Materiálové inženýrství

NTK vlastní literaturu z těchto odvětví od konce 19. století a tento fond se neustále rozrůstá. Čtenářům je tudíž k dispozici rozsáhlá sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné online zdroje.

Elektronické knihy

Doporučené tituly

Tištěné knihy

Knihy z oblasti Materiálové inženýrství jsou umístěny ve 3., 4. i 5. nadzemním podlaží. Podrobnější rozmístění naleznete v následující tabulce.

Obor Regál Signatura
Fyzika pevných látek a složení hmoty 5B105-132 QC170-197
Fyzika polovodičů 5B167-168 QC610.9-611.8
Chemie kovů 5C170-171 QD171-172
Polymery. Makromolekuly 5C199-208 QD380-388
Pevné látky. Chemie pevných látek 5C252-254 QD478
Biomedicínské materiály. Biomateriály 5C366-369 R857.M3
Stavební a konstrukční materiály 4A108-4B029 TA401-492
Mechanické vlastnosti materiálů. Pevnost materiálů 4B012-016 TA404.8-418.84
Materiály zvláštního složení a struktury 4B012-016 TA418.9.A-Z
Kompozitní materiály. Kompozity 4B012-015 TA418.9.C6
Nanostrukturní materiály. Nanostruktury 4B015 TA418.9.N35
Nekovové materiály. Nekovy 4B016-023 TA418.95-455.2
Dřevo 4B016 TA419-424.6
Zdící materiály. Materiály pro zdění 4B016-019 TA425-446
Stavební hmoty. Cihla, cement, beton 4B016-019 TA431-446
Sklo 4B019 TA450
Další nekovové materiály (plasty, polymery, písek) 4B019-023 TA455.A-Z
Keramické materiály. Stavební keramika 4B019-020; 4B016 TA455.C43; TA430
Silikáty (Stavební materiály) 4B023 TA455.S46
Kovy 4B023-029 TA459-492
Strojírenské materiály 3A104-3B029; 4C090-201 TJ5-1350; TL210-900
Elektrické přístroje a materiály 4C275-290 TK452-454.4
Materiály (Elektrotechnika) 4D185-191 TK7871-7871.15
Polovodiče 4D194-198 TK7871.85-7871.99
Materiály (Jaderné inženýrství) 3A067-068 TK9185-9185.2
Hutnictví. Metalurgie 3B076-099 TN600-799
Nekovové nerosty, nerudné nerosty 3B100-112 TN799.5-948
Kámen pro stavební a dekorativní účely 3B113 TN950-997
Keramický a sklářský průmysl. Keramika. Sklo 3C013-026 TP785-869
Polymery a výroba polymerů. Plasty 3C038-057 TP1080-1185
Výroba 3C069-200 TS1-2301
Textilie a syntetická vlákna 3C186-189 TS1300-1865
Práce se dřevem 3C202 TT180-200
Zpracování kovů 3C203 TT205-267

Doporučené knihy

Historický fond

Kromě aktuálních publikací pokrývajících moderní oblasti Materiálového inženýrství nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920.

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů zaměřených na Materiálové inženýrství

Open access časopisy v DOAJ

Doporučené tituly

ISSN Název časopisu
0169-4332 Applied Surface Science
0142-9612 Biomaterials
0969-0239 Cellulose
0266-3538 Composites Science and Technology
0955-2219 Journal of the European Ceramic Society
1476-1122 Nature Materials
1748-3387 Nature Nanotechnology
0142-9418 Polymer Testing
0960-8974 Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials
0036-8075 Science (AAAS)

Tištěné časopisy

Abecední seznam

Aktuální ročníky tištěných časopisů z oblasti Materiálů jsou umístěny ve studovně časopisů. Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D.

Referenční zdroje

Další dostupné zdroje naleznete v přehledu elektronických zdrojů na stránkách NTK.

Webové stránky

Spravuje

Stephanie Krueger

Stephanie Krueger

Obory

Expertní poradce pro pokročilé akademické služby, Materiálové inženýrství

Rychlé odkazy


Původní autor: Marek Janik

Editor: Stephanie Krueger Poslední změna: 6.1. 2022 13:01