Jak na závěrečnou práci

Vyhledávání odborných informačních zdrojů

Datum, čas a místo

Forma a jazyk

Pro koho

út 24. 10.
15:00 – 16:30 (90 min), online

Webinář v češtině

Studenti VŠ / SŠ

Webináře jsou zdarma a registrace v NTK není nutná. Pro účast na akci vyplňte registrační formulář na konkrétní termín níže, pokyny k připojení obdržíte e-mailem.

Pro koho

Webináře jsou určeny všem, kteří se chtějí naučit efektivně vyhledávat kvalitní odborné zdroje pro akademické práce (seminární, bakalářské, diplomové, ...).

Co si odnesete

Dozvíte se, jak si poradit s klíčovými slovy a jak efektivně vyhledávat odborné zdroje ve vědeckých databázích a na internetu. Zaměříme se také na to, jak vám při psaní závěrečné práce může pomoci Google Scholar, na co se hodí Wikipedie a k čemu vám budou jiné diplomky a odborné články.

Účastí na webináři souhlasíte s tím, že webinář může být nahráván a zveřejněn na stránkách Moodlu NTK jako otevřený vzdělávací materiál.

Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.

Technické požadavky

  • Pro účast na webináři potřebujete zařízení se sluchátky nebo reproduktorem a případně s mikrofonem (doporučujeme notebook, počítač nebo tablet). Ujistěte se, že máte stabilní internetové připojení.

  • Webinář bude probíhat v konferenčním systému BigBlueButton NTK.

Materiály

Všechny materiály z našich kurzů budou dostupné na Moodlu NTK. Využít můžete i návody dostupné přímo na našem webu.

Editor: Klára Witzany Hutková Poslední změna: 25.10. 2023 09:10