AFTER NEW MEDIA

Ateliér Nová Média 2 AVU Anny Daučíkové


Vernisáž

26. února od 18.00

Termín výstavy

27. 2. 2019 – 31. 3. 2019

Kde

Galerie NTK

 


Výstava: AFTER NEW MEDIA

O výstavě

Výstava studentů a absolventů Ateliéru Nová Média 2 AVU.

Nová média se stala historickou kategorií, do jejíž událostní linie patří nejen dějiny videoartu a rozvoj časově závislých technologií či audiovizuální báze obrazu, ale obsahuje rovněž část historie politizovaného těla. K dnešnímu dni se zdá právě tento druhý detail nových médií o to podstatnější, protože média, respektive medialita je všudypřítomná a její novost zmizela. Politikum mediality spočívá právě v její neviditelnosti a v pocitu neustálého vynořování a nepolapitelnosti obrazů.

Materiálnost, přítomnost a událost jsou výrazy, které dnes dominují diskusi o uměleckých procesech ve světě viditelného, a které umožňují překročit lineární dějiny jednotlivých druhů obrazu směrem k jeho performativitě a akceschopnosti. Obecný rys zmíněných výrazů se vepisuje i do této výstavy. Říci “po nových médiích" neznamená ani tak snahu ukázat, co se stalo s akademickým a už ne zcela funkčím označením jednoho z fenoménů mediální archeologie. Ale jde ze všeho nejdřív o přímočaré pojmenování pokračujícího stavu a o základní reflexi toho, co už nepokračuje, ale nadále je.

Primární motivací výstavy je setkání autorek a autorů, kteří prošli nebo procházejí institucionální péčí jednoho z ateliérů Akademie výtvarných umění. S tím souvisí i nutná rezignace na autoritativní přítomnost kurátora a jasně vymezený tématický záměr. Základní vlastností výstavy After New Media je zřejmě její viskozita, která podobně jako v případě skla, se zdá být tuhá, ale ve skutečnosti teče. Tuto stránku lze pozorovat jak u některých konkrétních děl tak v celku výstavy, kde jednotící prvky nemají vnitřní souvislost, ale jejich inspirace mohou mít stejného jmenovatele. Někdy písmo předchází obraz, jindy je tomu naopak.

Výstavu studentů a absolventů ateliéru Nová média 2 lze nahlížet jako zmenšenou organickou situaci v době “po nových médií”, ale především jako symbolické vyústění dialogu s umělkyní Annou Daučíkovou během jejího pedagogického působení na Akademii výtvarných umění v Praze.

Text: Radim Langer

Vystavují

Adrian Altman
Dávid Brna
Lucie Doležalová
Dominik Gajarský
Ester Geislerová
Eliška Havlíková
Jana Kapelová
Barbora Kropáčková
Pamela Kuťáková
Radim Langer
Petra Lelláková
Jan Matýsek
Vanda Michalská
Karolína Mikesková
Michaela Mildorfová
Ladislava Pachlová
Albert Póda
Roza Pogosian
Alma Lily Rayner
Iveta Schovancová
Markéta Soukupová
Barbora Šimonová
Viktor Takáč
Vladimíra Večeřová
Vojtěch Würz

 
 

Archiv výstav

Kurátor galerie

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út – ne 10—18

 


Otevírací doba

út – ne 10—18


Otevírací doba

út – ne 10—18

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 29.1. 2021 02:01