Projekty a inovace

Národní technická knihovna se jako přední česká odborná knihovna s národní působností účastní jako koordinátor či významný partner národních, evropských a mezinárodních projektů a iniciativ.
NTK připravuje, řeší a implementuje projekty zaměřené na nové role a služby knihoven a inovativní nástroje určené ke zpřístupňování informačních zdrojů.

Creative Commons

NTK podporuje licence Creative Commons (CC) dlouhodobě jednak tím, že je využívá pro své projekty, a také že pravidelně zařazuje přednášky o možnostech využití licencí CC do programů svých akcí.

Enhanced Publications (přidružené publikace)

NTK se připojila ke světovému trendu podpory vzniku přidružených publikací a otevřenému přístupu k nim. Jedná se o další stupeň vědeckého publikování - výzkumné publikace propojené s dalšími souvisejícími materiály jako jsou podkladová data, doprovodné materiály nebo post-publikovaná data.

Digitální knihovna

Digitální knihovna NTK obsahuje tituly ze sbírek Národní technické knihovny v Praze. Najdete zde několik stovek digitalizovaných monografií a periodik. Převážně se jedná o učební texty, technickou literaturu a knihy zveřejněné v rámci projektu EOD. Rovněž zde naleznete publikace z nakladatelství Academia, digitalizované v rámci projektu E-knihy do každé knihovny

Di-XL - Dissemination and exploitation via Libararies

Cílem projektu Di-XL (Dissemination and exploitation via Libararies: for Success and Sustainability of LLP Results) je vytvoření modelu pro šíření a využití výsledků programů celoživotního učení díky knihovnám, jejich činnostem a jejich funkčním sítím.

EOD - eBooks on Demand

Projekt eBooks on Demand (EOD) je realizován za finanční podpory Evropské komise v rámci Programu Kultura 2007-2013. Národní technická knihovna díky tomuto projektu začala poskytovat stejnojmennou službu digitalizace historických knih na objednávku zákazníků. Služba eBooks on Demand (EOD) bude fungovat i po skončení projektu v dubnu 2014.

EFI - Efektivní informační služby

Cílem projektu Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu byl rozvoj obecně přijatelného, transparentního a funkčního mechanismu veřejných informačních služeb poskytovaných Národní technickou knihovnou.

Europeana Cloud

Cílem projektu je vytvořit cloudové řešení pro efektivní předávání dat (metadat a digitálního obsahu) do evropské digitální knihovny Europeana.

Open Access a SCOAP3

Cílem Open Access - neboli otevřeného přístupu - je bezplatné a trvalé zpřístupňování vědecko-výzkumných výsledků  široké veřejnosti na internetu.

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je mezinárodním sdružením více jak tisícovky knihoven a výzkumných center z více než 24 zemí, které ve spolupráci s klíčovými vydavateli prosazuje otevřený přístup k vědeckým článkům na poli jaderné a subjaderné fyziky. 

Institucionální digitální repozitář NTK

Od roku 2010 provozuje Národní technická knihovna Institucionální digitální repozitář (IDR), který slouží jako studijní knihovna pro výzkum vývoje NTK. Cílem IDR je zajistit otevřený přístup k šedé literatuře v digitální podobě, která je produkována zaměstnanci NTK. IDR slouží jako dlouhodobé uložiště této literatury.

Šedá literatura a NUŠL

Šedá literatura, tzv. nepublikovaná či polopublikovaná, jsou informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí jak v elektronické, tak v tištěné podobě, které neprošly standardním vydavatelským procesem či nejsou distribuovány do standardní prodejní sítě.

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v České republice v oblastech vědy, výzkumu, vzdělávání a kultury.

VPK - Virtuální Polytechnická Knihovna

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) je společným projektem především technicky zaměřených knihoven, které chtějí dosáhnout radikálního zvýšení dostupnosti informačních zdrojů místním i vzdáleným uživatelům.

Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 4.9. 2017 12:09