Robotika a kybernetika

Robotika a kybernetika jsou v NTK zastoupeny jak v elektronické tak tištěné podobě. Pokud vám v našem fondu chybí důležitá publikace, napište nám.

Na stránkách Firemních služeb NTK naleznete nabídku lekcí z oblasti robotiky.

Novinky

Frontiers in Robotics and AI

Frontiers in Robotics and AI je akademický časopis složený ze speciálních sekcí, které pokrývají různé oblasti ve výzkumu robotiky, technologií a umělé inteligence.

Frontiers in Neurorobotics

Frontiers in Neurorobotics je časopis věnován přednímu výzkumu v oblasti vědy a techniky svázané s autonomními nervovými systémy. Nervové systémy zahrnují mozkem inspirované algoritmy, počítačové modelování biologických neuronových sítí a biologických systémů. Časopis se specializuje na ztělesnění těchto nervových systémů jako umělých softwarových a hardwarových zařízení.

Robotics News & Articles - IEEE Spectrum

Časopis IEEE Spektrum je vlajkovou lodí IEEE, největší světové profesní organizace věnové strojírenství a aplikovaným vědám. Informuje o hlavních trendech ve vývoji prostřednictvím blogů, podcastů, zpráv, videjí a ikonografiky.

Nové knihy

Nově došlá čísla tištěných časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů z oblasti techniky a strojírenství, v nichž jsou témata robotiky a kybernetiky zastoupena.


 

Elektronické knihy

Doporučené knihy

Tištěné knihy

Část tištěných knih o robotice a kybernetice byla přesunuta – najdete je v 3. NP,  části A, v učebně č.2 (naproti schodům).

Obor Regál Signatura
Aplikovaná mechanika. Dynamika 4C104-105 TJ170-179
Pohyby mechanismů. Převody 4C106-107 TJ181-210
Mechanická zařízení. Automaty. Inteligentní mechanizmy. Roboty 4C108-114 TJ210.2-211.495
Řídicí systémy. Automatické stroje 4C115-139 TJ212-225
Konstruování strojů a technické kreslení 4C140-141 TJ227-240
Výroba strojů 4C142-146 TJ241-254
Kybernetika obecně 6C116-137 Q300-327, Q350-390
Kybernetika. Umělá inteligence 6C125-135 Q334-342

 

Online články

Online články je možné vyhledávat jak prostřednictvím vyhledávacího okna na stránkách NTK, tak díky odborným databázím do nichž mají registrovaní uživatelé přístup také z domova. Seznam všech databází naleznete zde.

Elektronické časopisy

Elektronické časopisy můžete vyhledávat pomocí nástroje Najdi e-časopis.

Doporučené elektronické časopisy


Tištěné časopisy

ISSN Název časopisu
1896-5784 Control engineering Česko: mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci
1094-7167 IEEE intelligent systems
1070-9932 IEEE robotics & automation magazine
2168-2291 IEEE transactions on human-machine systems
1552-3098 IEEE transactions on robotics
1083-4427 IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part A
1083-4419 IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Part B
1867-2590 Mechatronik
1738-1991 Smart structures and systems

Další časopisy je možné nalézt v katalogu NTK.


 

Referenční zdroje

Springer Handbook of Robotics

The field of robotics has been rapidly expanding into the challenging terrain of unstructured environments. Unlike other handbooks that focus on industrial applications, the Springer Handbook of Robotics incorporates these new developments. Just like all Springer Handbooks, it is utterly comprehensive, edited by internationally renowned experts, and replete with contributions from leading researchers from around the world. The handbook is an ideal resource for robotics experts but also for people new to this expanding field.

Handbook of Industrial Robotics

120 leading experts from twelve countries have participated in creating this Second Edition of the Handbook of Industrial Robotics. Of its 66 chapters, 33 are new, covering important new topics in the theory, design, control, and applications of robotics. Other key features include a larger glossary of robotics terminology with over 800 terms. With contributions from the most prominent names in robotics worldwide, the Handbook remains the essential resource on all aspects of this complex subject.

Encyclopedia of artificial intelligence

This book is a comprehensive and in-depth reference to the most recent developments in the field covering theoretical developments, techniques, technologies, among others.


 

Webové stránky výzkumných institucí

Ostatní webové stránky

Robots

TED je organizací zabývající se šířením myšlenek vyznačují se především interdisciplinárním pojetím a snahou o hlubší vhled do problematiky. Vybrané příspěvky se snaží dívat na roboty nejen jako na nástoj, ale také jako na lidské společníky.

DeepMind

DeepMind je laboratoř zabývající se výzkumem strojového učení využívající algoritmy založené na hlubokých neuronových sítích jejichž cílem je dosáhnout určitého stupně předvídání. DeepMind je znám především programem AlphaGo, který v březnu 2016 porazil světového šampiona ve hře go.

Semantic Scholar

An academic search engine that utilizes artificial intelligence methods to provide highly relevant results and novel tools to filter them with ease.


 

Původní autor: P. Tassanyi

Editor: Edita Jindráková Poslední změna: 5.9. 2023 08:09