Konference EFI 2014

Kdy: 14. listopadu 2014, 10.00 – 16.30 hod.

Kde: Ballingův sál

Součástí projektu Efektivní informační služby NTK (EFI), který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jsou i výroční Konference EFI zaměřené zejména na využití výsledků klíčových aktivit projektu v denní praxi NTK i jinde. Kromě představení výsledků jejich práce, konference nabízejí setkání se členy jednotlivých řešitelských týmů i možnost aktivně se zapojit do diskuse k jednotlivým tématům.

Program v roce 2014 připravili Stephanie Krueger, Sasha Skenderija a Štěpánka Žižková. Veškeré komentáře na právě proběhlou konferenci, její program, prezentace a prezentující jsou vítány!

Repotáž v časopise Ikaros.

Prezentace a videozáznamy z EFI 2014 (ke stažení):

Lenka Hvězdová (moderátor)
První blok: TRANSFORMACE NTK

Martin Svoboda:

Vize, mise, strategie, taktika a realita

Anna Motejlková:

Budování fondů v NTK, služby s přidanou hodnotou

Jan Pokorný:

NTK Discovery: od katalogu k centralizovanému vyhledávání

Stephanie Krueger:

Nový Web NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí

Jiří Jirát:

Web ChemTK

 
Petra Procházková (moderátor)

Druhý blok: CASE STUDIES

Darina Kožuchová:

Integrace Národní technické knihovny s Ústřední knihovnou VŠCHT jako model pro případné další integrace

Marcela Ouzká:

Specifická role knihovny: potřebnost versus ekonomická výhodnost služeb typu DDS, MMVS, MVS, EoD, apod.

Luboš Chára:

Fórum pro uživatelskou podporu NTK

 
Štěpánka Žižková (moderátor)

Třetí blok: NÁSTROJE A PROJEKTY

Alena Chodounská:

Manažerský informační systém (MIS): statistická analýza jako služba

Miroslava Sudová:

Registr akvizice EIZ

Ondřej Dostál:

SCOAP3 aneb jak také na otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu

Martin Svoboda:

CzechElib - kde jsme


 
 
 

Kontakt

Martin Svoboda, ředitel NTK
E-mail

Důležité odkazy
Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 20.12. 2017 14:12