Evoluce české energetiky

Zajímá vás, jaká je naše závislost na primárních energetických zdrojích? Jak rychlá má být transformace české energetiky? A jaké zdroje by se měly za ideálních podmínek využívat? Má být základem tuzemské energetiky jádro? Jakou roli v transformačním procesu sehraje informatika a umělá inteligence?

Tyto otázky zazní v panelové diskuzi Evoluce české energetiky, kterou povede novinářka Veronika Sedláčková (UOCHB). Chcete-li znát odpovědi, přijměte naše pozvání na moderovanou akci, která proběhne 5. října 2023 v Ballingově sále NTK v Praze 6.

Energetika je bezesporu páteří české ekonomiky a její budoucnost bude mimo jiné záležet i na současných rozhodnutích našich politických představitelů. Do konce roku 2023 má být aktualizována Státní energetická koncepce, jejíž současná verze je z roku 2015. Aktualizace koncepce je postavena na posilování bezpečnosti dodávek energie, dekarbonizaci, udržitelnosti, energetické účinnosti nebo mezinárodní spolupráci. Cílem je zajistit českým firmám i domácnostem dostatek energie za dostupnou cenu a zároveň vyhovět požadavkům EU, jako je plná elektromobilita do roku 2035, povinné roční snižování spotřeby či dekarbonizace do roku 2050.

Otázek, které před námi stojí, je poměrně hodně. Proto bychom chtěli široké veřejnosti nabídnout různé úhy pohledu. Necháme zde zaznít i protichůdné názory. Pozvání NTK přijali odborníci, kteří se s námi podělí o své názory i o informace k současnému stavu příprav na transformaci české energetiky.

Těšíme se na Vás!

Firemní služby NTK

Národní technická knihovna

Ballingův sál NTK

Technická 6, 160 80 Praha 6 - Dejvice

Jak se k nám dostanete

Národní technická knihovna se nachází mezi ulicemi Thákurova, Studentská a Technická a u Flemingova náměstí (viz mapy Google).

Program

Diskutující

Stanislav Chvála 

Ing. Stanislav Chvála vystudoval mezinárodní a finanční ekonomii na University of Hull a následně MBA na University of Manchester. Do společnosti Nano Energies přišel po zkušenosti z ČEZ, kde se zabýval jak dodávkami energie pro konečné zákazníky a výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak i obchodním rozvojem energetické flexibility pro výrobce a spotřebitele. Před svým působením v ČEZ pracoval osm let ve Velké Británii v bankovním sektoru a v energetice. Původně česká firma Nano Energies a.s. expandovala pod jeho vedením do čtyř dalších zemí regionu CEE.

Jan Šefránek 

Ing. Jan Šefránek, Ph.D. absolvoval doktorské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde se zabýval spolehlivostí a kvalitou dodávek elektřiny. Na ERÚ pracuje od roku 2008, v současné době na pozici ředitele Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce. Předtím na ERÚ vedl oddělení Strategie a inovací či oddělení Statistiky a sledování kvality. Jan Šefránek je autorem řady publikací v ČR i zahraničí a je členem několika odborných pracovních skupin a poradních orgánů.

Dana Drábová 

Ing. Dana Drábová, PhD. je česká vědkyně, jaderná fyzička a politička. Vystudovala obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s titulem Ing. Po studiu pokračovala jako doktorandka v oboru jaderné fyziky, kde získala titul Ph.D. Působila ve Státním zdravotním ústavu, kde se zaměřila především na ochranu před škodlivými účinky ionizujícího záření. Dana Drábová prošla dalšími funkcemi, souvisejícími s jadernou bezpečností a od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Jaroslav Bican 

Mgr. Jaroslav Bican je vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR. Vystudoval obor Politická teorie a současné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aktuálně se věnuje například snaze Severočeských dolů prodloužit těžbu na hnědouhelném dole Bílina, strategickým dokumentům státu v oblasti energetiky a klimatu či energetickému mixu České republiky. V minulosti pracoval jako novinář a politický komentátor např. pro Český rozhlas Plus, Deník Referendum, Tiscali.cz, FORUM 24.

René Neděla 

Ing. et Ing. René Neděla vystudoval obor Automatizované řízení na Fakultě strojní ČVUT a následně Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Od roku 2011 působil ve významných pozicích na Energetickém regulačním úřadě, mimo jiné jako ředitel odboru teplárenství či ředitel sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na Fakultě strojní ČVUT i na Technické fakultě ČZU. Působil ve vládních i nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky či vodárenství. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu je od ledna 2023 pověřen řízením Sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO.

 

Registrace

 

Diskuze Evoluce české energetiky bude nahrávána a následný záznam bude zpracován a použit pro výrobu CHEMic podcast.

 

 

 

Kontakt:

Natálie Budilová

Firemní služby NTK
 firemnisluzby@techlib.cz
+420 771 225 324

 

Ve spolupráci s:

 

Editor: Martina Břeňová Poslední změna: 27.9. 2023 11:09