Chemie a chemická technologie

Integrovaná knihovna NTK, VŠCHT a ÚOCHB (chemTK) nabízí rozsáhlou sbírku knih a časopisů z chemie a chemické technologie. Vedle současných publikací naleznete v NTK i tituly z 19. století. Kromě knih a časopisů existuje v oblasti chemie také řada speciálních webových nástrojů, které umožňující práci s chemickými sloučeninami nebo prohledávají publikace zaměřené na chemii. Nákup chemických zdrojů koordinuje NTK se svými partnery Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR.

Nově došlá čísla časopisů z chemie

Nejnovější ročníky tištěných časopisů jsou umístěny ve studovně časopisů, kterou najdete ve 3. patře vpravo od výtahů v sektoru 3D.

Sledujte novinky v chemii

Elektronické knihy

Seznam všech elektronických knih dostupných prostřednictvím NTK naleznete v A-Z seznamu e-knih. Níže jsou uvedeny konkrétní databáze, ve kterých doporučujeme hledat e-knihy z oblasti chemie a chemické technologie.

Vedle e-knih pořízených přímo Národní technickou knihovnou, je možné ze všech počítačů umístěných v budově NTK přistupovat také k velmi rozsáhlé sbírce chemických titulů našich partnerských institucí VŠCHT Praha a ÚOCHB. Prostřednictvím těchto institucí máte možnost přistupovat mimo jiné k níže uvedeným databázím e-knih. Seznam všech dostupných e-knih naleznete v A-Z seznamu na stránkách ChemTK.

Knihy z chemie

Knihy z oblasti chemie naleznete v 5. patře v sektoru 5C označené signaturou QD1-999. Konkrétní rozmístění chemických titulů viz níže.

Obor Regál Signatura
Chemie obecně 5C048-113 QD1-65
Analytická chemie 5C114-157 QD71-142
Anorganická chemie 5C158-172 QD146-197
Organická chemie 5C173-216 QD241-441
- Biochemie 5C212-216 QD415-436
Fyzikální a teoretická chemie 5C217-293 QD450-882
Krystalografie 5C294-299 QD901-999

Doporučené knihy

Knihy z chemické technologie

Knihy zabývající se chemickou technologií jsou pak umístěny na regálech ve 3. patře v sektoru 3B označené signaturou TP1-1185. Podrobnější rozmístění je uvedeno v následující tabulce.

Obor Regál Signatura
Chemické technologie obecně 3B114-145 TP1 - TP151
Chemické inženýrství, zařízení a dodávky 3B146-164 TP155 - TP196
Chemické látky 3B165-166 TP200 - TP248
Biotechnologie 3B167-171 TP248.13 - TP248.65
Technická elektrochemie 3B172-175 TP250 - TP261
Voda a chemický průmysl 3B176 TP262 - TP263
Výbušniny a pyrotechnika, chemie ohně 3B176 TP265 - TP301
Palivo, vytápění, vysoušení, chlazení 3B177-184 TP315 - TP365
Potravinářský průmysl a výroba 3B185-194 TP368 - TP456
Technologie nízkých teplot. Kryogenní inženýrství 3B195 TP480 - TP482
Chlazení a výroba ledu 3B196-199 TP490 - TP497
Kvasný průmysl. Nápoje. Alkohol 3B200-201 TP500 - TP660
Oleje, tuky, vosky 3C001-5 TP669 - TP699
Světelná technika (ne elektrická) 3C006-9 TP700 - TP746
Plynárenství 3C010-11 TP750.2 - TP762
Průmyslová chemie acetylenu 3C012 TP765 - TP770
Keramický a sklářský průmysl 3C013-26 TP785 - TP873.5
Cementářský průmysl 3C027-29 TP875 - TP888
Textil - bělení, barvení, potisk, apod. 3C030 TP890 - TP933
Barvy, nátěry, laky, apod. 3C031-33 TP934 - TP945
Výroba tiskařské barvy, inkoustu, apod. 3C034 TP946 - TP949.95
Organická chemie a jednotlivé průmyslové oblasti 3C035-36 TP950 - TP994
Využití odpadů 3C037 TP995 - TP996
Polymery a výroba polymerů 3C038-57 TP1080 - TP1185

Doporučené knihy

Historický fond

Kromě aktuálních publikací pokrývajících moderní oblasti chemie nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920. Přečtěte si naše recenze na vybrané tituly.

Online články

Veškeré zdroje NTK lze prohledávat prostřednictvím hlavního vyhledávacího okna na webu. Zde jsou uvedeny konkrétní doporučené databáze pro hledání odborných článků z oblasti chemie a chemické technologie.

Díky integraci s knihovnou VŠCHT Praha a ÚOCHB mají čtenáři NTK přístup také do plných textů pořízených těmito dvěma institucemi, a to ze všech terminálů umístěných v budově NTK. Zdroje všech knihoven lze prohledávat pomocí hlavního vyhledávacího okna na webu ChemTK a zahrnují mimo jiné kompletní produkci vydavatelství American Chemical Society a Royal Society of Chemistry či rozsáhlou kolekci časopisů zaměřených na chemii a chemickou technologii na platformách ScienceDirect, SpingerLink a Wiley Online Library.

Elektronické časopisy

Abecední seznam chemických e-časopisů

Chemické open access časopisy

Open access časopisy zaměřené na chemickou technologii

Tištěné časopisy

Abecední seznam chemických periodik

Aktuální čísla odebíraných časopisů jsou umístěna ve studovně časopisů ve 3. patře na regálech 3D060-065 a 3D183-193.

Seznam aktuálně dostupných časopisů z chemie

Název časopisuRegálSignatura
Aldrichimica acta 3D060 QD1.A43
Analytix 3D062 QD71.A538
GERSTEL Aktuell 3D064 QD142.G47
Chemické listy 3D060 QD1.CH467
Journal of the Serbian Chemical Society 3D061 QD1.J687
LaborPraxis 3D062 QD51.L332
LC GC Europe : solutions for separation scientists 3D063 QD79.C4 L3
Praxis der Naturwissenschaften - Chemie in der Schule 3D062 QD40.P73
Research-das Bayer-Forschungsmagazin 3D061 QD1.R47

Seznam odebíraných časopisů zaměřených na chemickou technologii

Název časopisuRegálSignatura
Automatizace v potravinářství 3D187 TP372 .8 .A98
BioNews 3D185 TP248 .13 .B563
Butane-Propane News 3D189 TP761 .B8 B88
CFI. Ceramic forum international 3D190 TP785 .C472
CIT plus (Das Praxismagazin für Verfahrens- und Chemieingenieure) 3D183 TP1 .C58
CPP - Chemical Plants + Processing 3D184 TP155 .C67
Cutting Tool Engineering 3D189 TP770 .C88
Die Kälte und Klimatechnik 3D188 TP490 .K35
Farbe und Lack 3D191 TP934 .F37
Glass International 3D190 TP845 .G5332
GWF, Gas + Energie 3D189 TP700 .G374
Hemijska Industrija 3D183 TP1 .H46
Hydrocarbon processing 3D188 TP690 .A1 H93
CHEMagazín 3D183 TP1 .CH46
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 3D185 TP155 .CH462
Chemical Engineering Progress 3D183 TP1 .CH4625
Chemical Engineering 3D183 TP1 .CH463
Chemie-Anlagen + Verfahren 3D183 TP1 .C38
Chemie-Technik 3D184 TP1 .CH468
Chlazení 3D187 TP490 .CH53
Informační servis ČSTZ 3D189 TP700 .I54
International journal of refrigeration 3D188 TP490 .I58
Journal of protective coatings & linings 3D191 TP934 .J683
Keramische Zeitschrift 3D190 TP785 .K472
Kunststoffe 3D192 TP1101 .K862
Kvasný průmysl 3D188 TP500 .K833
Listy cukrovarnické a řepařské 3D187 TP375 .L57
Manufacturing Chemist 3D184 TP1 .M362
Pipeline & gas journal 3D189 TP757 .P57
Plastics engineering 3D192 TP1101 .P5344
Plastics production 3D193 TP1135 .P53
Plastics technology 3D193 TP1101 .P5352
Plasty a kaučuk 3D193 TP1101 .P535
Plyn 3D189 TP700 .P59
Polimery 3D192 TP1080 .P65
Process 3D185 TP155 .P76
Process engineering 3D184 TP1 .P76
Process worldwide 3D185 TP155 .P762
Refrigeration and Air Conditioning - RAC 3D188 TP490 .R33
Sklář a keramik 3D190 TP785 .S553
SOFW journal / cosmetics, pharmaceutics, detergents, specialites 3D184 TP1 .S64
Spektra 3D192 TP934 .S64
U plynárny 500 3D189 TP700 .U65
Zuckerindustrie 3D187 TP375 .Z832

Strukturní a reakční databáze

Další referenční zdroje

Další množství elektronických zdrojů je dostupné prostřednictvím knihoven VŠCHT Praha a ÚOCHB z terminálů umístěných v budově NTK. Kompletní seznam je k nalezení na webu ChemTK.

Webové stránky zaměřené na chemii

Původní autor: Anna Keclíková

Editor: Barbora Šátková Poslední změna: 2.2. 2023 09:02