Konference EFI 2015

Kdy: 20. listopadu 2015, 9.00 – 15.45 hod.

Kde: Ballingův sál

Součástí projektu Efektivní informační služby NTK (EFI), který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jsou i výroční Konference EFI zaměřené zejména na využití výsledků klíčových aktivit projektu v denní praxi NTK i jinde. Kromě představení výsledků jejich práce, konference nabízejí setkání se členy jednotlivých řešitelských týmů i možnost aktivně se zapojit do diskuse k jednotlivým tématům.

Program v roce 2015 připravili Sasha Skenderija, Eva Dibuszová a Martin Svoboda. 

Program konference EFI 2015

Prezentace (download)

Výstupy EFI v druhém roce udržitelnosti

Dopolední blok moderuje Jan Kolátor
Čas Název bloku Přednášející
9.00 Úvodní slovo Martin Svoboda
  1. Vysoké školy, výzkum a vývoj 
9.10 1.1. Tým pro podporu akademické komunikace Eva Dibuszová
9.20 1.2. Program pro podporu akademického psaní v spolupráci s ČVUT Stephanie Krueger
9.25 1.3. Specializované akademické služby (nová koncepce s příklady) Pavla Francová
9.35 1.4. Integrace s ÚOCHB Jan Pokorný
9.45 1.5. Repozitář vědeckých dat ve spolupráci NTK a CESNET Jan Pokorný
9.55 Diskuse Jan Kolátor
10.05 Přestávka na kávu Sekce celkem 0:55
  2. Nadnárodní a národní role NTK 
10.50 2.1. LIBER, LAG, OA, SCOAP3, CzechElib aktivity, perspektivy Martin Svoboda
11.00 2.2. Podpora informačního vzdělávání na středních školách (modelové partnerství s Rakouským gymnáziem) Sasha Skenderija
11.10 2.3. VPK: současný rozvoj a příprava pro CPK Lenka Hvězdová, Marcela Ouzká
11.20 2.4. Bibliometrie jako služba pro akademické partnery Jakub Szarzec
11.30 Diskuse Jan Kolátor
11.40 Oběd Sekce celkem 0:50
 Odpolední blok moderuje Jan Pokorný 
  3. Veřejnost, systém knihoven 
12.55 3.1. Strategická komunikace NTK, Kampus Dejvice Milan Šindelář
13.05 3.2. Digitalizace HF a jeho prezentace Jana Vašková,
Jakub Řihák
13.15 3.3. Využití modularity webu: nová čísla časopisů Jakub Koudelka
13.25 Diskuse Jan Pokorný
    Sekce celkem 0:40
  4. Knihovní procesy 
13.35 4.1. ERM pro NTK a VŠCHT Anna Motejlková
13.45 4.2. Centrální konzultační pult a design služeb na míru Alena Chodounská
13.55 4.3. Služby na patrech Petra Procházková
14.05 Diskuse Jan Pokorný
14.15 Krátká přestávka Sekce celkem 0:40
  5. Podpůrné činnosti 
14.45 5.1. ICT NTK: stav, změny, rozvoj, posun od r. 2014 Ondřej Koch
14.55 5.2. Inovace v ekonomice NTK: rozpočet, finanční kontrola, bezhotovostní platby Jitka Šturmová
15.05 5.3. Správa a provoz budovy NTK v období záruky, po záruce a výhled do  následujícího období Vladimír Pavlík
15.15 Diskuse Jan Pokorný
  Závěrečné slovo 
15.25 Diskuse Eva Dibuszová
15.40 Shrnutí a příští kroky Martin Svoboda
15.45 Konec  


Upozornění: pracujeme na tom, aby byl program co nejlepší, a proto v průběhu příprav konference ještě může dojít k programovým změnám. Konference je bez účastnického poplatku.

Registrace byla uzavřena. 
 
 

Kontakt

Martin Svoboda, ředitel NTK
E-mail

Důležité odkazy

Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 21.11. 2017 11:11