GEO EGO

Pět osobností současné geometrické malby a knihy o geometrii z Historického fondu NTK

Vernisáž

čtvrtek 9. 4. 2015, 18.00, Galerie NTK

Doba trvání výstavy

10. 4. - 30. 4. 2015

Vstup zdarma

Vystavují

Tomáš Bárta, Vladimír Houdek, Alžběta Říhová, Daniel Vlček, Monika Žáková

Kurátor

Milan Mikuláštík

Expozice představí pětici malířů a malířek, nedávných absolventů Akademie výtvarných umění, UMPRUM nebo brněnské Fakulty výtvarných umění, včetně laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2012 Vladimíra Houdka. Společným jmenovatelem vystavených umělců a umělkyň je využití geometrických forem, spojené s autorským technologickým experimentem vyúsťujícím v osobité malířské techniky, které proměňují hladký povrch maleb někdy až v sochařský reliéf. Umělce dále spojuje zaujetí historii vizuálního umění přecházející v jistou retro-nostalgii. Obrazy odkazují často k uměleckým avantgardám začátku dvacátého století, v některých případech i hlouběji do minulosti. Dalším spojovacím článkem malířů výstavy GEO EGO je také přítomnost"chyb" a nepřesností v geometrickém rozvrhu obrazové plochy. Tyto nepřesnosti však nejsou důsledkem povrchní, odcizené postmoderní lehkosti, ale naopak vycházejí z důsledného fyzického nasazení, z důrazu na použitý materiál, z obsedantního vrstvení tvarů a ploch, ze zápasu o intenzitu výsledného obrazu. S  jistou nadsázkou lze umělce vystavující v Galerii NTK označit za protagonisty "špinavé geometrie", geometrie nekonceptuální, neracionální, geometrie „romantické“. Obrazy pěti výrazných osobností současné české malby budou doplněny vitrínami s ukázkami vzácných knih z Historického fondu NTK, které jsou svým obsahem blízké vystaveným obrazům.


Vladimír Houdek

 Tomáš Bárta


Monika Žáková

Kontakt

Milan Mikuláštík
 milan.mikulastik@techlib.cz
 +420 773 653 825

Otevírací doba

po–pa 10—18
so 10—16

Archiv výstav

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 5.5. 2015 09:05