Robotika a kybernetika

Robotika a kybernetika jsou v NTK zastoupeny jak v elektronické tak tištěné podobě. Jelikož se tyto obory v současnosti rychle rozvíjí, snažíme se pro vás vyhledávat a v spolupráci s Českým institutem informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) do fondu elektronických a tištěných knih a časopisů zařazovat nejnovější poznatky a shrnutí běžně užívaných i experimentálních metod. Pokud vám v našem fondu chybí důležitá publikace, napište nám - předem děkujeme za inspiraci.

Novinky

Frontiers in Robotics and AI

Frontiers in Robotics and AI je akademický časopis složený ze speciálních sekcí, které pokrývají různé oblasti ve výzkumu robotiky, technologií a umělé inteligence.

Frontiers in Neurorobotics

Frontiers in Neurorobotics je časopis věnován přednímu výzkumu v oblasti vědy a techniky svázané s autonomními nervovými systémy. Nervové systémy zahrnují mozkem inspirované algoritmy, počítačové modelování biologických neuronových sítí a biologických systémů. Časopis se specializuje na ztělesnění těchto nervových systémů jako umělých softwarových a hardwarových zařízení.

Robotics News & Articles - IEEE Spectrum

Časopis IEEE Spektrum je vlajkovou lodí IEEE, největší světové profesní organizace věnové strojírenství a aplikovaným vědám. Informuje o hlavních trendech ve vývoji prostřednictvím blogů, podcastů, zpráv, videjí a ikonografiky.

Nové knihy

Nově došlá čísla tištěných časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů z oblasti techniky a strojírenství, v nichž jsou témata robotiky a kybernetiky zastoupena.


 

Elektronické knihy

Doporučené knihy

Tištěné knihy

Obor Regál Signatura
Aplikovaná mechanika. Dynamika 4C104-105 TJ170-179
Pohyby mechanismů. Převody 4C106-107 TJ181-210
Mechanická zařízení. Automaty. Inteligentní mechanizmy. Roboty 4C108-114 TJ210.2-211.495
Řídicí systémy. Automatické stroje 4C115-139 TJ212-225
Konstruování strojů a technické kreslení 4C140-141 TJ227-240
Výroba strojů 4C142-146 TJ241-254
Kybernetika obecně 6C116-137 Q300-327, Q350-390
Kybernetika. Umělá inteligence 6C125-135 Q334-342

 

Online články

Online články je možné vyhledávat jak prostřednictvím vyhledávacího okna na stránkách NTK, tak díky odborným databázím do nichž mají registrovaní uživatelé přístup také z domova. Seznam všech databází naleznete zde.

Elektronické časopisy

Doporučené elektronické časopisy


 

Více časopisů naleznete pomocí linkovacího nástroje SFX.

Tištěné časopisy

ISSN Název časopisu
1896-5784 Control engineering Česko: mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci
1094-7167 IEEE intelligent systems
1070-9932 IEEE robotics & automation magazine
2168-2291 IEEE transactions on human-machine systems
1552-3098 IEEE transactions on robotics
1083-4427 IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part A
1083-4419 IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Part B
1867-2590 Mechatronik
1738-1991 Smart structures and systems

Další časopisy je možné nalézt v katalogu NTK.


 

Referenční zdroje


 

Webové stránky výzkumných institucí

Ostatní webové stránky


 

Editor: Olga Martinová Poslední změna: 30.8. 2019 14:08