Šetrné budovy

Vítejte na stránkách oborového průvodce zaměřeného na šetrné budovy. Uživatelům je k dispozici sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné referenční zdroje a webové stránky.

Zahájení spolupráce

Zprávu o zahájení spolupráce na projektu Šetrných budov naleznete na těchto webových stránkách. K dispozici je rovněž několik fotografií a komentářů.

Novinky

 

Sustainability | ArchDaily

ArchDaily is an online source of continuous information for a growing community of thousands of architects searching for the latest architectural news: projects, products, events, interviews and competitions among others. Our mission is to improve the quality of life of the next 3 billion people that will move into cities in the next 40 years, by providing inspiration, knowledge and tools to the architects who will have the challenge to design for them.

 

Green Architecture

Inhabitat.com is a weblog devoted to the future of design, tracking the innovations in technology, practices and materials that are pushing architecture and home design towards a smarter and more sustainable future.

 

Elektronické knihy

ProQuest Ebook Central - je knihovna elektronických knih umožňující prohlížení knih online či jejich půjčení, tedy stažení do vlastního čtecího zařízení. K dispozici je kolekce Science & Technology obsahující téměř 26 000 titulů z oblasti vědy a techniky z nichž se množství titulů týká oblasti udržitelné architektury a stavebnictví.

Doporučené knihy

Tištěné knihy

Tištěné knihy týkající se udržitelné architektury se ve fondu NTK nacházejí ve 4. patře v sekci C. Ostatní publikace týkající se architektury najdete v 6. patře mezi regály 6B089 - 6B178.

Doporučené knihy


 

Hlavní partner

 

Česká rada pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.

Další partnerské instituce


 

Webové stránky

 

Šance pro budovy

Šance pro budovy je aliance oborových asociací podporující energeticky úsporné stavebnictví. Reprezentuje přes 200 firem z oblasti výstavby a renovace budov.

 
 

Inhabitat

Inhabitat® is a green design and lifestyle site that provides coverage of environmental news and the latest in sustainable design. .


 

Původní autoři: P.Tassanyi, V. Krásová

Editor: Edita Jindráková Poslední změna: 4.8. 2022 12:08