Energetika

Tento oborový průvodce vám pomůže nalézt relevantní informační zdroje z oblasti energetiky. Ve fondu NTK jsou pro vás k dispozici elektronické i tištěné knihy a časopisy spolu s dalšími referenčními zdroji z tohoto oboru. Naleznete zde i odkazy na důležité organizace působící na poli energetiky.

Ve 3. NP v místnosti Firemních služeb naleznete od června 2023 nové informační hnízdo k tématu  energetiky a obnovitelných zdrojů.

Novinky

Nové knihy

Cover: Energy Conversion Engineering Cover: Power Electronics Cover: Handbook of Small Modular Nuclear Reactors Cover: Encyclopedia of Nuclear Energy Cover: Energy Audit of Building Systems Cover: Wind Energy Handbook Cover: Modular Systems for Energy Cover: Econometrics of Green Energy Cover: The future of energy : the 2021 guide to the energy transition Cover: Energetický zákon: komentář

Nově došlá čísla časopisů z oblasti energetiky

Nejnovější ročníky tištěných časopisů jsou umístěny ve studovně časopisů, kterou najdete ve 3.patře vpravo od výtahů v sektoru 3D.

Elektronické knihy

Konkrétní elektronické knihy dostupné prostřednictvím NTK můžete vyhledávat na stránce Najdi e-knihu. Publikace jsou pro registrované uživatele dostupné pro čtení online i ke stažení, záleží na konkrétním titulu.

Tištěné knihy z oblasti energetiky

Doporučené tištěné knihy

Tištěné knihy z oblasti energetiky


Knihy z oblasti energetiky
jsou umístěny ve 4. nadzemním podlaží, knihy z oblasti jaderné energetiky se nalézají ve 3. a v 5. nadzemním podlaží.

Podrobnější rozmístění uvádí následující tabulka.

OborRegálSignatura
Výroba elektrické energie 4D 1-31 TK1001 - TK1841
Dynamoelektrické stroje a příslušenství 4D 32-34 TK2000 - TK2891
Zařízení pro výrobu elektřiny přímou přeměnou elektrické energie 4D 35-36 TK2896 - TK2986
Rozvod a přeměna elektrické energie 4D 37-40 TK3001 - TK3521
Využití elektrické energie 4D 41-42 TK4001 - TK4102
Elektrické osvětlení 4D 43-44 TK4125 - TK4399
Elektrické topení 4D 45-46 TK4601 - TK4661
Obnovitelné zdroje energie 4C 161-163 TJ807 - TJ830
Tepelné motory. Spalovací inženýrství 4C 147-151 QTJ255 - TJ265
Turbíny. Turbostroje 4C 152-153 TJ266 - TJ2675
Parní stroje 4C 154-155 TJ268 - TJ740
Zdroje energie. Úspory energie. Energie (Mechanika) 4C 100-103 TJ163 - TJ166
Jaderná fyzika obecně 5C 1-20 QC770 - QC784
Výzkum. Štěpení jádra 5C 21-25 QC785 - QC790
Jaderná fúze. Atomová energie. Fyzika elementárních částic 5C 26-32 QC791 - QC794
Jaderné inženýrství. Atomová energie 3A 34-35 TK9001 - TK9401

Historický fond

Kromě aktuálních publikací pokrývajících moderní oblasti energetiky nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920.

Online články

Články z oblasti energetiky je možné vyhledávat prostřednictvím vyhledávače NTK nebo v jednotlivých databázích. Registrovaní uživatelé mají k většině zdrojů přístup také z domova.

Online časopisy

Většina časopisů vychází v elektronické podobě a je přístupná registrovaným uživatelům i z domova. Seznam všech elektronických časopisů přístupných přes NTK najdete zde.
Následující seznam uvádí nejvýznamnější světové časopisy z oblasti energetiky.

Tištěné časopisy

Seznam našich tištěných periodik z oblasti energetiky naleznete v katalogu.
Poslední dva ročníky časopisů, které aktuálně odebíráme v tištěné verzi, jsou umístěny ve studovně časopisů ve 3. NP. Jedná se o tyto tituly:

Elektronické příručky a encyklopedie

Tištěné příručky a encyklopedie

České instituce a webové stránky

Mezinárodní instituce

Online učebnice a kurzy


Editor: Kristina Millerová Poslední změna: 17.8. 2023 08:08