Identifikátory autora

Identifikátory nabízí možnost, jak okamžitě rozlišit identitu více autorů se stejným jménem. Ve většině případů se jedná o numerické označení, které jednoznačně dokáže odlišit mezi jednotlivými autory a jejich publikační činností. V tomto průvodci naleznete informace o nejčastěji používaných identifikátorech, které plní funkci profesního profilu autorů.

Pomáhají identifikovat autory, kteří jsou vědeckými pracovníky univerzit nebo výzkumných ústavů. Autorem je myšlena fyzická osoba, která je tvůrcem díla a současně publikuje v některé z oblastí vědy a výzkumu. Plní funkci profesního profilu vědeckých pracovníků.

Své plné uplatnění nachází především v bibliografických a citačních databázích, institucionálních repositářích, grantových agenturách nebo v národních a mezinárodních systémech vědy a výzkumu, kde je potřeba autory odlišit a jednoznačně identifikovat. Představují rychlý způsob, jak představit výsledky své publikační a výzkumné činnosti.

Výhody používání

 • Usnadňuje vyhledávání a identifikaci publikací. Jsou zárukou, že přiřazené autorství k publikaci odpovídá skutečnosti.
 • Autorům poskytují okamžitý přístup k jejich publikační činnosti.
 • Možnost, jak propagovat své publikační výsledky a ostatní aktivity odborné a laické veřejnosti.
 • Je to důležitý nástroj v hodnocení vědy a výzkumu.
 • V bibliografických a citačních databázích nabízí přístup k citačním metrikám, pokud jsou v systému těchto databází dostupné publikace autora.
 • Využívání jejich služeb je bezplatné.

Na co si dát pozor

Uživatele těchto identifikátorů by se měli vyvarovat používání více profilů v systému jednoho identifikátoru. Nemělo by docházet k vytváření duplicitních profilů.

Open Researcher and Contributor Identifier, známější pod zkratkou ORCID, je identifikátor určený pro vědce a výzkumné pracovníky. Vznikl jako otevřená iniciativa s cílem vyřešit problém nejednoznačnosti příjmení autorů a klade si za cíl vytvoření centrálního registru, nezávislého na platformě či databázi, spojujíce výzkumníka s jeho publikacemi.

Funkce

Hlavní funkcí je vytvoření uniktárního, šestnáctimístného numerického identifikátoru, spojeného s profilem. Tyto pak neposkytují žádné citlivé osobní údaje, ale pouze přehled o odborné publikační činnosti autora.

ORCID vychází z mezinárodní normy ISO 27729:2012, která je známější pod označením ISNI.

Příklad profilu je možné ukázat na orcid.org/0000-0001-5109-3700.

ORCID je spojovacím mechanismem mezi ostatními identifikátory, jako je například ResearcherID nebo Scopus Author ID, které jsou nabízeny v citačních databázích Scopus a Web of Science.

Po jejich nastavení v profilu ORCID jsou data z těchto databází přejímána automaticky. Do profilu lze také přidat odkaz do Google Scholar Citations nebo ISNI. Součástí profilu není přehled citačních metrik, které mají k dispozici komerční citační databáze. Je však možné nastavit přístup do těchto profilů díky URL.

Uživatel získává identifikátor bezplatnou registrací. Tímto přejímá plnou kontrolu nad správou a obsahem svého profilu a na základě rozhodnutí si může nastavit ochranu soukromí.

Návody

 • Instruktážní video názorně vysvětlí možnosti nastavení svého soukromí v rámci profilu.
 • FAQ nebo znalostní databáze ORCID odpoví na základní dotazy.
 • Informace z profilu autora v citační databázi Scopus lze zaslat přes formulář přímo do ORCID profilu.
 • S ResearchID, které je používáno ve Web of Science, je možné provést propojení s ORCID pomocí instruktážního videa. Použití je podmíněno registrací a vlastnictvím ResearcherID.

ResearcherID je identifikátor, jenž napomáhá k rozlišení autorů v bibliografické a citační databází Web of Science. Je využíván pouze v této databázi a jeho existence je podmíněna registrací uživatele.

Databáze Web of Science je přístupná pro registrované zákazníky Národní technické knihovny/ChemTK přes vzdálený přístup a na terminálech po přihlášení.

Funkce

Hlavní funkcí je vytvoření alfanumerického identifikátoru a profilu, který nezveřejňuje citlivé osobní údaje, ale pouze nabízí přehled o odborné publikační činnosti autora. Profil si vytváří uživatel sám na základě seznamu svých publikací z Web of Science – narozdíl od Scopus Author ID, kde vzniká automaticky.

Má zde možnost, aby svůj profil zpřístupnil veřejně společně s automaticky generovanými citačními metrikami. Získává tím přehled o počtu publikací, jejich citovanosti nebo h-indexu.

Příklad profilu je možné ukázat na researcher/2897992/eugene-garfield. Samotný identifikátor je plně integrován do databáze, kde je možné autory volně vyhledávat.

ResearcherID zároveň plní funkci profesionálního profilu autora. Umožnuje mu umístit tento profil na jeho vlastní osobní webové stránce jako ResearcherID Badge. Seznam publikací v profilu lze spravovat pomocí EndNote nebo přímo v citační databázi Web of Science.

ResearcherID lze propojit s profilem v ORCID.

Návody

Scopus Author Identifier nebo také Scopus Author ID je automaticky generovaný identifikátor a profil autora patřící k bibliografické a citační databázi Scopus. Tento identifikátor je uživateli přístupný pouze v této databázi.

Databáze Scopus je přístupná pro registrované zákazníky Národní technické knihovny/ChemTK přes vzdálený přístup a na terminálech po přihlášení.

Funkce

Hlavní funkcí identifikátoru je rozlišení jednotlivých autorů v databázi Scopus. Díky volně přístupnému Free Scopus Author Preview je možný náhled na publikační činnost autora bez nutnosti být připojen v databázi přes svoji knihovnu/vědeckou instituci.

Příklad profilu je možné ukázat na scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22988279600. Uživatelé databáze mají možnost si prohlédnout publikační činnost autora a získají přehled o citačních metrikách týkajících se autora.

Profil autora je zakládán automaticky, spolu s přijetím první publikace, indexované ve Scopusu. Je proto vysoce pravděpodobné, že se v profilu autora objeví cizí publikace nebo jsou publikace jednoho autora rozděleny do více profilů. Pro opravu publikací (nebo sloučení více profilů) je doporučováno využít Author Feedback Wizard.

Získání tohoto identifikátoru je možné pouze vyhledáváním autora v databázi Scopus. Podmínkou pro opravy v profilu je nutná registrace uživatele.

Scopus Author ID lze propojit s profilem v ORCID.

Návody

International Standard Name Identifier, neboli ISNI, je standardní číslo vytvořené podle mezinárodní normy ISO 27729:2012. Je to certifikovaný standard pro identifikaci všech tvůrců, tedy nejen fyzických osob, ale i těch právnických.

O identifikátor se stará ISNI International Agency, jež je tvořena konsorciem organizací. ISNI plně spolupracuje s ORCID, protože fungují na stejném standardu.

Funkce

Hlavní funkcí je identifikace tvůrců a producentů autorského díla. Označení ISNI je tvořeno z šestnáctimístného numerického označení a funguje jako persistentní identifikátor, který je možné prolinkovat.

Příklad profilu je možné ukázat na isni.org/isni/0000000350785494 nebo organizaci: isni.org/isni/0000000110136735.

Většina autorů a organizací má svůj identifikátor ISNI již vytvořen a lze ho najít v příslušné databázi. Jeho existenci ověřte pomocí ISNI Search.

Získání tohoto identifikátoru je možné prostřednictvím ISNI Registration Agencies a autor je musí požádat o zřízení identifikátoru.

Návody

 • Rozcestník k dokumentaci, jenž podrobně vysvětluje princip, funkci a technické detaily identifikátoru.
 • FAQ zodpoví nejdůležitější otázky.

Google Scholar Citations je jedna z funkcí Google Scholar a nabízí autorům způsob, jak spravovat seznam publikací v tomto vyhledávači.

Funkce

Hlavní funkcí Google Scholar Citations je vytvoření přehledu publikační činnosti autora, který nabízí základní metriky, jakými jsou citovanost nebo h-index. Díky spolupráci s Web of Science nabízí počty citací přímo z této databáze.

V případě Citations nejde přímo o identifikátor, ale o profil propojený s Google účtem.

Příklad profilu je možné ukázat na scholar.google.com.au/citations?user=qc6CJjYAAAAJ&hl=en. Pro přiřazení publikací a vytvoření profilu je potřeba použít vyhledávání Google Scholar. Publikace se spravují přes funkci My citations.

V záznamech o publikacích a citacích se mohou vyskytovat duplicity, protože Google Scholar získává informace z několika zdrojů.

Návody

Další identifikátory a profily autorů

Dokumenty

Profesní sítě

Vyhledávání

Původní autoři: J. Szarzec, E. Blažků

Editor: Eli Blažků Poslední změna: 21.3. 2022 08:03