Identifikátory autora

Identifikátory nabízí možnost, jak okamžitě rozlišit identitu více autorů se stejným jménem. Ve většině případů se jedná o numerické označení, které jednoznačně dokáže odlišit mezi jednotlivými autory a jejich publikační činností. V tomto průvodci naleznete informace o nejčastěji používaných identifikátorech, které plní funkci profesního profilu autorů.

Pomáhají identifikovat autory, kteří jsou vědeckými pracovníky univerzit nebo výzkumných ústavů. Autorem je myšlena fyzická osoba, která dílo vytvořila a současně publikuje v některé z oblastí vědy a výzkumu. Plní funkci profesního profilu, čehož mohou využít vědečtí a pedagogičtí pracovníci vysokých škol a univerzit, ale i studenti doktorského studia.

Své plné uplatnění nachází především v bibliografických a citačních databázích, institucionálních repositářích, grantových agenturách nebo v národních a mezinárodních systémech vědy a výzkumu, kde je potřeba odlišit publikační činnost autorů. Plní tedy rozlišovací funkci jednotlivých osob a představují rychlý způsob, jak představit výsledky své publikační a výzkumné činnosti.

Výhody používání

 • Usnadňuje vyhledávání a identifikaci publikací. Jsou zárukou, že přiřazené autorství k publikaci odpovídá skutečnosti.
 • Autorům poskytují okamžitý přístup k jejich publikační činnosti.
 • Možnost, jak propagovat své publikační výsledky a ostatní aktivity odborné a laické veřejnosti.
 • Je to důležitý nástroj v hodnocení vědy a výzkumu.
 • V bibliografických a citačních databázích nabízí přístup k citačním metrikám, pokud jsou v systému těchto databází dostupné publikace autora.
 • Využívání jejich služeb je bezplatné.

Na co si dát pozor

Uživatele těchto identifikátorů by se měli vyvarovat používání více profilů v systému jednoho identifikátoru. Nemělo by docházet k vytváření duplicitních profilů.

Open Researcher and Contributor Identifier, známější pod zkratkou ORCID, je identifikátor určený pro autory, kteří publikují v oblastech vědy a výzkumu. Vznikl jako iniciativa s cílem vyřešit problém nejednoznačnosti příjmení autorů a klade si za cíl vytvoření centrálního registru.

Funkce

Hlavní funkcí je vytvoření šestnáctimístného numerického identifikátoru a profilu, jenž nezveřejňuje citlivé osobní údaje, ale poskytuje jenom přehled o odborné publikační činnosti autora. Toto číselné označení je pro každou osobu jedinečné a nemůže být změněno.

ORCID vychází z mezinárodní normy ISO 27729:2012, která je známější pod označením ISNI.

Příklad profilu je možné ukázat na orcid.org/0000-0001-5109-3700.

ORCID je spojovacím mechanismem mezi ostatními identifikátory, jako je například ResearcherID nebo Scopus Author ID, které jsou nabízeny v citačních databázích Scopus a Web of Science.

Po jejich nastavení v profilu ORCID jsou data z těchto databází přejímána automaticky. Do profilu lze také přidat odkaz do Google Scholar Citations nebo ISNI. Součástí profilu není přehled citačních metrik, které mají k dispozici komerční citační databáze. Je však možné nastavit přístup do těchto profilů díky URL.

Uživatel získává identifikátor bezplatnou registrací. Tímto přejímá plnou kontrolu nad správou a obsahem svého profilu a na základě rozhodnutí si může nastavit ochranu soukromí.

Návody

ResearcherID je identifikátor, jenž napomáhá k rozlišení autorů v bibliografické a citační databází Web of Science. Je využíván pouze v této databázi a jeho existence je podmíněna registrací uživatele.

Databáze Web of Science je přístupná pro registrované zákazníky Národní technické knihovny/ChemTK přes vzdálený přístup a na terminálech po přihlášení.

Funkce

Hlavní funkcí je vytvoření alfanumerického identifikátoru a profilu, který nezveřejňuje citlivé osobní údaje, ale pouze nabízí přehled o odborné publikační činnosti autora. Profil si vytváří uživatel sám na základě seznamu svých publikací z Web of Science.

Má zde možnost, aby svůj profil zpřístupnil veřejně společně s automaticky generovanými citačními metrikami. Získává tím přehled o počtu publikací, jejich citovanosti nebo h-indexu.

Příklad profilu je možné ukázat na researcherid.com/rid/A-1009-2008. Samotný identifikátor je plně integrován do databáze, kde je možné autory volně vyhledávat.

ResearcherID zároveň plní funkci profesionálního profilu autora. Umožnuje mu umístit tento profil na jeho vlastní osobní webové stránce jako ResearcherID Badge. Seznam publikací v profilu lze spravovat pomocí EndNote nebo přímo v citační databázi Web of Science.

Získání tohoto identifikátoru je možné pomocí bezplatné registrace. Uživatel má plnou kontrolu nad obsahem profilu.

ResearcherID lze propojit s profilem v ORCID.

Návody

Scopus Author Identifier nebo také Scopus Author ID je automaticky generovaný identifikátor a profil autora uvnitř bibliografické a citační databáze Scopus. Tento identifikátor je uživateli přístupný pouze v této databázi.

Databáze Scopus je přístupná pro registrované zákazníky Národní technické knihovny/ChemTK přes vzdálený přístup a na terminálech po přihlášení.

Funkce

Hlavní funkcí identifikátoru je rozlišení jednotlivých autorů v databázi Scopus. Díky volně přístupnému Free Scopus Author Preview je možný náhled na publikační činnost autora.

Příklad profilu je možné ukázat na scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22988279600. Uživatelé databáze mají možnost si prohlédnout publikační činnost autora a získají přehled o citačních metrikách týkajících se autora.

Je vysoce pravděpodobné, že se v profilu autora objeví cizí publikace nebo jsou publikace rozděleny do více profilů. Pro opravu publikací (nebo sloučení více profilů) je doporučováno využít Author Feedback Wizard.

Získání tohoto identifikátoru je možné pouze vyhledáváním autora v databázi Scopus. Podmínkou pro opravy v profilu je nutná registrace uživatele.

Scopus Author ID lze propojit s profilem v ORCID.

Návody

 • Instruktážní video ukáže, jak vyhledávat podle jména autora v databázi Scopus.
 • Návod vysvětlující propojení s ORCID ID.
 • Návod pro Scopus Author Feedback Wizard v případě, že profil vyžaduje opravy.

International Standard Name Identifier, neboli ISNI, je standardní číslo vytvořené podle mezinárodní normy ISO 27729:2012. Je to certifikovaný standard pro identifikaci všech tvůrců, tedy nejen fyzických osob, ale i těch právnických.

O identifikátor se stará ISNI International Agency, jež je tvořena konsorciem organizací. ISNI plně spolupracuje s ORCID, protože fungují na stejném standardu.

Funkce

Hlavní funkcí je identifikace tvůrců a producentů autorského díla. Označení ISNI je tvořeno z šestnáctimístného numerického označení a funguje jako persistentní identifikátor, který je možné prolinkovat.

Příklad profilu je možné ukázat na isni.org/isni/0000000350785494 nebo organizaci: isni.org/isni/0000000110136735.

Většina autorů a organizací má svůj identifikátor ISNI již vytvořen a lze ho najít v příslušné databázi. Jeho existenci ověřte pomocí ISNI Search.

Získání tohoto identifikátoru je možné prostřednictvím ISNI Registration Agencies a autor je musí požádat o zřízení identifikátoru.

Návody

 • Rozcestník k dokumentaci, jenž podrobně vysvětluje princip, funkci a technické detaily identifikátoru.
 • FAQ zodpoví nejdůležitější otázky.
 • Návod, jak používat vyhledávání ISNI.

Google Scholar Citations je jedna z funkcí Google Scholar a nabízí autorům způsob, jak spravovat seznam publikací v tomto vyhledávači.

Funkce

Hlavní funkcí Google Scholar Citations je vytvoření přehledu publikační činnosti autora, který nabízí základní metriky, jakými jsou citovanost nebo h-index. Díky spolupráci s Web of Science nabízí počty citací přímo z této databáze.

V případě Citations nejde přímo o identifikátor, ale o profil propojený s Google účtem.

Příklad profilu je možné ukázat na scholar.google.com.au/citations?user=qc6CJjYAAAAJ&hl=en. Pro přiřazení publikací a vytvoření profilu je potřeba použít vyhledávání Google Scholar. Publikace se spravují přes funkci My citations.

V záznamech o publikacích a citacích se mohou vyskytovat duplicity, protože Google Scholar získává informace z několika zdrojů.

Získání tohoto profilu je možné pomocí přihlášení v již vytvořeném Google účtu, který je pro využívání funkcí profilu nezbytný.

Návody

Další identifikátory a profily autorů

Dokumenty

Profesní sítě

Vyhledávání

Spravuje

Vladimír Blažek

Vladimír Blažek

Obory

Bibliometrie a scientometrie, Identifikátory autora, Predátorské časopisy, Svobodné a Otevřené nástroje, Un*x, Ochrana dat a soukromí na internetu

Rychlé odkazy

Původní autor: Jakub Szarzec

Editor: Vladimír Blažek Poslední změna: 6.4. 2020 16:04