Konference EFI 2017

Kdy: středa, 29. listopadu 2017, 8.30 – 15.30 hod.

Kde: Ballingův sál

Součástí projektu Efektivní informační služby NTK (EFI), který byl podpořen v letech 2011 až 2013 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jsou i výroční Konference EFI zaměřené zejména na využití výsledků klíčových aktivit projektu v denní praxi NTK i jinde.

V tomto roce jsme se rozhodli pro nový formát prezentace výsledků naší práce. Místo obvyklých powerpointových prezentací jednotlivých řešitelských týmů v panelové diskusi kriticky vyhodnotit jak naše dosavadní strategická úsilí - vycházející z šesti hlavních záměrů projektu EFI - zapadají do širšího společenského kontextu a lokálních, ale i globálních trendů.

Výsledky panelové diskuse a rovněž činnosti NTK v posledních letech, budou mít v odpoledním bloku příležitost reflektovat všichni účastníci konference v řízené diskusi.

Program připravili Eva Dibuszová, Iva Horová a Sasha Skenderija.

Tisková zpráva (.pdf)

Program konference EFI 2017

Čtvrtý rok udržitelnosti: Česká interpretace globálních informačních trendů

8:30 - 9.00 Pozvánka na ranní kávu
9.00 Zahájení - úvodní slovo ředitele NTK
Panel 1: AKADEMICKÉ ASPEKTY
Strategické záměry:

 • Být plnohodnotným partnerem pro vysoké školy a organizace z výzkumné a vzdělávací sféry
 • Poskytovat expertní podporu MŠMT v oblasti knihovnictví a vzdělávání
 • Neustále zkvalitňovat služby pro stávající a potenciální uživatele
9.10 - 10.25

Panelisté:

 • Ing. Miloslav Nič, Ph.D., specialista v oboru chemické informatiky a spoluzakladatel  EcoMole Ltd
 • Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT a člen předsednictva Rady vysokých škol
 • RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Za NTK:

 • Ing. Martin Svoboda
 • Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.
 • Dr. Sasha Skenderija
10.25 - 10.45 Přestávka
Panel 2: TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ASPEKTY
Strategické záměry:

 • Využít své kompetence ve znalostním managementu pro podporu komerčního využití inovací z výzkumné sféry
 • Profesionalizovat knihovnické činnosti - tzv. technical services
 • Zefektivnit podpůrné činnosti
10.45 - 12.00

Panelisté:

Za NTK:

 • Ing. Martin Svoboda
 • PhDr. Iva Horová
 • PhDr. Jan Pokorný, PhD
 • Ing. Ondřej Koch
12.00 - 13.00 Přestávka na oběd
Panel 3: OTEVŘENÉ FÓRUM PRO UŽIVATELSKOU PODPORU - USG NTK
13.00 - 14.00 Rekapitulace 2013-2017 - část 1.

 • Co se nám povedlo
 • Co se nám nepovedlo a proč
14.00 - 14.15 Přestávka na kávu
14.15 - 15.15 Rekapitulace 2013-2017 - část 2.

 • Jak jsme se z toho poučili

Panelisté: všichni účastníci konference

Za NTK:

 • Ing. Luboš Chára
 • Bc. Petr Nouza
15.15 - 15.30 Závěrečné slovo: shrnutí čtvrtého roku udržitelnosti projektu EFI


 
 
 
%MCEPASTEBIN%

Kontakt

Tereza Pavlíčková
E-mail
232 002 505

Důležité odkazy

Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 29.10. 2018 13:10