Predátorské časopisy

S rozvojem otevřeného přístupu se na trhu vedle kvalitních vydavatelů recenzovaných vědeckých časopisů začali objevovat tzv. predátorští vydavatelé a časopisy. Do této kategorie můžeme zahrnout také některé monografie nebo konference.

Tato označení nesou subjekty a tituly, jejichž cílem je především generování zisku bez přidané hodnoty k vědeckému publikování. Zneužívají zlaté cesty otevřeného přístupu a za poplatek slibují okamžité zpřístupnění vědeckých publikací.

Označení predátorský vydavatel představil v roce 2010 Jeffrey Beall z University of Colorado, kdy na svém blogu publikoval seznam predátorských vydavatelů a popsal jejich praktiky. V roce 2017 byl blog jeho autorem ukončen.

Standardy v publikování pomocí otevřeného přístupu

Predátorští vydavatelé zaměřující se na otevřený přístup často nesplňují základní pravidla nastavená Open Access Scholarly Publishers Association. Podle těchto požadavků je možné odhalit pochybného vydavatele nebo časopis.

V některých případech jsou v konfliktu s pravidly stanovenými Committee on Publication Ethics (COPE), která naleznete v Guidelines on Good Publication Practice.

Jak najít časopis s otevřeným přístupem?

Časopisy můžete vyhledat v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ), kde jsou aplikována kritéria stanovená OASPA. Naleznete zde informace o časopisech, které nabízejí politiku otevřeného přístupu.

V současnosti neexistuje pravidelně aktualizovaný seznam predátorských časopisů a vydavatelů.

Na co si dát pozor

Pro predátorské vydavatele a jejich časopisy jsou charakteristické:

 • agresivní marketingové praktiky,
 • sliby rychlého publikování,
 • pochybný obsah webových stránek,
 • smyšlená redakční rada,
 • neexistující recenzní řízení,
 • nekvalitní obsah,
 • používání falešných citačních metrik,
 • nepravdivé informace o indexaci časopisu některou z bibliografických databází.

Jak postupovat při kontrole

 • Ověřujte pravdivost informací, které o sobě časopis/vydavatel prezentuje a hledejte informace z více zdrojů.
 • Základní informace o časopisu můžete například najít pomocí databáze Ulrichsweb. Mimo jiné tam zjistíte, v jakých bibliografických databázích je časopis indexován. Ulrichsweb je dostupný pro registrované zákazníky NTK. Volně dostupnou variantou je ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources.
 • Obsah aktuálních čísel časopisu lze vyhledat například pomocí JournalTOCs. Tato služba nabízí náhled do obsahu vybraných časopisů.
 • Časopis/vydavatel by měl vždy podrobně informovat, jakou podobu má recenzní řízení a jaké jsou požadavky na formální úpravu.
 • Prověřte si editory a členy redakční rady (pokud jsou uvedeni). Vyhledejte si jejich publikační činnost.
 • Prečtěte si plné texty článků časopisu a ověřte, zda jsou obsahově v pořádku.
 • Splňuje vydavatel pravidla stanovená COPE, DOAJ nebo OASPA?
 • Konzultujte s kolegy.

Návod, jak se bránit, nabízí Vimkdepublikuji.cz nebo Think. Check. Submit. Cenným výukovým materiálem jsou Pochybné časopisy od Lukáše Plcha a Jiřího Kratochvíla z Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.

Zeptejte se nás

Neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si konzultaci nebo nám napište.

Doporučení univerzit

Nástroje

Odkazy

Videa

Původní autor: J. Szarzec, E. Blažků

Editor: Adéla Jílková Poslední změna: 11.9. 2023 11:09