VALENTA VS. DEMEK

Sochaři Rudolf Valenta a Peter Demek


Vernisáž

8. dubna od 18.00

Termín výstavy

9. 4. 2019 – 12. 5. 2019

Kde

Galerie NTK

Vstup zdarma


Výstava: Valenta vs Demek

Doprovodný program

Komentovaná prohlídka výstavy Valenta vs. Demek za účasti sochaře Petra Demka a kurátorů výstavy Lexy Peroutky a Milana Mikuláštíka

2. května v 17.00 v Galerii NTK

O výstavě

Výstava konfrontující tvorbu českého exilového geometrického sochaře Rudolfa Valenty (1929-2015) a mladého sochaře a pedagoga pražské VŠUP Petra Demka (1980- ).

Volně navazuje na výstavu Rudolfa Valenty v Českem centru v Berlíně v roce 2014.

Rudolf Valenta a Peter Demek jsou autoři, kteří inklinují k reduktivnímu prostorovému vyjádření. Oba vycházejí z osobní řemeslné zkušenosti. Tuto sice aplikují, ale tak, aby technicistní praxe a materiálová pragmatika byla narušována prvky, které mají právě opačný charakter – nahodilost, interaktivita, proměnlivost, emoce, gesto, opotřebení či případně poškození a třeba i barevnost - v intencích vědomé regulace. Výsledky jejich tvorby se mnohdy potkávají, až se stávají téměř zaměnitelné. A to i přes faktický veliký časový odstup.

Valenta vs. Demek v NTKValenta vs.Demek v NTK

Naším kurátorským záměrem je ale jejich autorskou tvorbu prezentovat tak, aby její vnější příbuznost umožnila při této konfrontaci ukázat jinak skryté zásadní odlišnosti v jejich postojích, přístupech a nakonec realizacích.

Rudolf Valenta směřuje k více civilnímu vyjádření, které je výsledkem jeho mnohaletého osobního vývoje v CSSR a v Západním Berlíně, kde politický prostor Valentu významně ovlivnil. Peter Demek naopak vychází z pozic své doby, kdy redukce vyjadřovacích prostředků se jeví jako nezbytný nový jazyk, kterému dnes rozumíme a umíme jej číst, ale který i tak je pod tlakem různých interpretací a forem užití. Zde mu reduktivní metody umožňují přesnější vyjádření, kterými nás chce vést od začátku do konce.

Ve výsledku tedy Valenta hledá více civilní svobodu v kontextu věda/vývoj a společnost, a Demek naopak hledá adekvátní přesnost, která je přesně taková, jak ji autor nadefinuje a nelze zpochybnit. Tato přesnost již odkazuje na dynamiku naší doby, která rychle recykluje vše a znovu to použije v novém kontextu. Tato přesnost je tedy nezbytná a stává se tak také výrazem svobody.

Valenta vs. Demek v NTKValenta vs.Demek v NTK

Kurátoři

Lexa Peroutka, Milan Mikuláštík

Spolupráce

Jaroslav Toussaint, Gita Neumann

Poděkování

AVU, Cetris

 

Archiv výstav

Kurátor galerie

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út – ne 10—18

 


Otevírací doba

út – ne 10—18


Otevírací doba

út – ne 10—18

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 29.1. 2021 02:01