Právo

Národní technická knihovna poskytuje publikace a informační zdroje v oblasti práva, legislativy, právních předpisů a norem, které se dotýkají technických, přírodních a aplikovaných věd.

Nově došlá čísla tištěných časopisů z oblasti práva

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů.

Rss kanál nově došlých čísel časopisů.

Sledujte novinky z oblasti legislativy


 

Elektronické knihy

Doporučené e-knihy

Národní technická knihovna nabízí mimo jiné kolekce čtyř významných vydavatelů: Springer, Taylor&Francis, Elsevier a Wiley.

Law Librarianship in Academic Libraries Psychiatry and the Law Social Media and European Politics International Aviation Law Cybersecurity Law The Laws Protecting Animals and Ecosystems

Tištěné knihy

Knihy z oblasti práva naleznete v NTK na 6. patře na regálech 6B006-7 a 6B042-6B068  a jsou označeny signaturou K.

OborRegálSignatura
Právo obecně 6B038-41 K1 - K7720.22
Právo EU, mezinárodní právo 6B042-B043 KF - KJE
Československé a české právo 6B043-67 KJP1 - KJP9999
Právo jednotlivých národů 6B068 KL, KWX, KZ

Knihy z oblasti politické vědy najdete taktéž v  6. patře v sektoru B a jsou označeny signaturou J.

OborRegálSignatura
Všeobecná legislativa, politická věda a teorie 6B024 J1-JC607
Politické instituce a veřejná správa 6B025 JF20-JF2112
Politické instituce a veřejná správa - USA 6B026-30 JK1-JK9993
Politické instituce a veřejná správa - Evropa 6B031-32 JN1 - JN2229
Místní správa. Samospráva 6B033 JS3 - JS8500
Mezinárodní vztahy 6B034-37 JZ2 - JZ5630

Doporučené tituly

Knihy, které nenajdete ve fondu NTK, ale vlastní je jiné odborné knihovny, pro Vás můžeme objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

  

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů zaměřených na Právo

Open access časopisy v DOAJ

Tištěné časopisy

Abecední seznam

Aktuální ročníky tištěných časopisů z oblasti práva jsou umístěny ve studovně časopisů na 3. patře, konkrétně na regálech 3D015-016.

Doporučené časopisy

  • Sbírka zákonů České republiky - Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy.
  • Sbírka mezinárodních smluv - Od roku 2000 vznikla samostatná Sbírka mezinárodních smluv (ve zkratce Sb. m. s.), do té doby byly mezinárodní smlouvy promulgovány ve Sbírce zákonů.
  • Časopis zdravotnického práva a bioetiky - online vědecký časopis zaměřený na zdravotnícké právo a bioetiku vydávaný Ústavem státu a práva AV ČR
  

Referenční zdroje

Terminologie

  

České, evropské a mezinárodní právnické instituce

Další zajímavé zdrojePůvodní autoř/správce: Andrea Kučerová, Jana Orlová

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 22.1. 2024 13:01