Tomáš Razím

O mně

Většinu pracovního času a energie věnuji spolupráci naší knihovny se středními školami. Jádro této spolupráce spočívá ve zpřístupňování zdrojů NTK a pořádání workshopů zaměřených na odborné psaní, správné citování, vyhledávání a práci s informacemi obecně. Rád se také ujímám našich konzultačních služeb, proto se na mě neváhejte obrátit, budete-li potřebovat pomoci s přípravou odborné práce nebo projektu. Můžete mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo přímo na některém z informačních pultů knihovny.

Zdroje dle oborů

Online podpora


 

Editor: Tomáš Razím Poslední změna: 24.8. 2021 08:08