Mezinárodní meziknihovní služby

Vyřizování této služby je sice v současné době závislé na situaci v knihovnách v zahraničí, ale pokud vyplníte webový formulář, tak situaci prověříme a dáme vědět.

Není-li požadovaný dokument k dispozici v žádné z českých knihoven, je možné jej zapůjčit ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby (MMS). Mezinárodní meziknihovní služba NTK obstarává informační materiály převážně z oblasti technických a aplikovaných věd formou kopií článků nebo výpůjček publikací ze zahraničních knihoven.

Prostřednictvím MMS lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území České republiky. Před podáním žádanky je nutno prověřit požadavek v Souborném katalogu ČR a v dostupných elektronických online databázích (například prostřednictvím Oborové brány TECH).

Objednávky lze podávat elektronicky prostřednictvím online formuláře (viz výše), majitelé uživatelského konta prostřednictvím VPK. Pro další informace je možno využít osobní konzultace na informačním pultu ve 2.NP (prosíme všechny návštěvníky, aby u informačního pultu požádali o zavolání některé z pracovnic MMS).

Poplatky za objednávku výpůjček či pořízení kopií požadovaných dokumentů jsou účtovány dle Ceníku služeb NTK, popř. dle Ceníku služeb VPK (u objednávek zadaných prostřednictvím uživatelského konta VPK).

Studentům vysokých škol doporučujeme, aby si před vyplněním formuláře ověřili, zda jejich fakultní knihovna tuto službu nezprostředkovává či dokonce nehradí!

Uživatel je oprávněn reklamovat službu, pokud nebyla provedena v požadovaném rozsahu či kvalitě, nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího převzetí.

The Rethinking Resource Sharing Initiative Logo
Jsme STAR knihovnou!

Kontakty

 mms@techlib.cz

Ivana Janů
 232 002 524

Pavla Jará
 232 002 494

Národní technická knihovna
Mezinárodní meziknihovní služby
Technická  6/2710
160 80 Praha 6

Důležité odkazy

Dobít finanční konto platební kartouDobít finanční konto platební kartou

Editor: Ivana Janů Poslední změna: 14.1. 2021 15:01