Informační příprava pro studenty a pedagogy středních škol

Podpora studentů:

Zabývá se především psaním závěrečných a seminárních prací, rozvojem znalostí v oblasti informační gramotnosti, která studenty připraví na úspěšné vysokoškolské studium, budoucí kariéru a schopnost orientovat se v přesyceném světě informací. Při workshopech klademe důraz na rozvoj kritického myšlení, vyhledání a výběr vhodných zdrojů, psaní a prezentaci odborného obsahu.

Témata workshopů (možno kombinovat):

  • Odborný vs. Populárně naučný zdroj (rozdíly, jak je rozpoznat, co v nich najdeme)
  • CRAAP filtr – hodnocení informací nebo mediálních zdrojů z hlediska použitelnosti, relevance, důvěryhodnosti…
  • Online encyklopedie (Wikipedie vs. Encyklopedie Britannica, úskalí, výhody…)
  • Nástroje pro vyhledávání a tvorbu dotazu (klíčová slova, operátory, uvozovky…)
  • Google vs. Google Scholar (jak fungují, co prohledávají…)
  • Formulace výzkumné otázky
  • Struktura akademické práce (anatomie akademického textu)
  • Citování a parafrázování (výhody a nevýhody, jak to dělat správně)
  • Citační metody a styly (rozdíly a použití)
  • Citační generátory a manažery (CitacePro, Zotero)

Načasování workshopů je zcela zásadní. V době výběru tématu sš práce se osvědčil workshop na vyhledávání a hodnocení informací. Ve chvíli, kdy žáci již píší, doporučujeme workshop na strukturu práce a citování.

Podpora pedagogů:

Rozsáhlá spolupráce se středními školami nás přivedla k názoru, že je mnohem efektivnější a dlouhodobě trvalejší soustředit se (spíše než na podporu studentů) na pomoc pedagogům a poskytnou jim informační podporu, se kterou budou sami schopni čelit problémům, s nimiž se na ně obracejí jejich žáci.

Z tohoto důvodu v současnosti preferujeme pořádání workshopů pro pedagogy. Rádi vám poskytneme materiály a know how v oblasti informační gramotnosti.

Vzorová středoškolská práce

Vzorová středoškolská práce vznikla z iniciativy zaměstnanců Národní technické knihovny pro potřeby studentů a pedagogů, kteří píší a vedou maturitní, ročníkové a jiné kvalifikační středoškolské práce. 

Vzorové prezentace z workshopů

Partnerské školy

 

%MCEPASTEBIN%
Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 21.9. 2018 10:09