Jak na závěrečnou práci

Tipy pro psaní: struktura a jazykové prostředky

Datum a čas

Forma a jazyk

Pro koho

út 4. 4.
15:00 – 16:30 (90 min)

Workshop v češtině

Studenti VŠ / SŠ

Workshopy jsou zdarma a registrace v NTK není nutná. Pro účast na workshopu vyplňte registrační formulář níže, pokyny k připojení obdržíte e-mailem.

Pro koho

Workshop je určen všem zájemcům, kteří se připravují na psaní závěrečné práce a chtějí si ujasnit, jak by měla vypadat z hlediska struktury.

Co si odnesete 

Během workshopu společně projdeme jednotlivé části závěrečné práce a poradíme vám, jak text členit a které informace kam umístit. Podělíme se s vámi o naše zkušenosti z konzultací s vysokoškolskými studenty a z psaní vlastních závěrečných prací. Součástí bude stručná prezentace týkající se používání jazykových prostředků, tedy jak v odborném textu srozumitelně propojovat myšlenky.

Registrace na workshop Tipy pro psaní: struktura práce a jazykové prostředky - 04.04.2023
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.


Materiály

Všechny materiály z našich kurzů budou dostupné na Moodlu NTK. Využít můžete i návody dostupné přímo na našem webu.

Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 20.2. 2023 08:02