Bezpečnost práce a požární ochrana

Publikace z oblasti Bezpečnosti práce a požární ochrany jsou v NTK zastoupeny jak v tištěné, tak elektronické podobě. Knihy jsou převážně umístěny ve 4. a 5.NP. Anglicky psané knihy knihovna zprostředkovává pomocí platformy ProQuest Ebook Central. Časopisy na toto téma  naleznete ve studovně časopisů, nebo pomocí katalogu NTK svázané ve volném výběru.

Novinky

Sledujte novinky ze světa BOZPAbout the International Commission of Occupational Health - ICOH

Nové knihy

Nově došlá čísla tištěných časopisů z oblasti BOZP a PO

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů.


 

Elektronické knihy

 • ProQuest Ebook Central - Digitální knihovna ProQuest Ebook Central nabízí několik tisíc e-knih na toto téma.
 • ProQuest Dissertations & Theses - Unikátní databáze PQDT zpřístupňuje záznamy o disertačních a diplomových pracích. NTK zajišťuje přístup do kolekce Sciences and Engineering, kde jsou obsaženy vysokoškolské kvalifikační práce zaměřené na oblast přírodních věd a techniky. 
 • ScienceDirect - ScienceDirect je přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup do časopisů, knih a referenčních děl vydaných společností Elsevier. Díky předplatnému Národní technické knihovny můžete procházet plné texty více než 2000 časopisů a stovek knih, a to především z oblasti techniky, matematiky a výpočetní techniky. 
 • SpringerLink - SpringerLink je rozsáhlá plnotextová databáze online vědeckých časopisů, knih a referenčních děl z oblasti vědy, techniky a medicíny od vydavatele Springer a jeho dceřiných společností. Předplatné NTK zahrnuje přístup k téměř 3000 elektronických knih.

Doporučené elektronické knihy

Dictionary of Fire Protection Engineering Handbook of Fire and Explosion Protection Engineering Principles The Economics of Fire Protection Risk Reduction Methods for Occupational Safety and Health Introduction to Occupational Health in Public Health Practice

Tištěné knihy

Obor Regál Signatura
Bezpečnost práce v průmyslu. Preventivní ochrana 5D070-071 TR897
Požární ochrana 4C050-054 TH9111-9745
Hluk, ochrana před hlukem. Průmyslový odpad. Nebezpečné látky a nakládání s nimi 4B150-152 TD891-1066
Standardy. Materiálové inženýrství. Mechanické vlastnosti materiálů 4A108-126 TA368-407
Výbušniny a pyrotechnika, chemie ohně 3B176 TP262-270
 Sanitární technika v budovách. Stavba budov a ekologické inženýrství 4C024-027 TH6014-6085

 

Online články

Elektronické časopisy

Doporučené elektronické časopisy

Fire safety journal Intelligent Automation & Soft Computing Cybernetics and Systems Robotics and Computer-Integrated Manufacturing

Více časopisů naleznete pomocí linkovacího nástroje SFX.

Tištěné časopisy

ISSN Název časopisu
0032-6135 Požární technika
1802-7326 Protipožární technika
0006-0453 Bezpečnost a hygiena práce
0015-2587 Fire engineering
2190-4367 Security : magazine for safety and security
1803-568X The science for population protection
1801-6758 Alarm revue hasičů a záchranářů
1478-3576 Fire prevention; Fire engineers journal
1213-7057 112 : odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva

Další časopisy je možné nalézt v katalogu NTK.

Normy ČSN

 • NTK předplácí databázi ČSN online, která je dostupná z vyhrazených počítačů ve Studovně časopisů ve 3. NP.
 • Databáze zpřístupňuje všechny platné normy, vydané ČNI (dnes ÚNMZ) a normy neplatné, které pozbyly platnosti po roce 1997, pokud byly zdigitalizovány.
 • Obsahuje všechny normy s přívlastkem ČSN, dále některé ISO normy a EN (přejaté evropské normy).

Referenční zdroje


 

Webové stránky

 • hzscr.cz - Webové stránky Hasičského záchranného sboru ČR nabízí souhrn informací nejen o požární ochraně a prevenci, ale také základní údaje týkající se krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Na webu jsou k dispozici směrnice, metodiky a další dokumenty z daných oblastí.

 • spbi.cz - Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství je jediným profesním nakladatelem a vydavatelem původní odborné literatury z oblasti bezpečnostního inženýrství v České republice. Sdružení svou činnost provozuje ve spolupráci s fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB v Ostravě a pro širokou veřejnost pořádá každoročně konference a semináře týkající se požární ochrany a bezpečnosti. Na webu jsou k nahlédnutí a stažení periodika i jiné dokumenty zabývající se zmíněnou tématikou a aktuality z daného oboru.

 • vubp.cz - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek.

 • bezpecnostprace.info - Informační portál o bezpečnosti práce poskytuje přehled legislativy a tištěných i online zdrojů společně s aktuálními novinkami z oblasti BOZP.

Původní autor: V. Krásová

Editor: Edita Jindráková Poslední změna: 10.8. 2022 08:08