Jedna z možností


Vystavují:
David Adamec, Ondřej Boušek, Nikola Brabcová, Michal Drozen, Jakub Hošek, Jana Kochánková, Pavel Šmíd, Klára Vystrčilová, Ivan Vosecký, Jan Vytiska

Kurátor výstavy:
Milan Mikuláštík

Vernisáž: 25. 2. 2014, 18.00
Doba trvání výstavy: 26. 2. - 19. 3. 2014
Otevřeno: po-pá 10-18, so 10-16
Vstup zdarma
Galerie NTK, Technická 6, Praha 6

O výstavě „Jedna z možností“:
Skupinová výstava "Jedna z možností" představuje deset výrazných osobností české výtvarné scény napříč generacemi, deset silných individualit, deset subjektivně založených uměleckých programů odehrávajících se převážně v médiu malby a kresby. Paralelně je však také pokusem o kritickou reflexi provozních mechanismů "operačního systému umění" - prostřednictvím dekonstrukce samotné instituce výstavy uměleckých děl jako časo-prostorově ohraničeného "dokonalého" produktu.

Na přípravu typické výstavy současného umění je možno pohlížet jako na sled ritualizovaných činností, jejichž intenzita se zpravidla (někdy nesnesitelně) stupňuje až k mytickému bodu zlomu – vernisáži – tedy slavnostnímu zpřístupnění výstavy veřejnosti. V tuto chvíli se veškerá horečnatá aktivita zastavuje a dokončená expozice se stává statickým svědkem oné hektické činnosti, která vernisáži předcházela. Po dobu otevření galerie si pak diváci přicházejí prohlédnout cosi statického, nehybného - přicházejí se konfrontovat s „mrtvolou“ výstavy.

Galerie NTK nabízí výstavou „Jedna z možností“ jednoduché řešení tohoto dilematu - během tří týdnů trvání přehlídky se bude expozice neustále proměňovat prostřednictvím adice, subtrakce či remixu již vystavených děl, diváci tak při opakované návštěvě uvidí stejnou, ale současně odlišnou výstavu. Přehlídka "Jedna z možností" zůstane do posledního dne amorfním, otevřeným, neukončeným („nedokonalým“) tvarem.

 

O Galerii NTK:
Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Během necelých pěti let existence v galerii proběhla řada výstav zaměřených především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentace architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů.
Galerie NTK se v minulých letech představila mimo jiné těmito vlastními projekty: Limity těla - výstava zabývající se vztahem lidského fyzična a nových technologií, Fenomén hra – expozice tematizující herní aspekty sociálních jevů, Stíny minulých utopií – výstava o vztahu architektury a ideologie, PBBK80 – prestižní přehlídka prací předních českých umělců spojených s generací postmoderny, Velocypedia – velmi široce pojatá prezentace umění, designu i sociálního aktivismu spojených s cyklistikou a udržitelnou dopravou, Librarianism – výstava o knihovnách a jejich konstrukci, Per video (vidět, přehlížet, zrakem pronikat) – expozice věnovaná vizuální percepci, Příklady -retrospektivní výstava vídeňského novomediálního umělce Karla Dudeška a skupiny Van Gogh TV, atd. Přehlídka Současná česká malba z roku 2012 byla mezigenerační sondou do ženské malby a současně reflexí mocenských mechanismů konstrukce historie umění. A právě na tento projekt svým zaměřením volně navazuje stávající výstava „Jedna z možností“.

 

 

Archiv výstav

Kurátor galerie

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út – ne 10—18

 


Otevírací doba

út – ne 10—18


Otevírací doba

út – ne 10—18

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 29.1. 2021 01:01