Jak efektivněji vyhledávat

V tomto průvodci najdete rady, jak se dá pracovat s klíčovými slovy, která se vztahují k tématu vaší práce a jak používat operátory tak, abyste zúžili a zefektivnili výběr relevantních informačních zdrojů. V poslední záložce najdete odkazy na další online výukové materiály.


Přesná volba klíčových slov zadávaných do vyhledávače má zásadní význam na počet nalezených zdrojů a jejich relevanci.

 • Obecná klíčová slova způsobí, že najdete příliš veliké množství výsledků, ve kterých se nedokážete zorientovat.
 • Velmi specifické odborné výrazy mohou naopak způsobit, že se vám nepodaří dohledat vůbec žádné výsledky.
Pokud nenacházíte dostatek zdrojů, volte spíše obecnější termíny a kombinujte je mezi sebou pomocí operátorů. Nevzdávejte se, pokud napoprvé nenaleznete žádné výsledky. Získávání informací je kontinuální proces, v jehož průběhu nacházíte nové myšlenky a pojmy, které můžete vyhledávat.

Zadáváním klíčových slov v angličtině podstatně zvyšujete svojí šanci na nalezení výsledných textů. Odborných článků a knih psaných v angličtině je totiž řádově více než odborných článků a knih psaných v češtině.

Jak tvořit klíčová slova?

Při výběru klíčových slov si položte následující otázky:
 • Jaká slova popisují nejlépe téma mé práce?
 • Jaký typ informací požaduji? Obecné? Odborné? Vědecké? Výběr informačních zdrojů vymezuje možnost volby hledaných pojmů.
 • Jaká další slova mohou popsat moje téma? Hledal jsem synonyma, širší nebo užší pojmy?

Tezaurus je slovník, který ukazuje vztahy mezi pojmy jako je nadřazenost a podřazenost. Umožní vám rozšířit nebo zpřesnit zvolená klíčová slova a díky tomu nalézt více vhodných zdrojů.

Tezaury mohou být vytvořeny pro široké spektrum oborů (někdy pro celý jazyk), ale dají se dohledat i specializované, soustředící se na určitou vědní oblast.

Příklad výstupu z tezauru:


Grafické znázornění výstupu z tezauru

Online tezaury

Tezaury ve fondu Národní technické knihovny

Collins English dictionary and thesaurus : boxed set  The oxford thesaurus in A-Z form  Webster's collegiate thesaurus  Webster's new world thesaurus  The Merriam-Webster thesaurus  A dictionary of synonyms and antonyms 

Klíčová slova je při vyhledávání možné kombinovat s logickými operátory (někdy označované jako booleovské operátory), které umožňují zpřesnit vyhledávací dotaz. V závislosti na použitém operátoru tak můžete vyhledávání zúžit a nebo naopak rozšířit. Operátorů existuje velké množství, níže představujeme ty nejzákladnější.

Forma používaných operátorů se může v různých vyhledávačích lišit, a proto je potřeba jejich funkčnost vždy ověřit (např. Google).

Operátor AND

Použijte AND při vyhledávání abyste:

 • snížili počet výsledků
 • získali pouze výsledky, kde jsou zahrnuta VŠECHNA klíčová slova

Operátor OR

Použijte OR při vyhledávání abyste:

 • sloučili výsledky pro 2 nebo více podobných pojmů (synonym)
 • zahrnuli počet výsledků, resp. získali výsledky, kde bude obsaženo ALESPOŇ JEDNO klíčové slovo

Operátor NOT

Použijte NOT při vyhledávání abyste:

 • snižili počet výsledků
 • vyloučili výsledky pro vybrané klíčové slovo, které by mohly být zahrnuty do výsledků vašeho vyhledávání

Grafické znázornění operátorů AND, OR a NOT

Operátor *

nahrazuje v názvu libovolný počet znaků. Lze jej tedy použít pro dohledání zdrojů obsahujících různé formy daného slova.


industr*                             sul*ur                              architec*
industry                             sulfur                              architect
industrial                           sulphur                           architecture
industrialism                                                             architectural
industrialization                                                        architecturally

Operátor " "

se používá u víceslovných pojmenování tak, aby nám vyhledávač ukázal pouze výsledky pro dané sousloví a ne pro jednotlivá slova, která, pokud jsou uvedená samostatně, mohou mít i úplně jiný význam.

Grafické znázornění operátorů AND, OR a NOTV případě jakýchkoliv dotazů ohledně vyhledávání můžete využít naše konzultační služby.

Editor: Vojtěch Turek Poslední změna: 5.10. 2023 12:10