Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby

Vyřizování této služby je sice v současné době omezeno, ale pokud vyplníte formulář níže, tak situaci prověříme a dáme vědět.

Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka na základě smlouvy o poskytování služeb. Při jejich zpracování a ochraně postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.

MVS - zákazníci
Vaše interní číslo objednávky
Pokud znáte vlastníka, můžete ho zde uvést
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka na základě smlouvy o poskytování služeb. Při jejich zpracování a ochraně postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.

MVS - knihovny
Vaše interní číslo objednávky
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Služby poskytované z dokumentů z fondu NTK a z dokumentů knihovnou opatřených jsou určeny jen pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

Zákazníci NTK

Zákazníkům s platným průkazem zajišťuje NTK výpůjční službu dokumentů zejména z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s technikou souvisejících z jiných knihoven ČR. Objednávky lze zasílat prostřednictvím on-line formuláře výše nebo osobně podávat u centrálního pultu ve 2. NP. Zákazník si poté osobně vyzvedne výpůjčku nebo kopie ve Studovně časopisů ve 3.NP, a to do 7 dnů po oznámení e-mailem, že je dokument připraven k vyzvednutí.

Výpůjčky získané z fondu jiných knihoven se zpravidla půjčují absenčně, pokud nestanoví půjčující knihovna jinak. Meziknihovní výpůjční služba je poskytována s výjimkou pořizování kopií zdarma. Ztrátu, poškození nebo zničení je zákazník povinen neprodleně nahlásit NTK a má povinnost nahradit škodu ve stanovené lhůtě.

Knihovny v České republice

Meziknihovní výpůjční služba NTK poskytuje výpůjčky z fondu NTK všem knihovnám registrovaným na MK České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat na základě vyplnění on-line formuláře výše, prostřednictvím Souborného katalogu ČR či VPK anebo zasláním vyplněné žádanky MVS poštou.

 
 
 
The Rethinking Resource Sharing Initiative Logo
Jsme STAR knihovnou!

Kontakty

 mvs@techlib.cz
 232 002 415

Národní technická knihovna
P.O.Box 79
Meziknihovní služby
Technická  6/2710
160 80 Praha 6

Důležité odkazy

Editor: Ivana Janů Poslední změna: 16.10. 2020 15:10