Robotika a kybernetika

Robotika a kybernetika jsou v NTK zastoupeny jak v elektronické tak tištěné podobě. Pokud vám v našem fondu chybí důležitá publikace, napište nám.

Novinky

Frontiers in Robotics and AI

Frontiers in Robotics and AI je akademický časopis složený ze speciálních sekcí, které pokrývají různé oblasti ve výzkumu robotiky, technologií a umělé inteligence.

Frontiers in Neurorobotics

Frontiers in Neurorobotics je časopis věnován přednímu výzkumu v oblasti vědy a techniky svázané s autonomními nervovými systémy. Nervové systémy zahrnují mozkem inspirované algoritmy, počítačové modelování biologických neuronových sítí a biologických systémů. Časopis se specializuje na ztělesnění těchto nervových systémů jako umělých softwarových a hardwarových zařízení.

Robotics News & Articles - IEEE Spectrum

Časopis IEEE Spektrum je vlajkovou lodí IEEE, největší světové profesní organizace věnové strojírenství a aplikovaným vědám. Informuje o hlavních trendech ve vývoji prostřednictvím blogů, podcastů, zpráv, videjí a ikonografiky.

Nové knihy

Nově došlá čísla tištěných časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů z oblasti techniky a strojírenství, v nichž jsou témata robotiky a kybernetiky zastoupena.


 

Elektronické knihy

Doporučené knihy

Tištěné knihy

Obor Regál Signatura
Aplikovaná mechanika. Dynamika 4C104-105 TJ170-179
Pohyby mechanismů. Převody 4C106-107 TJ181-210
Mechanická zařízení. Automaty. Inteligentní mechanizmy. Roboty 4C108-114 TJ210.2-211.495
Řídicí systémy. Automatické stroje 4C115-139 TJ212-225
Konstruování strojů a technické kreslení 4C140-141 TJ227-240
Výroba strojů 4C142-146 TJ241-254
Kybernetika obecně 6C116-137 Q300-327, Q350-390
Kybernetika. Umělá inteligence 6C125-135 Q334-342

 

Online články

Online články je možné vyhledávat jak prostřednictvím vyhledávacího okna na stránkách NTK, tak díky odborným databázím do nichž mají registrovaní uživatelé přístup také z domova. Seznam všech databází naleznete zde.

Elektronické časopisy

Elektronické časopisy můžete vyhledávat pomocí nástroje Najdi e-časopis.

Doporučené elektronické časopisy


Tištěné časopisy

ISSN Název časopisu
1896-5784 Control engineering Česko: mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci
1094-7167 IEEE intelligent systems
1070-9932 IEEE robotics & automation magazine
2168-2291 IEEE transactions on human-machine systems
1552-3098 IEEE transactions on robotics
1083-4427 IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part A
1083-4419 IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Part B
1867-2590 Mechatronik
1738-1991 Smart structures and systems

Další časopisy je možné nalézt v katalogu NTK.


 

Referenční zdroje


 

Webové stránky výzkumných institucí

Ostatní webové stránky


 

Původní autor: P. Tassanyi

Editor: Olga Martinová Poslední změna: 8.1. 2021 10:01