Evoluce české energetiky

Zajímá-li Vás naše závislost na energetických zdrojích a rychlost transformace české energetiky v následujících dekádách,  pusťte si záznam z panelové diskuze Evoluce české energetiky, která pod vedením Veroniky Sedláčkové (UOCHB) proběhla 5. října 2023 v Ballingově sále NTK.

Energetika je bezesporu páteří české ekonomiky a její budoucnost záleží i na současných rozhodnutích našich politických představitelů. Aktualizace státní energetické koncepce je postavena na posilování bezpečnosti dodávek energie, dekarbonizaci, udržitelnosti, energetické účinnosti nebo mezinárodní spolupráci. Cílem je zajistit českým firmám i domácnostem dostatek energie za dostupnou cenu a zároveň vyhovět požadavkům EU, jakými jsou plná elektromobilita do roku 2035, povinné roční snižování spotřeby či dekarbonizace do roku 2050.  Situaci, které budeme čelit v následujících letech, kdy ještě budeme využívat fosilní paliva a zároveň  přecházet na obnovitelné zdroje a elektromobilitu je pro nás výzvou. Pozvání NTK přijali odborníci, kteří  prezentovali své názory na současný stav příprav k transformaci české energetiky a možné scénáře vývoje.

Firemní služby NTK

Národní technická knihovna

Ballingův sál NTK

Technická 6, 160 80 Praha 6 - Dejvice

Jak se k nám dostanete

Národní technická knihovna se nachází mezi ulicemi Thákurova, Studentská a Technická a u Flemingova náměstí (viz mapy Google).

Program

Diskutující

Stanislav Chvála 

Ing. Stanislav Chvála vystudoval mezinárodní a finanční ekonomii na University of Hull a následně MBA na University of Manchester. Do společnosti Nano Energies přišel po zkušenosti z ČEZ, kde se zabýval jak dodávkami energie pro konečné zákazníky a výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak i obchodním rozvojem energetické flexibility pro výrobce a spotřebitele. Před svým působením v ČEZ pracoval osm let ve Velké Británii v bankovním sektoru a v energetice. Původně česká firma Nano Energies a.s. expandovala pod jeho vedením do čtyř dalších zemí regionu CEE.

Jan Šefránek 

Ing. Jan Šefránek, Ph.D. absolvoval doktorské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde se zabýval spolehlivostí a kvalitou dodávek elektřiny. Na ERÚ pracuje od roku 2008, v současné době na pozici ředitele Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce. Předtím na ERÚ vedl oddělení Strategie a inovací či oddělení Statistiky a sledování kvality. Jan Šefránek je autorem řady publikací v ČR i zahraničí a je členem několika odborných pracovních skupin a poradních orgánů.

Dana Drábová 

Ing. Dana Drábová, PhD. je česká vědkyně, jaderná fyzička a politička. Vystudovala obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s titulem Ing. Po studiu pokračovala jako doktorandka v oboru jaderné fyziky, kde získala titul Ph.D. Působila ve Státním zdravotním ústavu, kde se zaměřila především na ochranu před škodlivými účinky ionizujícího záření. Dana Drábová prošla dalšími funkcemi, souvisejícími s jadernou bezpečností a od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Jaroslav Bican 

Mgr. Jaroslav Bican je vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR. Vystudoval obor Politická teorie a současné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aktuálně se věnuje například snaze Severočeských dolů prodloužit těžbu na hnědouhelném dole Bílina, strategickým dokumentům státu v oblasti energetiky a klimatu či energetickému mixu České republiky. V minulosti pracoval jako novinář a politický komentátor např. pro Český rozhlas Plus, Deník Referendum, Tiscali.cz, FORUM 24.

René Neděla 

Ing. et Ing. René Neděla vystudoval obor Automatizované řízení na Fakultě strojní ČVUT a následně Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Od roku 2011 působil ve významných pozicích na Energetickém regulačním úřadě, mimo jiné jako ředitel odboru teplárenství či ředitel sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na Fakultě strojní ČVUT i na Technické fakultě ČZU. Působil ve vládních i nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky či vodárenství. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu je od ledna 2023 pověřen řízením Sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO.

 

Registrace

Diskuze Evoluce české energetiky byla nahrávána a její záznam naleznete na webu CHEMic podcast.
 

 

 

Kontakt:

Natálie Budilová

Firemní služby NTK
 firemnisluzby@techlib.cz
+420 771 225 324

 

Ve spolupráci s:

 

Editor: Martina Břeňová Poslední změna: 5.12. 2023 10:12