kompletní Zprávě o Governing Council SCOAP3.

9. října 2020 - Pilotní projekt SCOAP3 for Books

Cílem pilotního projektu iniciativy SCOAP3 for Books je ulehčit přístup k vybraným vydaným knihám a monografiím, (zejména učebnicím částicové fyziky na univerzitní úrovni a učebnicím v souvisejících disciplínách), jejich převedením do otevřeného režimu.

Pracovní skupina SCOAP3 for Books předběžně vybrala 78 nejužitečnějších titulů a vypsala výběrová řízení na převod těchto knih na Open Access (OA). Součástí této iniciativy je také digitalizace titulů, které ještě nejsou v elektronické podobě. Zadávací řízení s jednotlivými vydavateli probíhají, konečný seznam titulů bude k dispozici po jednáních s vydavateli cca počátkem dubna 2021. První knihy převedené na OA byly zpřístupněny v září 2021.

Finanční závazek na podporu pilotního projektu iniciativy SCOAP3 for Books přijalo celkem 22 institucí z ČR, z toho 21 členských institucí CzechELib.

14. února 2020 - NTK i nadále plní roli národního kontaktního místa pro SCOAP3

Ke konci loňského roku se po náročných jednáních ředitele NTK Ing. Martina Svobody a hlavních představitelů CzechELibu s MŠMT podařilo dohodnout začlenění SCOAP3 do projektu CzechELib.

Výsledkem těchto jednání je, že se od roku 2020 do 2022 bude na SCOAP3 vztahovat podpora ve výši 50%. Členské poplatky SCOAP3, resp. výše členského poplatku bude zahrnuta ve Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2020 - 2022.

Výběr institucí a výše jejich členských poplatků v nastávající třetí fázi (období 2020 - 2022) byly stanoveny na základě Metodiky výpočtu podílů členských institucí v projektu SCOAP3, která byla schválena Odbornou radou dne 5. 2. 2020.

Zároveň dne 12. 2. 2020 došlo k podepsání dodatku Memoranda o porozumění pro zřízení a fungování Sponzorského konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3), který stanovuje výši celkových ročních poplatků SCOAP3 za ČR pro třetí fázi.

28. listopadu 2018 - podepsání dodatku Memoranda

Dne 23. 10. 2018 došlo k podepsání dodatku Memoranda o porozumění pro zřízení a fungování Sponzorského konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3) ředitelem NTK Martinem Svobodou a CERN. Tento dodatek upravuje členské příspěvky pro roky 2018-2019.

5. června 2017 - podepsání Memoranda

Dne 2. června 2017 došlo k podepsání dodatku k Memorandu o porozumění pro zřízení a fungování Sponzorského konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3) zahrnující druhou fázi SCOAP3: 2017-2019 ředitelem NTK Martinem Svobodou a CERN.

5. prosinec 2016 - Memorandum of Understanding for
the establishment and operation of SCOAP3

Přečtěte si Přílohu 3 a Přílohu 6 k Memorandu SCOAP3.

3. říjen 2016 - informace o článcích publikovaných 2014 - 2015

V tabulce (xlsx) najdete data o všech článcích, které byly publikovány v rozmezí let 2014 - 2015 a kde alespoň jeden z autorů je z ČR. Každý řádek v tabulce reprezentuje jednu jedinečnou instituci/afiliaci, která byla založena k danému článku v repozitáři SCOAP3.

22. září 2016 - prodloužení Open Access iniciativy o další 3 roky

CERN oznámil, že došlo k podpisu smluv s 10 předními vydavateli vědeckých publikací o prodloužení Open Access iniciativy o minimálně další tři roky, a to do prosince 2019. Přečtěte si celou tiskovou zprávu.

Při této příležitosti vydavatelství Elsevier, které bylo mezi podepisujícími, zveřejnilo své hodnocení dosavadního působení ve SCOAP3. Analýza ukázala, že se počet stažených článků časopisů Nuclear Physics B a Physics Letters B od roku 2014 zdvojnásobil. Je to velmi důležité sdělení pro SCOAP3. Zatímco většina prací, které byly převedeny na Open Access, byly v předběžné podobě dostupné na arXiv.org, finální peer-reviewed verze byly staženy milionkrát, což jen podtrhuje důležitost celé této společné iniciativy.

21. března 2016 - 10.000 SCOAP3 článků publikovaných Open Access

SCOAP3 slaví vydání 10.000 Open Access článků od začátku svého působení v roce 2014.

15. březen 2016 - spuštění nového SCOAP3 webu

Architektura nového webu vyzdvihuje a zviditelňuje informace o SCOAP3 business modelu a struktuře řízení, poskytuje aktuální seznam partnerů ze všech 44 zapojených zemí a další důležité informace.

Web najdete na adrese: https://scoap3.org

25. listopadu 2015 - SCOAP3 Forum 2015

Druhý webinář s názvem “The impact of SCOAP3” se pořádal přesně rok po tom prvním, 18. 11. 2015. Výkonný výbor SCOAP3 a další hosté prezentovali dopad SCOAP3 na knihovny, vědce a financující agentury.

Záznam z webináře a doprovodné materiály najdete na webu SCOAP3.

20. listopadu 2014 - videa a prezentace z webináře

Prohlédněte si videa a prezentace ze dvou webinářů, které proběhly 18. listopadu 2014.

3. listopadu 2014 - webinář SCOAP3

SCOAP3 zve na webinář, který se uskuteční dne 18. 11. 2014. Na programu bude ohlédnutí za dosavadními výsledky, status konsorcia a budoucí plány. Webinář, který se uskuteční ve dvou časových iteracích, je určen knihovníkům a zainteresovaným vědeckým pracovníkům jak z partnerských institucí, tak z institucí, jež o partnerství teprve uvažují

Program:

 • Úvod, aktuální stav a fungování konsorcia SCOAP3
 • Seznámení se SCOAP3 repozitářem (zejména pro knihovny)
 • Budoucí vývoj SCOAP3

Session 1 Asie odpoledne / Evropa, Střední východ a Afrika ráno
Čas zahájení: 09:00 SEČ, 16:00 CST, 17:00 JST, 19:00 AEST
Doba trvání: 2 hodiny

Session 2 Evropa, Střední východ a Afrika odpoledne / Amerika ráno
Čas zahájení: 08:00 PDT, 11:00 EST, 17:00 SEČ
Doba trvání: 2 hodiny

Účast je zdarma, z technických důvodů je nutné přihlásit se předem. Webinář bude probíhat v angličtině.

15. srpna 2014 - vydavatelé potvrzují účast ve SCOAP3

Všichni hlavní vydavatelé, jejichž časopisy přešly díky SCOAP3 na Open Access, zveřejňují na svých stránkách informace o účasti ve SCOAP3:

Physics Letters B (Elsevier)

Nuclear Physics B (Elsevier)

Zpráva na stránkách vydavatele Elsevier

The Journal of High Energy Physics (Springer)

The European Physics Journal C (Springer)

Potvrzení od vydavatele Springer (PDF)

Chinese Physics C (IOP)

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (IOP)

1. srpna 2014 - SCOAP3 repozitář: OAI-PMH k dispozici

Formát metadat k článkům uloženým ve SCOAP3 repozitáři podporuje jejich sklízení pomocí standardního protokolu Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Sklízení metadat umožňuje propojování lokálních repozitářů a pomáhá jak producentům dat, tak poskytovatelům služeb při šíření obsahu.

9. dubna 2014 - zástupci NTK a CERN podepsali partnerskou dohodu

České partnerství stvrzeno! Ředitel NTK Martin Svoboda připojil svůj podpis k Memorandu of Understanding for establishment and operation of SCOAP3. Vědci z českých partnerských institucí tak mohou publikovat články ve SCOAP3 časopisech bez nákladů na peer-review a se zárukou, že do 24 hodin od publikování budou zpřístupněny v otevřeném repozitáři, kde si je bude moci on-line přečíst úplně kdokoli.

17. února 2014 - zprovozněn SCOAP3 repozitář

Repozitář, dostupný na adrese repo.scoap3.org, obsahuje všechny články financované prostřednictvím SCOAP3. Články lze volně prohledávat, stahovat a šířit. Další služby, např. RSS feed kanály, nastavitelná upozornění nebo API přístup aj., budou brzy k dispozici.

20. ledna 2014 - publikován první SCOAP3 článek z České republiky

Únorové číslo Physics Letters B (vydává Elsevier) přináší první český článek označený „Funded by SCOAP3". Dostupný online.

1. ledna  2014 - startuje SCOAP3 Open Access publikování!

S podporou partnerů ve více jak 24 zemích se drtivá většina vědeckých článků z oblasti High-Energy Physics stala Open Access, tj. dostupná pro kteréhokoli autora bez nákladů: každý si může články přečíst, autorům jsou zachována autorská práva, velkorysé licence (Creative Commons) umožňují široké použití těchto informací. Články na stránkách smluvních časopisů a ve SCOAP3 repozitáři jsou publikovány ve full-text podobě v několika formátech, včetně PDF, PDF/A a XML. Články nesou CC-BY licenci a mohou být dále šířeny. K dispozici jsou odpovídající metadata pod CC0 licencí, mj. samozřejmě DOI a ORCID ID, pokud jej autor má. Stahovat záznamy je možné jednotlivě nebo prostřednictvím OAI-PMH feeds. Partneři mohou využít řady služeb, včetně nastavitelných upozornění, feed kanálů a API přístupů.

2013 - vydavatelé a knihovny kalkulují slevy na předplatných

Model SCOAP3 je založen na přesměrování finančních prostředků sloužících k úhradě předplatného do společného rozpočtu, z něhož bude financována přeměna časopisů na Open Access, recezní poplatky APC (article processing charge) a standardní publikační služby. Mezinárodní síť Národních kontaktních míst (mezi než patří NTK) se snaží tento proces co nejrychleji úspěšně završit ve všech účastnických zemích. Vydavatelé Elsevier, Springer a IOPP, spolu s jejich obchodními agenty, vyjednali s Národními kontaktními místy slevy na předplatných pro tisíce partnerských knihoven a vědeckých institucí na celém světě. Od ledna 2014 předplatná časopisů, jež přejdou na otevřený přístup stoprocentně, zcela skončí, resp. dojde k uplatnění slev u existujících předplatných; předplatná časopisů, jež přejdou na spolupráci se SCOAP3 a otevřený přístup jen z části, budou snížena úměrně této části.

1. října 2012

bylo v CERNu za přítomnosti zástupců vědeckých organizací a knihovnické komunity oficiálně založeno konsorcium SCOAP.

Duben 2010

Národní technická knihovna vyjádřila svou podporu projektu podpisem Expression of interest to join SCOAP3

 
 

O projektu

Cíle

Projekt má následující cíle:

 • Zajistit kontinuitu publikování článků v klíčových HEP časopisech.
 • Zajistit vysokou kvalitu článků prostřednictvím recenzí (peer-review) a standardních publikačních služeb.
 • Zajistit otevřený on-line přístup k těmto článkům a možnost jejich dalšího využití kdykoli, kdekoli a kýmkoli.
Těchto cílů chce SCOAPdosáhnout tím, že převezme závazek financování poplatků spojených s publikováním na sebe: členové konsorcia budou přispívat do společného „rozpočtu“, z něhož budou hrazeny jak veškeré platby vydavatelům, tak i otevřený přístupu k vědeckým článkům.

Pro knihovny je vysoké předplatné výraznou překážkou při nákupu odborných časopisů, ať už elektronických nebo tištěných. Ekonomický přínos projektu spočívá ve snížení nákladů na nákup vědeckých časopisů, jež byly doposud vázány nakladatelskou licencí a nebyly dostupné široké veřejnosti, na samotné publikování článků.

Vědecká komunita ocení, že OA články jsou dostupnější, čtenější, citovanější. Licence Creative Commons ponechávají copyright, resp. šíři jeho uplatnění autorům. Ukládání článků v otevřeném repozitáři umožňuje pohodlný přístup a usnadňuje citaci. SCOAP3 navíc učinil zásadní věc pro udržení kvality článků: zajistil kontinuitu recenzí.

V neposlední řadě OA vychází z přesvědčení, že výsledky vědecké práce financované z veřejných zdrojů by také měly být veřejnosti volně přístupné.

Struktura

Mezinárodní úroveň

U kormidla konsorcia SCOAP3 stojí mezinárodní rada, do níž jsou voleni zástupci partnerských institucí. Schází se podle potřeby na půdě hostitelské organizace CERN.

Národní úroveň

Národní kontaktní místo (National Contact Point – NCP) - administrativní a komunikační uzel mezi radou a partnery.

Partneři - knihovny, vědecko-výzkumné organizace apod.

Přechod na OA

Obchodní model SCOAP3 je založen na přesměrování stávajících předplatných do společného rozpočtu, z něhož jsou hrazeny standardní publikační služby, recenze a otevřený přístup.

Klíčoví vydavatelé zůstávají ve hře, což je důležité pro udržení kvality článků. Za publikační služby včetně recenzí jim však platí pouze SCOAP3, a to formou jediné platby za článek.

Výběrové řízení - Tender process, jež SCOAP3 navrhl pro výběr vydavatelů, bylo konsensuálně dohodnuto mezinárodním týmem expertů z řad knihoven a zakládajících členů SCOAP3, zástupců vydavatelského průmyslu a právníků z CERN.

Rozpočet a financování

Rozpočet SCOAP3 a příspěvek každé země do rozpočtu SCOAP3 závisí na následujících faktorech:

 • Roční výdaje na provoz SCOAP3 se odvíjí od počtu a cen smluvních časopisů.
 • Podíl publikační aktivity země na světové HEP produkci činí X,X % a bude každý rok aktualizován (obr. 1).
 • Navýšení max. o 10 % slouží k pokrytí příspěvků rozvojových zemí.

Vzhledem k výši rozpočtu na první tříleté období 2014–2016, jež činilo 5 mil. EUR ročně, a publikační aktivitě České republiky v HEP, jejíž podíl na světové produkci se rovnal 0,3 %, byl český příspěvek na toto období stanoven ve výši 16 500 EUR ročně.

Výpočet národního příspěvku: (0,3 % x 5 mil. €) x 1,1 = 16 500 €

Výše rozpočtu ve druhém období 2017 - 2019 jež činilo 4,9 mil. EUR ročně a publikační aktivitě České republiky v HEP, jejíž podíl na světové produkci se rovnal 0,4 %, byl členský příspěvek na toto období stanoven ve výši 21 560 EUR ročně.

Výpočet národního příspěvku: (0,4 % x 4,9 mil. €) x 1,1 = 21 560 €

V letech 2018 - 2019 (od roku 2018 se připojuje do SCOAP3 vydavatel American Physical Society (APS) byl příspěvek stanoven ve výši 21 560 EUR + 24 642 USD (příspěvek na 3 časopisy APS) ročně.

Výše rozpočtu ve třetím období 2020 - 2022, jež činí 29,1 mil. EUR ročně, a publikační aktivitě České republiky v HEP, jejíž podíl na světové produkci se rovná 0,6 % , je členský příspěvek na toto období stanoven ve výši 64 000 EUR eur ročně.

Výpočet národního příspěvku: (0,6 % x 29,1 mil. €) x 1,1 = 192,060 €, i.e. 64,000 EUR per year

Metodika výpočtu podílů členských institucí v projektu SCOAP3 pro období 2020 až 2022

Ve dvouletém prodloužení třetího období, tedy v letech 2023-2024, je výše národního příspěvku stejná jako v období 2020-2022. Výše podílů jednotlivých institucí se též nemění a řídí se stejnou metodikou.

Harmonogram

2007 První kroky SCOAP3 iniciativy
2012 - 2013 Tender proces; výpočty partnerských příspěvků
2013 Memorandum of Understanding: od myšlenky k praxi
2014 1. ledna 2014 start SCOAP3 publikování
2014 - 2016 První období
2015 Návrh nového modelu na výběr vydavatelů
2016 Nové výběrové řízení na vydavatele a nové smlouvy
2017 - 2019 Druhé období
2019 Nové výběrové řízení na vydavatele a nové smlouvy
2020 - 2022 Třetí období
2020 - 2024 Dvouleté prodloužení třetího období
 
 

SCOAP3 časopisy

Seznam 11 nejdůležitějších HEP časopisů a vydavatelů. Údaje z ledna 2020.

VydavatelČasopis
Jagellonian University in Krakow Acta Physica Polonica B
Hindawi Advances in High Energy Physics
Institute of Physics Publishing Chinese Physics C
Springer The European Physical Journal C
The Journal of High Energy Physics
Elsevier Nuclear Physics B
Physics Letters B
American Physical Society Physical Review C
Physical Review D
Physical Review Letters
Oxford University Press / The physical Society of Japan Progress of Theoretical and Experimental Physics

Publikování

Od ledna 2014 publikují vydavatelé články na svých webových stránkách ve full-text podobě v několika formátech včetně PDF, PDF/A a XML. Články nesou CC-BY licenci a mohou být dále šířeny. K dispozici jsou odpovídající metadata s CC0 licencí, mj. samozřejmě DOI a ORCID ID, pokud jej autor má. Stahovat záznamy je možné jednotlivě nebo prostřednictvím OAI-PMH feeds. Partneři mohou využít řady služeb, včetně nastavitelných upozornění, feed kanálů a API přístupů.

Vydavatelé zasílají články a metadata do SCOAP3 repozitáře nejpozději do 24 hodin od registrace DOI prostřednictvím agentury CrossRef. Pokud SCOAP3 během následujících 21 dnů od doručení článek neodmítne, je považován za přijatý a vydavatel za něj dle smluvních podmínek inkasuje jediný APC poplatek, a to od SCOAP3.

Memorandum o porozumění pro zřízení a fungování konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3)

 
 

SCOAP3 knihy

Konsorcium pro otevřený přístup k publikování v částicové fyzice SCOAP3 splnilo do vysoké míry svůj primární cíl převést všechny vědecké články z fyziky vysokých energií na otevřený přístup. Od roku 2014 bylo prostřednictvím SCOAP3 úspěšně publikováno v otevřeném přístupu přes 55 000 výzkumných článků v jedenácti předních světových časopisech oboru. Díky společné podpoře našich partnerských organizací umožňuje SCOAP3 tisícům autorů publikovat jejich články v otevřeném přístupu bez finančních nebo jiných bariér.

V květnu 2019 Řídící rada SCOAP3 schválila rozšíření působnosti iniciativy na knihy. Cílem pilotního projektu iniciativy SCOAP3 for Books je usnadnit přeměnu na otevřený přístup k relevantním existujícím knihám a monografiím, jako jsou učebnice na univerzitní úrovni v částicové fyzice a souvisejících disciplínách (přístrojové vybavení, detektory a akcelerátory). Otevřená dostupnost těchto knih umožní výzkumným pracovníkům, členům fakult a studentům v institucích po celém světě (včetně široké veřejnosti) využívat neomezený přístup k těmto důležitým textům.

Pracovní skupina SCOAP3 for Books předběžně vybrala 78 nejužitečnějších titulů a vypsala výběrové řízení na převod těchto knih na Open Access (OA). Součástí této iniciativy je také digitalizace titulů, které ještě nejsou v elektronické podobě. První knihy převedené na OA byly zpřístupněny v září 2021.

Oproti původním předpokladům došlo po prvním kole výběrového řízení k několika změnám:

 • Při realizaci původního záměru vysoutěžit pro převod všech 78 vybraných knih na OA jediného dodavatele se nenašel žádný, který by celý proces vzal na sebe.
 • Důvodem byl požadavek mnoha oslovených vydavatelů jednat přímo s CERN a nikoli přes zprostředkovatele. OBWG (pracovní skupina Open Books Working Group) pro druhý pokus jednání formou přímého oslovení jednotlivých vydavatelů akceptovala.
 • Velcí vydavatelé nabídli obsáhlé seznamy svých e-booků, z malých se podařilo domluvit jen s World Scientific.
 • Výsledkem je za přislíbenou cenu seznam 102 knih (tedy navýšení počtu titulů o 24) s průměrnou cenou EUR 3 583 trvale pod otevřenou licencí, z nich 27 je z původního seznamu a dalších 75 je jiných. Přikládáme souhrnnou zprávu ze dne 3. 5. 2021 o práci, kterou odvedla pracovní skupina Open Books Working Group a vyjednávací tým v CERN.
 • Finální seznam titulů určených pro převod na OA bude zveřejněn po ukončení jednání vydavatelů se všemi autory.

Pilotní fáze probíhala od května 2021 do listopadu 2022 a během ní bylo převedeno 113 knih (monografií a učebnic) na otevřený přístup. Úspěch tohoto pilotu potvrdila předběžná analýza využití, která ukázala třináctinásobné zvýšení počtu stažení knih, přičemž se výrazně zvýšilo i geografické využití. Na základě toho se Řídící rada SCOAP3 dohodla na zavedení opakovaného knižního programu, který začne v roce 2023 a bude upřednostňovat tituly z frontlistu vybrané v rámci přísného výběrového řízení.

Partnerství s OAPEN library

CERN uzavřel partnerství s OAPEN library, kde budou všechny tituly financované z iniciativy SCOAP3, zpřístupněny ve speciální kolekci SCOAP3 Collection na webových stránkách organizace OAPEN library. Hostování knih v OAPEN library přináší řadu výhod, včetně možnosti stáhnout metadata pro všechny knihy z kolekce SCOAP3. OAPEN poskytuje každému zájemci denní aktualizace metadat v různých formátech (například ONIX 2.1, ONIX 3.0, MARC XML & CSV). OAPEN spolupracuje s hlavními dodavateli pro knihovny, jako jsou ProQuest , ExLibris a EBSCO, OCLC, BASE Academic Search Engine, Unpaywall a další. Metadata může sklízet kdokoli pomocí protokolu pro sběr OAI. OAPEN.org je také optimalizován pro vyhledávače, jako je Google Scholar.

Seznam knih převedených na OA

 • Evidence seznamu knih převedených na OA je připravena na webu SCOAP3 Books. Tento seznam bude postupně rozšiřován, jakmile budou jednotlivé knihy převedené na OA k dispozici.
 • První sada knih byla převedena do otevřeného přístupu počátkem září 2021. Tyto čtyři knihy od vydavatele World Scientific jsou dostupné pod licencemi CC-BY prostřednictvím webových stránek vydavatele a webových stránkách OAPEN library. Pro účely archivace předal vydavatel knihy také společnosti Portico.
 • Ke konci roku 2022 byly převedeny knihy od těchto dalších vydavatelů:
  • Taylor & Francis
  • Springer Nature
  • Oxford University Press
  • Cambridge University Press

Výběr institucí ČR

Výběr institucí, které byly osloveny s nabídkou finanční podpory této iniciativy, byl realizován dle následujících kritérií:

 • mají nenulový počet publikací v rámci projektu SCOAP3 v období 2017-2019 (poslední období, podle kterého se prováděl výpočet podílů pro SCOAP3 na následující období, tj. 2020-2022),
 • nebo mají institucionální akreditaci pro oblast Fyzika,
 • nebo mají akreditovaný aspoň jeden studijní program, který má nenulový podíl z oblasti Fyzika.

Seznam institucí ČR, které přijaly finanční závazek na podporu pilotního projektu SCOAP3 for Books:

ADVACAM

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

České vysoké učení technické v Praze

Fyzikální ústav AV ČR, v. v .i.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Masarykova Univerzita

Matematický Ústav AV ČR, v. v. i.

Národní technická knihovna

Ostravská Univerzita

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita Liberec

Univerzita Hradec Králové

Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n. Labem

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Memorandum o porozumění pro zřízení a fungování konsorcia pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3) pokrývající iniciativu SCOAP3 knihy

 
 

Partneři

Výhody pro instituce:

 • Jeden roční poplatek za kompletní publikační služby a otevřený přístup namísto tradičních předplatných a APC (Article Processing Charge) poplatku za každý článek.
 • Silná centralizovaná vyjednávací pozice vůči vydavatelům při nákupu vědecko-výzkumné literatury namísto individuální pozice institucí.
 • Vydavatelé nuceni změnit transparentně tvorbu cen oproti minulosti, kdy to byli pouze oni, kdo  určoval ceny.

Pro knihovny a vědecko-výzkumné instituce po celém světě to znamená snížení nákladů na předplatná těch vydavatelů, kteří se účastní SCOAP3

Výhody pro výzkumné týmy:

 • Snížení nákladů na pořizování oborové literatury.
 • Publikování recenzovaných článků bez APC.
 • Otevřený repozitář zpřístupňující nejkvalitnější literaturu z oboru na jednom místě.

Partnerské příspěvky - obchodní model:

Model SCOAP3 je založen na centrální správě, která zajišťuje platbu poplatků APC za zpracování článků na konkurenceschopné úrovni pomocí prostředků uvolněných z redistribuce peněz z dřívějšího předplatného. Zúčastněné knihovny přesměrují peníze dříve použité na předplatné časopisů SCOAP3 do společného fondu, z něhož se hradí náklady na publikace. Tato redistribuce je možná na základě toho, že všichni vydavatelé sníží, nebo úplně eliminují předplatná časopisů zahrnutých ve SCOAP3 a takto získané prostředky rozdělí zpět mezi jednotlivé klienty/partnerské instituce.

Celková částka, kterou jednotlivé země přispěly, odpovídá jejich podílu na celosvětovém vědeckém výstupu v oblasti vysokoenergetické fyziky. Pro třetí tříletý cyklus zahrnující období 2020–2022 je podstatné geografické rozložení aktivity HEP jako v letech 2017–2018, tj. v prvních dvou letech iniciativy fáze 2.

Zeměpisná distribuce publikační aktivity HEP mezi partnery SCOAP3 - níže na stránce tohoto webu.

Metodika výpočtu partnerských institucí ČR v projektu ve třetím období (2020-2022).

Memorandum of Understanding (MoU)

Vše podstatné ohledně OA publikování, fungování konsorcia a práv a povinností partnerů upravuje Memorandum of Understanding for establishment and operation of the SCOAP3, jež uzavírají zástupci partnerů, tj. Národní kontaktní místa, a CERN. Součástí tohoto Memoranda je i smlouva mezi CERN a vydavateli.

Seznam partnerských zemí a jejich zástupců.

 
 

NTK v roli národního kontaktního místa

V roce 2010 podepsali zástupci ČVUT, Fyzikálního ústavu AV, Ústavu jaderné fyziky AV a Matematicko-fyzikální fakulty UK Memorandum o podpoře SCOAP3.

V témže roce se Národní technická knihovna připojila k projektu SCOAP3 podpisem Expression of interest to join SCOAP3, a tím jej uvedla do České republiky. Od té doby vystupuje jako Národní kontaktní místo a koordinátor projektu. Zajišťuje komunikaci mezi iniciátorem projektu, Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN), a českými partnerskými institucemi.

K partnerství ve SCOAP3 se NTK od začátku hlásí v souladu se svou vizí sloužit výzkumu, vzdělávání i široké odborné a laické veřejnosti v oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Krize v oblasti publikování vědeckých informací, způsobená prudkým růstem cen publikačních služeb a předplatných v posledních letech, výrazně zasáhla do rozpočtů vědecko-výzkumných institucí i knihoven. NTK na vývoj reagovala vypracováním návrhu na vybudování národního Centra informační podpory vědy, výzkumu a vzdělávání. Projekt SCOAP3 už přináší první z praktických řešení této krize, řešení v rámci jednoho oboru, zato v celosvětovém měřítku. Oběma projektům je společná snaha vypořádat se s problémy efektivního nákupu informačních zdrojů, zajistit bezplatný přístupu k nim, jako i otázka hodnocení kvality výzkumu za pomocí relevantních bibliometrických dat a metod. Tato snaha – bez ohledu na národní či oborové hranice – má vždy společného jmenovatele: Open Access.

Open Access, tj. otevřený čili bezplatný přístup k výsledkům výzkumu, se ostatně stává novým publikačním paradigmatem evropské vědy. Aktuální program pro výzkum a inovace Evropské komise Horizont 2020 přímo vyžaduje, aby vědecké články publikované v rámci projektů financovaných z EU byly volně přístupné.

Horizont 2020 (H2020) je velkým krokem směrem k tzv. "Otevřené vědě" v Evropě. Všechny projekty financované z H2020 mají povinnost zajistit otevřený, bezplatný přístup ke všem recenzovaným publikovaným článkům.

ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-access-scientific-publications-horizon-2020-projects

Knihovny a vědecko-výzkumné instituce, jež mají zájem se k projektu SCOAP3 připojit, mohou kontaktovat Národní technickou knihovnu.

 
 

Logo Scoap

Kontakt

Jiří Jirát
   jiri.jirat@czechelib.cz
   776 008 287 

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 3.4. 2024 15:04