Doprava

Doprava je multioborová disciplína, která spojuje poznatky, metody a postupy z oblasti strojírenství, stavebnictví, energetiky, elektronika, ale také z ekologie, ekonomie a sociálních věd. Ve fondu Národní technické knihovny naleznete zdroje o dopravních prostředcích (motorová vozidla, kolejová vozidla, aeronautika), budování dopravní infrastruktury (silniční stavitelství, železniční stavitelství) a řízení v dopravě (logistika). Uživatelům je k dispozici sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné referenční zdroje a webové stránky.

Elektronické knihy

Tištěné knihy

Knihy z oblasti dopravy naleznete v NTK na více místech. Publikace zabývající se dopravou obecně (jako sociální vědou) hledejte v šestém patře na regálech 6A 209 až 6A 240, poznáte je podle označení HE1 – 9900. Další dokumenty již najdete v oborech dopravím tématům nadřazeným (např. strojírenství, stavitelství, elektronika atd.) Podrobnější seznam včetně umístění publikací naleznete v následující tabulce.

OborRegálSignatura
Doprava a komunikace obecně 6A209-220 HE1 - HE300
Městská doprava 6A221 HE305 - HE311
Dopravní geografie 6A222 HE323 - HE327
Dopravní inženýrství 6A223-225 HE331 - HE380
Vodní doprava 6A226-227 HE380.8 - HE971
Železnice 6A228-232 HE1001 - HE5600
Automobilová doprava 6A233-235 HE5601 - HE5725
Poštovní služba 6A236-237 HE6000 - HE7500
Letecká doprava 6A239-240 HE9761 - HE9900
Dopravní inženýrství 4B065-068 TA1001 - TA1280
Vodní cesty. Kanály, průplavy a vnitrozemní navigace 4B100 TC601 - TC791
Silniční stavitelství. Komunikace a povrchy vozovek 4B153-164 TE1-TE450
Železniční stavitelství a provoz železnic 4B165-187 TF1-TF1620
Stavitelství mostů 4B188-B192 TG1 -TG304
Tepelné motory, Spalovací inženýrství 4C147-151 TJ255 - TJ265
Turbíny. Turbostroje 4C152-153 TJ266 - TJ267.5
Parní stroje 4C154-155 TJ268 - TJ740
Různé motory a hnací stroje 4C156-160 TJ751 - TJ805
Hnací stroje 4C176-182 TJ1040 - TJ1119.2
Přepravníky, jeřáby 4C200-201 TJ1350 - TJ1418
Zvedáky, lisy, mechanizace v zemědělství 4C202-203 TJ1425 - TJ1496
Telekomunikace 4D047-124 TK5101 - TK6720
Motorová vozidla. Aeronautika. Astronautika 3A075-3B029 TL1 - TL4050
Důlní doprava, přeprava, zvedací zařízení, těžební stroje 3B072-73 TN331 - TN347
Údržba a přeprava ve vojenství 3C211 UC10 - UC780
Vojenské inženýrství. Letectvo. Letecký boj 3C212-215 UG1-UG1530
Navigace. Obchodní loďstvo 3C216 VK1 - VK1661
Lodní stavitelství. Stavění lodí. Lodní inženýrství 3C217-219 VM1-VM989

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů s tématy dopravy

Open access časopisy v DOAJ

Doporučené časopisy

Tištěné časopisy

Abecední seznam (katalog NTK)

Aktuální ročníky tištěných časopisů z oblasti dopravy jsou umístěny ve studovně časopisů na 3. patře. Časopisy jsou zde řazeny oborově.

Jelikož dopravní témata se prolínají více obory, naleznete i časopisy s dopravní tématikou na více regálech. Dopravy jako sociální vědy hledejte na regálech 3D016-017; Silniční stavitelství na regálech 3D112-113 Železniční stavitelství na regálech 3D115-116, Motorová vozidla a Aeronautiku pak hledejte na regálech 3D169 až 3D179.

Referenční zdroje

Evropská unie a Česká republika

Přeprava nebezpečného nákladu

Mezinárodní organizace

Původní autor: Andrea Kučerová

Editor: Alena Chodounská Poslední změna: 31.8. 2020 15:08