Informační podpora pro studenty a pedagogy středních škol

Informační podporu poskytujeme učitelům a žákům středních škol (SŠ) především formou konzultací a workshopů či webinářů. Naším hlavním cílem je pomoci učitelům a žákům s orientací v informačním světě, posílit jejich kompetence k práci s informacemi a pomoci studenty připravit na život v informační společnosti založené na průběžném (sebe)vzdělávání.

Nejčastěji poskytujeme podporu v těchto oblastech:

  • Nástroje pro vyhledávání a tvorbu vyhledávacího dotazu (klíčová slova, operátory, uvozovky, ad.).
  • Kde vyhledávat: encyklopedie, knihovny, databáze odborných časopisů, Google a Google Scholar, ad.
  • CRAAP filtr – hodnocení informačních zdrojů z hlediska použitelnosti, relevance, důvěryhodnosti…
  • Výběr tématu a formulace výzkumné otázky.
  • Struktura akademické práce (anatomie akademického textu).
  • Citování a parafrázování (výhody a nevýhody, jak to dělat správně).
  • Citační metody a styly (rozdíly a použití).
  • Citační generátory a manažery (CitacePRO, Zotero).
  • Nástroje umělé inteligence (AI) a možnosti jejich využití při psaní ročníkových/seminárních prací.

Workshopy a webináře se věnují těmto okruhům spíše obecně, zatímco konzultace adresují konkrétní problémy, kterým dotyčný učitel či student musí čelit.

Přístup k informačním zdrojům

Kdokoli starší 15ti let se může v NTK zaregistrovat, a získat tak přístup k velkému množství elektronických i tištěných informačních zdrojů. K jejich vyhledání můžete použít mimo jiné Vyhledávač NTK (návod) nebo Google Scholar (po propojení prostřednictvím knihovních odkazů).

Workshopy/webináře a konzultace

NTK každý semestr pořádá workshopy a webináře určené primárně vysokoškolským studentům, avšak přístupné pro širokou veřejnost.

Pro SŠ nabízíme navíc workshopy "na míru". Jsme otevřeni všem vzdělávacím metodám, které vedou k rozvoji kompetencí k práci s informacemi, osvědčeným nástrojem je však dle naší zkušenosti psaní ročníkových a seminárních prací. Obsah workshopů je tedy zaměřen především na práci s odborným textem a na jeho tvorbu. 

V současné době bohužel nemůžeme z kapacitních důvodů pro školy pořádat každoročně se opakující workshopy pro studenty. Rádi však přichystáme modelový workshop pro jednu třídu za účasti pedagogů, kteří se tak mohou inspirovat pro tvorbu vlastních workshopů. Za stejným účelem nabízíme uspořádání workshopu pro pedagogy. Workshop je možné uspořádat i online formou jakožto webinář. Veřejným SŠ poskytujeme workshopy bezplatně, pro soukromé školy jsou zpoplatněny.

Alternativou či doplňkem k workshopům jsou konzultace, které lze uspořádat individuálně či pro nepočetnou skupinu a které se již zaměřují na konkrétní problematiku. Konzultační služby poskytujeme bezplatně všem bez rozdílu. 

Vzdělávací materiály NTK

Pro potřeby studentů a pedagogů, kteří píší a vedou ročníkové a jiné kvalifikační středoškolské práce, zaměstnanci NTK vytvořili vzorové středoškolské práce pro humanitní i přírodovědné předměty. Práce jsou publikovány pod licencí CC BY-NC-ND 4.0, která vyžaduje uvedení autora, znemožňuje práci užívat komerčně a provádět dodatečné úpravy díla.

NTK dává k dispozici také vzorové prezentace z workshopů na vyhledávání a hodnocení informací a na  strukturu práce a citování.

Dále jsme zpracovali přehled zdrojů odborných informací a výukových materiálů pro předměty chemie a biologie. Pro učitele biologie, kteří by rádi uplatnili prvky badatelské výuky, jsme přeložili příklady aktivit o poznávání biodiverzity a základní práci s daty za použití platformy iNaturalist.

Naše drahá kolegyně Pavlína Tassanyi z Moravskoslezské vědecké knihovny natočila třídílný seriál Zavádění a vedení středoškolských prací, který je určen pedagogům. Studentům pak můžeme doporučit shlédnutí seriálu Napíšu diplomku (od začátku do konce), který obsahuje užitečné rady i pro SŠ.

Partnerské školy

 

Editor: Tomáš Razím Poslední změna: 11.3. 2024 12:03