HANDA GOTE RESEARCH & DEVELOPMENT 
2005–2020


Termín výstavy

8. 6. 2021-18. 7. 2021 
(výstava prodloužena do 18. 7. 2021)

Vernisáž

7. 6. 2021 v 18:00

Kde

Galerie NTK

 
 

O výstavě:

Galerie NTK, která sídlí v budově dejvické Národní technické knihovny, se po několikaměsíční přestávce vrací ke svému výstavnímu programu retrospektivní přehlídkou tvorby pražské umělecké a divadelní skupiny Handa Gote. Výstava je koncipována jako svérázný „kabinet kuriozit“ či humorně laděná variace na technické, přírodovědné a etnologické muzeum, v němž můžeme narazit na dřevěný samopal, oblek vyrobený z igelitových tašek, elektrickou šišku nebo skleněný pěstní klín vysekaný z televizní obrazovky. Nechybí ani největší exponát ve formě plastové velryby zlověstně se vznášející nad hlavami návštěvníků.

Výstavou v Galerii NTK oslavuje umělecký kolektiv Handa Gote patnáct let své existence. Všestrannost s jakou se členové skupiny Veronika Švábová, Jakub Hybler, Tomáš Procházka, Jonáš Svatoš, Jan Dőrner a Robert Smolík věnují různým uměleckým disciplínám, by bylo možné přirovnat k činnosti renesančních humanistů. Tvorba kolektivu je známá především v subkultuře divadla a současného tance – jejich domovskou scénou je pražský Alfred ve dvoře, ale pravidelně se účastní také nejrůznějších festivalů a divadelních událostí u nás i v zahraničí. Členové skupiny jsou také aktivní ve sféře experimentální hudby, kde si jejich projekty Federsel, Radio Royal nebo B4 vydobyly zasloužené místo. Důležitá část aktivit Handa Gote se odehrává taktéž v oblasti výtvarného umění, a právě to je jádrem výstavy v Galerii NTK. 

Expozice se tedy zaměřuje především na hmotnou podstatu tvorby kolektivu, což zahrnuje značné množství nejrůznějších předmětů prezentovaných na soklech a ve vitrínách – podle vzoru klasických muzejních expozic. Některé z vystavených objektů spadají do hájemství scénografie, reprezentují relikty performancí a happeningů skupiny, mnohé z nich ale také fungují jako zcela autonomní umělecká díla. Nalezneme zde rozsáhlou kolekci novodobých masopustních masek, absurdní kostýmy z neobvyklých materiálů, archetypální nářadí se záhadným účelem, technologické fosilie, zbraně určené ke všemu možnému, jen ne k boji, hudební nástroje vytvořené z těch nejméně očekávaných věcí. Přírodní materiály se ve vystavených předmětech zcela organicky mísí s artificiálními, staré prostupuje s novým, romantická inspirace vědou a technikou je konfrontována s patafyzickou iracionalitou. 
Na několika místech galerie diváci narazí na „pracovní stanice“, jakási laboratorní zákoutí zdůrazňující experimentální charakter práce kolektivu Handa Gote. Součástí takové stanice je stůl téměř se ztrácející pod záplavou předmětů, nástrojů a zařízení, vztahujících se vždy k určitému zvolenému oboru. Jednotlivé pracovní stanice tematizují fotolaboratoř, hudební studio, cestovatelský kabinet, tkalcovskou dílnu…

Klíčové místo v tvorbě kolektivu zaujímá ekologie a její vztah k vědecko-technickým výdobytkům moderní společnosti. V tomto smyslu lze činnost skupiny dát do souvislosti s aktuálními trendy v oboru tzv. archeologie médií, respektive geologie médií či (v prostředí vizuálního umění více než vlivné) teorie antropocénu. Společným jmenovatelem plejády artefaktů je poetický humor a specifická nostalgie vztahující se k japonské tradici Mono no aware – kultivované schopnosti vnímat a ocenit jednoduchost a krásu, ale současně si být vědom jejich pomíjivosti. Ostatně i samotný název skupiny má původ v japonské kultuře, termín „handa gote“ totiž v japonštině označuje pájku. To pro změnu souvisí s jiným důležitým aspektem tvorby kolektivu, kterým je kutilská hravost, senzitivní vnímání materiálů a sklony ke kreativní recyklaci, pramenící v identifikaci s fenoménem DIY (Do it yourself). Významným zdrojem inspirace pro tvorbu Handa Gote jsou také další neevropské kulturní projevy, ale též domácí lidová kultura, nebo archeologické vykopávky uměleckých a technologických kreací našich pravěkých předchůdců. Zvláštní roli pak hraje umělecká tvorba přírodních národů, šamanismus a příbuzné duchovní tendence. Hybridní forma některých vystavených artefaktů je ovlivněna tzv. cargo kultem, který se po druhé světové válce vyvinul u tichomořských domorodců po jejich setkání s technologicky vyvinutou západní kulturou. 

„Téměř všechny práce Handa Gote se nějak vztahují ke smrti, paměti, zapomenutým a mizejícím věcem, jevům, zvykům…“ uvádí skupina k přiblížení svých tvůrčích východisek.
Svérázný poetický svět Handa Gote research & development je zaplněn podivnými předměty a obskurnostmi, současně je fascinován banalitou každodennosti s bezbřehým potenciálem nalézání magického. Výsledkem veškeré této obsesivní činnosti je zhmotněná zpráva o stavu naší civilizace obsahující prvek naděje i dystopický otazník.

Členové skupiny Handa Gote:

Veronika Švábová, Tomáš Procházka, Jakub Hybler, Jan Dőrner, Jonáš Svatoš a Robert Smolík 
(do roku 2018)

Kurátor:

Milan Mikuláštík


Výstava vznikla ve spolupráci Jedefrau.org a Galerie NTK. 
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a hlavního města Prahy.
 
 

Externí spolupracovníci skupiny Handa Gote 2005–2020:

Anna Ouřadová, Radka Mizerová, Kateřina Housková, Leoš Kropáček, David Freudl, Pavel Kopřiva, Roman Mikeš, Radomír Vosecký, František Antonín Skála, Mikoláš Zika, Jan Brejcha, Tereza Havlová, Lukáš Jiřička, Martin Ježek, David Singer, Anežka Kalivodová, Jan Kalivoda, Ondřej Mašek, Jana Novorytová, Petra Pellarová (Púčiková), Martin Janíček, Pasi Mäkelä, Georgij Bagdasarov, Vojtěch Procházka, Miloš Šejn, Ken Ganfield, Angela Nwagbo, Papis Nyass, Michael Pospíšil, Martin Búřil, Lukáš Valiska, Tomáš Morávek, Michael Měřička, Martin Vosáhlo, Michal Cáb, Andrej Boleslavský, Tomáš Choura, Janek Rous, Nataša Bednářová (Mikulová), Boris Jedinák, Adam Pospíšil, Pavel Šturma, Ondřej Volman, Vojtěch Horálek, Vojtěch Švejda 

Na realizaci výstavy spolupracovali:

Maria Cavina, Jakub Hrdlička, Pamela Kuťáková, Roman Mikeš, Tomáš Mitura

Na výrobě vystavených objektů spolupracovali:

Jan Brejcha, Michal Brunclík, Tereza Havlová, Jitka Hudcová, Kateřina Housková, Martin Janíček, Martin Lhoták, Roman Mikeš, Radka Mizerová, Jan Niesyt, Edita Procházková, František Antonín Skála, Martin Vosáhlo, Radomír Vosecký Lukáš Valiska, Mikoláš Zika


Předchozí výstavy Handa Gote: 

Hladomor, Musaion, letohrádek Kinských, Praha, 2020

Vedúca skamenelina, Nová synagóga, Žilina, 2019

Hladomor, Galerie Lauby, Ostrava, 2017

Prasvět/Urwelt, Papírna, Plzeň, 2016

Chata/The Hut, Pražské Quadriennale, Praha, 2015

Jak nic nechtít, (účast na společné výstavě), Festival 4+4 dny, Praha, 2015

Výstava Bohumil Filip, Designblok, 2015

Výstava Ondřej Havránek, Galerie Školská 28, Praha, 2013

Skleněná industrie, Městské muzeum, Ostrava, 2011

Semi-found objects, things and tools used in performing art, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha, 2011

Arma Homini, Festival Kukačka, Ostrava, 2011

Likvidátor nepůvodních druhů, Galerie České spořitelny, Praha, 2010

Still-life, MeetFactory, Praha, 2009

Z výletu: Semifound objects, Regionální muzeum a galerie, Jičín, 2009

Loft, Designblok, Praha, 2009


Seznam inscenací skupiny:

Vzpomínky na Togoland (2021)

Čtvrtá opice (2019)

Dva sešity (2019)

Johan Doktor Faust (2018)

Šibřinky (2018)

Die Rache (2017)

Kdož sú boží bojovníci (2016)

Eleusis (2016)

Erben:Sny (2015)

Mutus Liber (2015)

Svěcení jara (2014)

Safírová hlava (2014)

Mission (2013)

Prales (2012)

Mraky (2011)

Metal Music (2010)

Pan Roman (2010)

Rain Dance (2009)

Emily (2008)

Houby (2008)

Trains (2007)

Ekran (2006)

Silence (2006)

Red Green Blue (2005)

Computer Music (2005)

Noise (2005) 


Pozvánka:

Media

https://www.respekt.cz/kultura/handa-gote-jsme-jen-takovi-vyrobci

 
 

Archiv výstav

Kurátor galerie

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út-ne 10–18

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 24.6. 2021 20:06