Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

MVS - zákazníci
Vaše interní číslo objednávky
Pokud znáte vlastníka, můžete ho zde uvést
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

MVS - knihovny
Vaše interní číslo objednávky
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Služby poskytované z dokumentů z fondu NTK a z dokumentů knihovnou opatřených jsou určeny jen pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

Zákazníci NTK

Zákazníkům s platným průkazem zajišťuje NTK výpůjční službu dokumentů zejména z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s technikou souvisejících z jiných knihoven ČR. Objednávky lze zasílat prostřednictvím on-line formuláře výše nebo přes portál knihovny.cz. Místo a čas převzetí a vrácení dokumentu - po domluvě emailem na adrese mvs@techlib.cz.

Výpůjčky získané z fondu jiných knihoven se zpravidla půjčují absenčně, pokud nestanoví půjčující knihovna jinak. Meziknihovní výpůjční služba je poskytována dle platného ceníku NTK. Ztrátu, poškození nebo zničení je zákazník povinen neprodleně nahlásit NTK a má povinnost nahradit škodu ve stanovené lhůtě.

Knihovny v České republice

Meziknihovní výpůjční služba NTK poskytuje výpůjčky z fondu NTK všem knihovnám registrovaným na MK České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat na základě vyplnění on-line formuláře výše, prostřednictvím služby Získej, Souborného katalogu ČR či VPK anebo zasláním vyplněné žádanky MVS poštou.

 
 
 
The Rethinking Resource Sharing Initiative Logo
Jsme STAR knihovnou!

Kontakty

 mvs@techlib.cz
 232 002 415

Národní technická knihovna
Meziknihovní služby
Technická  6/2710
160 80 Praha 6

Důležité odkazy

Editor: Ivana Janů Poslední změna: 21.6. 2023 11:06