Životní prostředí

Vítejte na stránkách oborového průvodce zaměřeného na oblast životního prostředí. Uživatelům je k dispozici sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné referenční zdroje a webové stránky.

Elektronické knihy

Ve fondu NTK najdete i e-booky z oblasti životního prostředí. Pro vyhledání elektronických knih v konkrétních databázích doporučujeme vyzkoušet tyto databáze:

Tištěné knihy

Knihy z oblasti životního prostředí jsou umístěny ve 4., 5. a 6. patře. Podrobnější rozmístění na regálech naleznete v tabulce:

Obor Regál Signatura
Využití odpadů 3C/037 TP 995-996
Environmentální inženýrství 4A/064 TA170-171
Environmentální technologie obecně 4B/102-107 TD1-TD158
Ochrana životního prostředí 4B/109-112 TD169-TD171.8
Znečišťování životního prostředí 4B/113-119 TD172-TD193.5
Vliv průmyslu na životní prostředí 4B/119-120 TD194-195
Znečištění vody 4B/126-128 TD419-428
Čištění a úprava vody 4B/128-129 TD429.5-477
Znečištění ovzduší, ochrana ovzduší 4B/145-149 TD881-890
Hluk, ochrana před hlukem 4B/150 TD891-894
Průmyslové odpady 4B/151 TD896-899
Nebezpečné látky 4B/152 TD1020-1066
Přírodověda 5C/321-324 QH1-278.5
Skleníkový efekt, globální oteplování 5C/045-047 QC882-994.9
Ochrana půdy 5C/407 S622-627
Hnojiva a využití půdy 5C/408 S631-667.2
Environmentální vědy 6A/046-049 GE
Ekologie člověka 6A/050 GF

Doporučené knihy

Online články

Plné texty článků dostupných v odborných databázích je možné vyhledávat v multivyhledávači Summon NTK, pro přesnější vyhledávání použijte přístup do jednotlivých databází a časopisů:

Elektronické časopisy

Doporučené tituly

Tištěné časopisy

Aktuální ročníky tištěných časopisů ze životního prostředí jsou umístěny ve studovně časopisů ve 3. patře. Tyto časopisy můžete vyhledávat prostřednictvím katalogu NTK.

Doporučené časopisy

ISSN Název časopisu
1210-4922 Odpady: odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí
0944-1344 Environmental science and pollution research international
0954-5824 Environmental engineering
1805-0174 European journal of environmental sciences

Referenční zdroje

Původní autoři: Anna Keclíková, Věra Krásová

Editor: Barbora Šátková Poslední změna: 14.8. 2023 15:08