Identifikátory a profily autora

V tomto průvodci naleznete informace o nejčastěji používaných autorských identifikátorech. V současné době se s vybranými identifikátory pojí také výzkumnické profily, kde je k nahlédnutí, mimo jiné, afiliace, profesní zájmy nebo publikační a další vědecko-výzkumná činnost daného autora.

Identifikátory autora se používají pro jasnou a trvalou identifikaci osob zapojených do výzkumných a publikačních procesů ve vědě. Slouží k jednoznačnému propojení autorů s jejich publikacemi, výzkumnými daty a dalšími výstupy výzkumu. Tyto výstupy jsou díky tomu lépe viditelné a spolehlivěji propojené se svými tvůrci.

Některé identifikátory (např. ORCID nebo Scopus Author ID) poskytují také online profesní profil, na kterém vědcům umožňují snadno a rychle prezentovat své výsledky ostatním výzkumníkům nebo veřejnosti.

Některé autorské profily se vytváří automaticky při indexaci publikace daného autora v konkrétní citační databázi (Web of Science profil a s ním spojené Researcher ID, Scopus Author ID). Jiné si naopak autor zakládá a spravuje sám (ORCID, Google Scholar). Správa profilů nemusí zabrat příliš času, pokud výzkumník zvolí automatickou aktualizaci pomocí propojení s jinými platformami. Např. ORCID iD lze propojit jak s Researcher ID, tak se Scopus Author ID, lze uvést také odkaz na profil na Google Scholar.

Autorské identifikátory, nejčastěji ORCID iD, je třeba uvádět při žádosti o některé granty nebo při předkládání rukopisů odborných článků do časopisů.

Preference určitých identifikátorů a profilů se vyvíjí v čase a také se může lišit napříč obory. V případě, že byste měli specifičtější dotazy ke konkrétním identifikátorům a/nebo profilům, neváhejte se na nás obrátit

Výhody používání autorských identifikátorů

 • Usnadňují vyhledávání a identifikaci autora konkrétní publikace. Zaručují (pokud autor potvrdí), že přiřazené autorství k publikaci odpovídá skutečnosti
 • V citačních databázích Web of Science a Scopus nabízí přístup k citačním metrikám, pokud jsou v systému těchto databází dostupné publikace autora
 • Využívání jejich služeb je zpravidla bezplatné

Výhody používání autorských profilů

 • Umožňují autorům okamžitý přístup k přehledu publikační činnosti. Poskytují tak možnost, jak efektivně propagovat své publikační výstupy a další odborné aktivity
 • Jsou vhodnou platformou pro vědeckou komunikaci a networking
 • Využívání jejich služeb je zpravidla bezplatné

Na co si dát pozor

Uživatelé identifikátorů by si měli ověřit, zda v rámci jednoho identifikačního systému nemají více profilů. Ať už z toho důvodu, že by si omylem vytvořili více profilů nebo z důvodu toho, že některé systémy generují autorské profily automaticky na základě publikací. Duplicitní profily je zpravidla možné sloučit. U automaticky generovaných profilů je také třeba si ověřit, že vám nejsou přiřazovány publikace někoho jiného.

Centrum pro perzistentní identifikátory

Od 1. ledna 2023 působí pod NTK Centrum pro perzistentní identifikátory (Centrum PID). Součástí Centra PID je i Národní centrum ORCID (NC ORCID), jehož cílem je napomáhat implementaci a efektivnímu využívání ORCID iD v České republice. NC ORCID poskytuje finanční, administrativní a metodickou podporu pro vysoké školy a výzkumné organizace k integraci ORCID iD do jejich systémů. Integrace umožňuje mj. automatickou aktualizaci ORCID profilů výzkumníků působících v těchto institucích.


„Open Researcher and Contributor IDentifier“ neboli ORCID je trvalý a mezinárodně uznávaný identifikátor osob, který má podobu šestnáctimístného čísla. Tato kombinace čísel následně slouží pro identifikaci vědců, jejich publikací a dalších činností spojených s vědou a výzkumem. ORCID je globálně uznávaná nezisková organizace, která je financována z příspěvků svých členů (např. nakladatelé nebo výzkumné organizace).

Příklad ORCID profilu k nahlédnutí zde: https://orcid.org/0000-0001-5109-3700

Samotné vytvoření a používání ORCID iD, včetně přidruženého autorského profilu, je zcela zdarma. Následně je možné autory vyhledat skrze ORCID iD nejenom v databázi samotného ORCID, ale i v rámci databází Web of Science nebo Scopus. Pro zřízení ORCID iD není ani potřeba mít vědecké publikace.

Nad profilem ORCID mají autoři plnou kontrolu – mohou určit, jaké informace na profil uvést a které z těchto informací zpřístupnit. Přidávání informací na profil lze automatizovat - pokud je domovská instituce výzkumného pracovníka členem ORCID, může ji vědec dát svolení ke správě svého profilu a šetřit tak svůj čas. ORCID profil lze také aktualizovat pomocí propojení s identifikátory databází Web of Science a Scopus či s registračními agenturami přidělujícími DOI – Crossref a DataCite. U každé položky profilu je uveden zdroj, což zaručuje důvěryhodnost informací.

Více informací o ORCID iD a jeho výhodách pro výzkumníky lze najít na stránce https://identifikatory.cz/cs/identifikatory/orcid/.

Implementaci ORCID iD v českých výzkumných institucích podporuje Národní centrum ORCID působící pod Národní technickou knihovnou. Více informací o této službě najdete na https://identifikatory.cz/cs/sluzby/nc-orcid/.

Návody

Začínáme s vaším ORCID

Časté dotazy

Informace pro výzkumné pracovníky na webu ORCID

Autorům publikace, která je v databázi Web of Science (WoS) indexována, je automaticky vytvořen záznam autora, kterému je přiřazeno ResearcherID. Současně je autorovi také vytvořen WoS profil. Web of Science Researcher Profiles nahrazují profily Publons, které Clarivate Analytics skrze platformu WoS v minulosti poskytoval.

V profilu výzkumníka na WoS jsou automaticky uvedeny publikace indexované v této citační databázi, ale výzkumník si může dodatečně přidat i další indexované mimo WoS. Profil lze také synchronizovat s ORCID. Profil výzkumníka na WoS si může založit každý výzkumník, i když nemá indexované publikace ve WoS.

Databáze Web of Science je přístupná pro registrované zákazníky NTK/ChemTK přes vzdálený přístup a na veřejných počítačích v budově NTK (terminálech) po přihlášení.

Vzhledem k automatické generaci profilů, včetně Researcher ID, a následnému automatickému přiřazování publikací je možné, že autoři budou mít na WoS více profilů/Researcher ID. Pokud se do WoS autor přihlásí, může všechny autorské záznamy spolu s publikacemi ověřit a potvrdit jejich platnost; případně požádat o sloučení nebo smazaní profilů. Následně je profil označen jako ověřený a důvěryhodný.

Kromě publikací se na profil automaticky přidávají také ověřené recenzní posudky, editorská činnost a informace o oceněních (vše lze ale přidat i manuálně). V rámci profilu jsou pak k dispozici citační metriky z WoS daného autora (počet citací, citující publikace, h-index), a také například informace u jak velké části svých publikací byl autor prvním, korespondenčním či posledním autorem.

Návody

Informace a FAQ na WoS

Scopus Author Identifier nebo také Scopus Author ID je identifikátor a profil autora patřící k bibliografické a citační databázi Scopus, kterou provozuje Elsevier.

Databáze Scopus je přístupná pro registrované zákazníky NTK/ChemTK přes vzdálený přístup a na terminálech po přihlášení. Nicméně díky volně přístupnému Free Scopus Author Preview je možný náhled na publikační činnost autora bez nutnosti být připojen v databázi přes svoji knihovnu/vědeckou instituci.

Profil autora, včetně Scopus Author ID, je zakládán automaticky, spolu s přijetím první publikace indexované ve Scopusu. Je proto možné, že se v profilu autora objeví cizí publikace nebo jsou publikace jednoho autora rozděleny do více profilů. Pokud autor nemá publikaci indexovanou v databázi Scopus, profil nelze vytvořit a stejně tak nelze přidávat informace (další publikace apod.), kterými tato databáze nedisponuje.

Pro samotnou správu profilu je nutné se v systému k danému profilu aktivně přihlásit. Pro korekci (nebo např. sloučení více profilů) je doporučeno využít Author Feedback Wizard. Scopus Author ID lze propojit s profilem v ORCID.

Návody

Instruktážní video

Návod vysvětlující propojení s ORCID ID.

Scopus Support Center

Google Scholar je další platformou, na které si autoři mohou založit profil a prezentovat svou vědecko-výzkumnou činnost. Google Scholar nemá svůj vlastní identifikátor a ani ostatní identifikátory nebere v potaz.

Příklad Google Scholar profilu k nahlédnutí zde: https://scholar.google.com/mt

V rámci Google Scholaru mají autoři k dispozici citační metriky Google Scholar Citations, které berou v úvahu, v porovnání s citačními databázemi, širší výběr publikací na webu. Počet citací a index citovanosti autora jsou tak zpravidla vyšší než na profilech Web of Science či Scopus.

Pro přehled a přístup k citačním metrikám si autor musí vytvořit profil, který může následně aktivně spravovat. O autorech, kteří profil nemají, Google Scholar i tak automaticky shromažďuje záznamy publikací, které obsahují informace o spoluautorech, souvisejících článcích, i počtech citací, které má Google Scholar k dispozici, citační metriky autora ale k dispozici nejsou.

V případě že autor publikuje v českém (případně nějakém méně známém) časopisu, může dojít k časové prodlevě v rámci automatického přiřazení článku, nebo k němu dokonce nedojde vůbec. Publikaci je možné přidat manuálně v profilu autora.

Další výhodou je, že se autoři velice snadno dostanou k přehledu dalších publikací, které citují jejich vlastní texty, ve většině případů se ale také dostanou přímo k plným textům. Autoři mohou navzájem sledovat svou publikační činnost; Google Scholar profil je tak rovněž vhodným nástrojem pro vědeckou komunikaci a networking. Je dokonce možné nechat si na e-mail zasílat upozornění na „nový související výzkum”, který představí vybrané články na základě preferovaných témat nebo autorů.

Návody

Informační stránky

Frequently Asked Questions

Další identifikátory a profily autorů

 • arXiv Author Identifiers – identifikace autora v rámci repozitáře pre-printů arXiv
 • CiteSeerX – vyhledávání autora v databázi, která je zaměřená na informatiku a počítačovou vědu; odtud se lze dostat na profily jednotlivých autorů
 • OpenID – umožňuje jednotné přihlašování k vybraným internetovým portálům a službám (skrze konsolidaci digitálních identit)
 • PubMed My Bibliography – umožňuje vytvořit seznam publikací v databázi PubMed
 • RePEc Author Service – profil autora v databázi ekonomické literatury RePEc
 • ISNI – standardní číslo vytvořené podle mezinárodní normy ISO 27729:2012; certifikovaný standard pro identifikaci všech tvůrců, tedy nejen fyzických osob, ale i těch právnických

Dokumenty

 • Identifikace vědeckých pracovníků – analýza vypracovaná v rámci projektu IPN (Individuální projekty národní); metodika vysvětluje principy vybraných identifikátorů vědeckých pracovníků a autorů

Profesní sítě

 • Academia.edu – profesní sociální síť fungující na principu open science a sdílení výsledků výzkumu s ostatními
 • LinkedIn – sociální síť sloužící uživateli jako profesní životopis
 • ResearchGate – profesní sociální síť věnovaná vědě a výzkumu, umožňuje uživateli prezentovat svůj výzkum a publikační činnost

Vyhledávání výzkumníků


Spravuje

Naděžda Firsová

Naděžda Firsová

Obory

Ekonomika a management, Identifikátory autora

Rychlé odkazy

Kontakt pro instituce

Koordinátorka NTK pro ORCID Hana Šmídová  Mgr. Hana Šmídová
 Koordinátorka NTK pro  ORCID
  orcid@techlib.cz
Původní autoři: J. Szarzec, E. Blažků, M. Hubálek

Google Scholar je další platformou, na které si autoři mohou založit profil a prezentovat svou vědecko-výzkumnou činnost. Google Scholar nemá svůj vlastní identifikátor a ani ostatní identifikátory nebere v potaz.

Příklad Google Scholar profilu k nahlédnutí zde: https://scholar.google.com/mt

V rámci Google Scholaru mají autoři k dispozici citační metriky Google Scholar Citations, které berou v úvahu, v porovnání s citačními databázemi, širší výběr publikací na webu. Počet citací a index citovanosti autora jsou tak vyšší než na profilech Web of Science či Scopus.

Pro přehled a přístup k citačním metrikám si autor musí vytvořit profil, který může následně aktivně spravovat. O autorech, kteří profil nemají, Google Scholar i tak automaticky shromažďuje záznamy publikací, které obsahují informace o spoluautorech, souvisejících článcích, i počtech citací, které má Google Scholar k dispozici, citační metriky autora ale k dispozici nejsou.

V případě že autor publikuje v českém (případně nějakém méně známém) časopisu, může dojít k časové prodlevě v rámci automatického přiřazení článku, nebo k němu dokonce nedojde vůbec. Publikaci je možné přidat manuálně v profilu autora.

Další výhodou je, že se autoři velice snadno dostanou k přehledu dalších publikací, které citují jejich vlastní texty, ve většině případů se ale také dostanou přímo k plným textům. Autoři mohou navzájem sledovat svou publikační činnost; Google Scholar profil je tak rovněž vhodným nástrojem pro vědeckou komunikaci a networking. Je dokonce možné nechat si na e-mail zasílat upozornění na „nový související výzkum”, který představí vybrané články na základě preferovaných témat nebo autorů.

Návody

Informační stránky

FAQ

Google Scholar je další platformou, na které si autoři mohou založit profil a prezentovat svou vědecko-výzkumnou činnost. Google Scholar nemá svůj vlastní identifikátor a ani ostatní identifikátory nebere v potaz.

Příklad Google Scholar profilu k nahlédnutí zde: https://scholar.google.com/mt

V rámci Google Scholaru mají autoři k dispozici citační metriky Google Scholar Citations, které berou v úvahu, v porovnání s citačními databázemi, širší výběr publikací na webu. Počet citací a index citovanosti autora jsou tak vyšší než na profilech Web of Science či Scopus.

Pro přehled a přístup k citačním metrikám si autor musí vytvořit profil, který může následně aktivně spravovat. O autorech, kteří profil nemají, Google Scholar i tak automaticky shromažďuje záznamy publikací, které obsahují informace o spoluautorech, souvisejících článcích, i počtech citací, které má Google Scholar k dispozici, citační metriky autora ale k dispozici nejsou.

V případě že autor publikuje v českém (případně nějakém méně známém) časopisu, může dojít k časové prodlevě v rámci automatického přiřazení článku, nebo k němu dokonce nedojde vůbec. Publikaci je možné přidat manuálně v profilu autora.

Další výhodou je, že se autoři velice snadno dostanou k přehledu dalších publikací, které citují jejich vlastní texty, ve většině případů se ale také dostanou přímo k plným textům. Autoři mohou navzájem sledovat svou publikační činnost; Google Scholar profil je tak rovněž vhodným nástrojem pro vědeckou komunikaci a networking. Je dokonce možné nechat si na e-mail zasílat upozornění na „nový související výzkum”, který představí vybrané články na základě preferovaných témat nebo autorů.

Návody

Informační stránky

FAQ

Google Scholar je další platformou, na které si autoři mohou založit profil a prezentovat svou vědecko-výzkumnou činnost. Google Scholar nemá svůj vlastní identifikátor a ani ostatní identifikátory nebere v potaz.

Příklad Google Scholar profilu k nahlédnutí zde: https://scholar.google.com/mt

V rámci Google Scholaru mají autoři k dispozici citační metriky Google Scholar Citations, které berou v úvahu, v porovnání s citačními databázemi, širší výběr publikací na webu. Počet citací a index citovanosti autora jsou tak vyšší než na profilech Web of Science či Scopus.

Pro přehled a přístup k citačním metrikám si autor musí vytvořit profil, který může následně aktivně spravovat. O autorech, kteří profil nemají, Google Scholar i tak automaticky shromažďuje záznamy publikací, které obsahují informace o spoluautorech, souvisejících článcích, i počtech citací, které má Google Scholar k dispozici, citační metriky autora ale k dispozici nejsou.

V případě že autor publikuje v českém (případně nějakém méně známém) časopisu, může dojít k časové prodlevě v rámci automatického přiřazení článku, nebo k němu dokonce nedojde vůbec. Publikaci je možné přidat manuálně v profilu autora.

Další výhodou je, že se autoři velice snadno dostanou k přehledu dalších publikací, které citují jejich vlastní texty, ve většině případů se ale také dostanou přímo k plným textům. Autoři mohou navzájem sledovat svou publikační činnost; Google Scholar profil je tak rovněž vhodným nástrojem pro vědeckou komunikaci a networking. Je dokonce možné nechat si na e-mail zasílat upozornění na „nový související výzkum”, který představí vybrané články na základě preferovaných témat nebo autorů.

Návody

Informační stránky

FAQ

GOOGLE SCHOLAR profil

Google Scholar je další platformou, na které si autoři mohou založit profil a prezentovat svou vědecko-výzkumnou činnost. Google Scholar nemá svůj vlastní identifikátor a ani ostatní identifikátory nebere v potaz.

Příklad Google Scholar profilu k nahlédnutí zde: https://scholar.google.com/mt

V rámci Google Scholaru mají autoři k dispozici citační metriky Google Scholar Citations, které berou v úvahu, v porovnání s citačními databázemi, širší výběr publikací na webu. Počet citací a index citovanosti autora jsou tak vyšší než na profilech Web of Science či Scopus.

Pro přehled a přístup k citačním metrikám si autor musí vytvořit profil, který může následně aktivně spravovat. O autorech, kteří profil nemají, Google Scholar i tak automaticky shromažďuje záznamy publikací, které obsahují informace o spoluautorech, souvisejících článcích, i počtech citací, které má Google Scholar k dispozici, citační metriky autora ale k dispozici nejsou.

V případě že autor publikuje v českém (případně nějakém méně známém) časopisu, může dojít k časové prodlevě v rámci automatického přiřazení článku, nebo k němu dokonce nedojde vůbec. Publikaci je možné přidat manuálně v profilu autora.

Další výhodou je, že se autoři velice snadno dostanou k přehledu dalších publikací, které citují jejich vlastní texty, ve většině případů se ale také dostanou přímo k plným textům. Autoři mohou navzájem sledovat svou publikační činnost; Google Scholar profil je tak rovněž vhodným nástrojem pro vědeckou komunikaci a networking. Je dokonce možné nechat si na e-mail zasílat upozornění na „nový související výzkum”, který představí vybrané články na základě preferovaných témat nebo autorů.

Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 16.1. 2024 12:01