ČLOVĚK V JESKYNI


Termín výstavy

24. 11. 2021-6. 2. 2022

Vernisáž

23. 11. 2021 v 18:00

Kde

Galerie NTK

 
 

Koncepce výstavy:

Jana Písaříková & Milan Mikuláštík 

Vystavují: 

Karel Absolon, Hynek Alt, Marek Audy, Ondřej Basjuk, Zdeněk Burian, Mark Fridvalszki, Jolana Havelková, Vladimír Havlík, Veronika Holcová, Jakub Hons, Tomáš Hrůza, Anetta Mona Chisa, Katarina Kadijević, Jana Kasalová, Adam Kašpar, Marek Kvetán, Jaro Kyša, Šárka Basjuk Koudelová, Pavel Matyska, Vladimír Merta, Roman Muselík, Rafani, Tomáš Ruller, Rudolf Sikora, Hynek Skoták, Adam Směták, Jiří Y. Suchánek, Miloš Šejn, Lucia Tkáčová, Jakub Tulinger, Aleksandra Vajd, Tomáš Vobořil, Ladislav Vondrák a dalšíO výstavě:

Skály, žleby, jeskyně, propasti, propadání, závrty – tyto geologické útvary nás odedávna fascinují, vyvolávají úžas i bázeň. Obdivujeme na nich nezměrnou sílu, se kterou příroda modeluje krajinu. Tváří v tvář ohromným jeskynním systémům či propastem cítíme vlastní malost a konečnost. Tito mlčenliví svědkové dávné minulosti jsou neustálým zdrojem vědeckého i duchovního poznání. Jsou muzeem i chrámem. Můžeme v nich číst jako v knihách. V knihách, ve kterých však chybějí listy. Naštěstí neustále nacházíme stránky nové a nové. Jeskyně je metaforou nitra, mysli, podvědomí, zasutých vzpomínek, matčina lůna, jsou místem existenciálního uvědomění a introspekce, vnitřnostmi země, peklem i věčnou nicotou. V dávné minulosti jeskyně poskytovaly živým tvorům dočasné přístřeší. Netopýr, medvěd, lev, hyena, člověk i jiná zvířata nalezla v jeskynních své stálé domovy.  Pro svou neprozkoumanost, tajemnost jeskyně byly a jsou dodnes zdrojem mýtů, kultů, pověr, moudrosti. Člověk v jeskyni – jeskyně v člověku.3D vizualizace výstavy:

Vědecká spolupráce: 

Martina Galetová, Vlastislav Káňa, Petr Kostrhun, Martina Roblíčková

Spolupracující instituce:

Muzeum Blanenska, Moravské zemské muzeum / Ústav Anthropos, Galerie města Blanska, Muzeum Hořice, Moravská galerie v Brně

Poděkování:

Pavel Hayek, Ondřej Chrobák, Pavlína Komínková, Petr Meluzín, Petr Neruda, Petra Zachovalová, Jolana Chalupová, Andrea Kaňkovská, Júlia Bútorová Chodúrová


Tisková zpráva ke stažení: 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Přednáška Petra Kostrhuna: 

Galerie NTK si Vás dovoluje srdečně pozvat na přednášku Petra Kostrhuna, PhD., archeologa a vedoucího Centra kulturní antropologie a Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně 

--------------------------------------
V pátek 28. ledna 2022 v 17 hodin v Galerii NTK
--------------------------------------
Přednáška se zaměří na historii brněnského ústavu a pavilonu Anthropos a na osobu mnohostranného vědce a propagátora Moravského krasu a mimo jiné také objevitele Věstonické venuše Karla Absolona.
Petr Kostrhun je autorem obsáhlé monografie tohoto významného moravského speleologa a archeologa, kterou v loňském roce vydalo nakladatelství Academia.

Přednáška Martiny Roblíčkové – Zvíře v jeskyni: 

Galerie NTK si Vás dovoluje pozvat na přednášku Martiny Roblíčkové, PhD., kurátorky paleontologického oddělení ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně, která se specializuje se na osteoarcheologický výzkum pleistocénní a holocénní fauny

--------------------------------------

Ve středu 2. února 2022 v 17 hodin v Galerii NTK

--------------------------------------

Patrně dlouho před tím, než jeskyně objevili lidé, objevila je zvířata. Jeskyně jim posloužily jako příležitostný úkryt, doupě k odchovu mláďat či zimoviště. Jako památku na svůj pobyt zanechala zvířata v jeskyních kosti, které se později staly předmětem zkoumání odborníků. Jaké kosti byly nalezeny a stále se nacházejí v jeskyních Moravského krasu, tedy která zvířata v krajině severně od Brna žila v průběhu poslední doby ledové i současné doby meziledové, je tématem přednášky.

 

Archiv výstav

Kurátor galerie

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út-ne 10–18

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 25.5. 2022 11:05