Dějiny vědy a techniky

Historie vědy jako vědní obor vznikla v 19. století. Zájemci o tento obor mohou najít mnoho informací v Historickém fondu NTK, který obsahuje publikace z rozmezí let 1525-1920. Mnohé z nich jsou přístupné rovněž prostředictvím naší digitální knihovny Kramerius. Dále mu mohou posloužit knihy ve volném výběru, časopisy a online zdroje.

Nové knihy

Cover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photographyCover: Computational photography

Elektronické knihy

Cambridge STM eBooks - zajímavá kolekce e-knih od Cambridge University Press.

Kramerius - digitální knihovna NTK zpřístupňující mimo jiné dokumenty z historického fondu.

ProQuest Ebook Central - je knihovna elektronických knih umožňující prohlížení knih online či jejich půjčení, tedy stažení do vlastního čtecího zařízení. NTK zpřístupňuje kolekci Science & Technology obsahující téměř 26 000 titulů z oblasti vědy a techniky.

Science Direct - přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup do časopisů, knih a referenčních děl vydaných společností Elsevier.

SpringerLink - plnotextová databáze z oblasti vědy, techniky a medicíny od vydavatele Springer a jeho dceřiných společností.

Wiley Online Library - rozsáhlá multidisciplinární plnotextová databáze obsahující tituly z produkce vydavatelství John Wiley & Sons. Najdete zde i knihy z oblasti dějin vědy.

Tištěné knihy

Nejvíce knih z oboru dějin vědy najdete na 6. patře v regálu 6D/099. V 5. patře na regále 5D/066 jsou knihy více zaměřeny na historii techniky. Hledáte-li primární zdroje, určitě by Vaší pozornosti neměla uniknout badatelna Historického fondu.

Obor Regál Signatura
Dějiny vědy 6C/096-6C/105   Q121-Q179.9
Dějiny techniky 5D/064-5D/067   T13 - T50
Dějiny architektury 6B/0133-6B/144  NA1555,5-NA2320
Alchymie 5C/104 QD23.3 - QD26.5
Dějiny Chemie 5C/104  QD11 - QD22
Dějiny matematiky 6C/202-6C/203  LCC QA11-QA37
Dějiny fyziky 5B/069-5B/070  LCC QC5-QC20

Elektronické články

ScienceDirect - přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup do časopisů, knih a referenčních děl vydaných společností Elsevier.

SpringerLink - rozsáhlá plnotextová databáze online vědeckých časopisů, knih a referenčních děl z oblasti vědy, techniky a medicíny od vydavatele Springer a jeho dceřiných společností.

Taylor & Francis - je jedno z předních světových vydavatelství zaměřující se na odbornou literaturu.

Elektronické časopisy

Aestimatio : Critical Reviews to the History of Science - Open Access recenzní časopis zaměřující se na recenzování knih z oblasti dějin vědy.

Archive for History of Exact Sciences - Čtvrtletník vydávaný od roku 1960 nakladatelstvím Springer. Zabývá se historií matematiky, astronomie a gnozeologií

Circumscribere: International Journal for the History of Science - Mezinárodní peer- reviewed periodikum vycházející dvakrát do roka. Specializuje se na historii vědy, techniky a medicíny.

Gesnerus : Swiss Journal for the History of the Medicine and Sciences Oficiální časopis švýcarské společnosti pro dějiny medicíny a vědy. U čísel starších tří let poskytuje neomezený přístup k plným textům.

Metascience Periodikum publikující recenze knih z oblasti historie a filosofie vědy a technologie.

NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin Nejobsáhlejší časopis v oblasti dějin vědy v německy mluvícím světě vycházející od roku 1960.

Spontaneous Generations: A Journal for the History and Philosophy of Science

THEORIA. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science


Tištěné časopisy

ISSN Název časopisu
0300-4414 Dějiny věd a techniky: History of sciences and technology
0036-8504 Science progress: a review journal of current scientific advance
0040-117X Technikgeschichte

Další časopisy je možné nalézt v katalogu NTK.


 

Referenční zdroje


 

Webové stránky

  •  DHST - International Union of History and Philosophy of Science and Technology je sdružení spadající pod International Council for Science. Je rozděleno na dvě divize. Divison of History Science and Technology a Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology.
  • Echo - Exploring and Collecting History Online je rejstřík obsahující přes 5 000 odkazů na webové stránky zabívající se dějinami vědy, techniky a průmyslu.
  • European Society for the History of Science - Evropská společnost pro historii vědy podporující mezinárodní spolupráci v tomto odvětví.
  • History of Science Society - Největší společnost ve světě zaměřující se na historii vědy, technologie, medicíny a jejich interakcí se společností v historickém kontextu.
  •  Kabinet dějin vědy -  (KDV) je specializovaným pracovištěm v rámci Akademie věd České republiky, které se systematicky věnuje historickému studiu a zpracování vývoje vědy.
  • Max Planck Institute for the History of Science - Institut založený v Berlíně roku 1994 spadající pod Max Planck Society. Věnuje se studiu dějin vědy a snaží se uchopit vědecké myšlení jako historický fenomén.
  • Národní technické muzeum - Největší české muzeum specializující se na vývoj technických oborů, přírodních a exaktních věd. Pro zájemce o studium vědy a techniky je k dispozici knihovna a archiv.
  • Společnost pro dějiny věd a techniky - Společnost sdružuje zájemce o vymezený obor bez rozdílu jejich profesionálního působení; do jejích řad se může přihlásit každý, kdo má vážný zájem o historii některého z mnohých vědních a teoreticky zaměřených technických oborů.


 

Editor: Petr Nouza Poslední změna: 29.6. 2023 13:06