NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Objednávka rešerše
Jméno žadatele/Název organizace
Pouze u organizace
Podrobná a přesná formulace, u cizojazyčné literatury prosím uveďte slova vyjadřující téma v příslušném jazyce.
Klíčová slova ve všech vybraných jazycích.
Např. 1995-2014
Poznámky k zadání rešerše, vypracování rešerše či typu dokumentů, které preferujete.
Informační zdroje, ze kterých má být rešerše zpracována.
Není-li zvoleno, je rešerše vypracována ve formátu zdroje.
Není-li zvoleno, zasíláme rešerši jako soubor PDF.
Není-li zvoleno, zasíláme rešerši prostřednictvím e-mailu.
Upozornění: bezhotovostní převod je možný pouze u faktury.
V tomto poli můžete upřesnit jiný status zákazníka.
V tomto poli můžete upřesnit jiný účel využití rešerše.
Tuto adresu uvádějte pouze v případě, že se fakturační adresa liší od výše uvedené adresy žadatele.
Žadatel odesláním objednávky potvrzuje, že je seznámen s podmínkami poskytování rešeršních služeb NTK včetně cen rešerší a souhlasí s nimi. Organizace odesláním objednávky potvrzuje, že se jedná o rešerši pro osobní potřebu koncového uživatele, kterou může doložit prohlášením uživatele, a je pouze zprostředkovatelem této objednávky (Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30.).
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
Editor: Edita Jindráková Poslední změna: 8.8. 2023 15:08