Vyřizování této služby je sice v současné době závislé na situaci v knihovnách v zahraničí, ale pokud vyplníte formulář níže, tak situaci prověříme a dáme vědět.

Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka na základě smlouvy o poskytování služeb. Při jejich zpracování a ochraně postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.

Editor: Ivana Janů Poslední změna: 31.8. 2020 19:08