Citování

Zatím neexistuje žádná univerzálně vhodná metoda, jak spravovat či formátovat citace. Tento průvodce nabízí základní úvod do citování podle normy ČSN ISO 690 a běžných anglických citačních stylů. S citováním vám mohou pomoci citační manažery nebo online generátory. Pokud si přesto nejste jistí, zeptejte se nás nebo přijďte na konzultaci.

Citace a citování

Nová verze ČSN ISO 690 vstoupila v platnost 1. 12. 2022 , do této chvíle vzniklo několik jejích výkladů. Metodické materiály odkazované níže vychází z předchozího vydání normy (r. 2011). Novou normu najdete v databázi norem ve Studovně časopisů v 3.NP.

Při psaní práce je nutné uvést všechny zdroje, ze kterých jsme vycházeli, včetně tabulek, grafů a použitých obrázků. Je to etické – protože nemůžeme vydávat cizí myšlenky za vlastní, i užitečné – protože takto můžeme podpořit naše tvrzení a napomáháme čtenářům zjistit další informace.

Existují dva základní způsoby použití cizích děl ve vlastní práci:

 • Přímá citace (citát) je doslovné převzetí původního textu.
 • Parafráze shrnuje původní sdělení vlastními slovy.

Za přímou citací i parafrází v textu práce je nutné uvést odkaz (angl. citation) na příslušné dílo, díky kterému jej čtenář najde v soupisu literatury. Forma záznamu v soupisu literatury (bibliografická citace; angl. reference) se řídí příslušným citačním stylem a liší se pro jednotlivé druhy dokumentů.

Návody

Doporučené knihy

Norma ČSN ISO 690

Nová verze ČSN ISO 690 vstoupila v platnost 1. 12. 2022 , do této chvíle vzniklo několik jejích výkladů. Novou normu najdete v databázi norem ve Studovně časopisů v 3.NP. 

Jde o českou verzi mezinárodní normy ISO 690, která byla v ČR vydána v r. 2022 a předchozí vydání v r. 2011. Nabízí tři možné metody odkazování v textu (číselný, pod čarou a harvardský) a doporučené formy bibliografických citací (forma záznamu v seznamu použité literatury). Normu si můžete prohlédnout na počítačích ve studovně časopisů či ji zakoupit (poskytovatelé norem).

Norma poskytuje množství prostoru pro interpretaci, proto se výklady jednotlivých institucí mohou mírně lišit (zejména pro normu z r. 2022). Podívejte se, zda vaše škola, fakulta nebo katedra nenabízí svůj vlastní výklad, požádejte o radu svého školitele, nebo si projděte starší úspěšně obhájené práce. V případě odborných článků nebo knižních publikací se řiďte pravidly příslušného vydavatele.

Užitečné odkazy

Anglické citační styly

Neexistuje žádný univerzálně doporučovaný citační styl pro publikování v angličtině, přesto jsou styly preferované pro britskou a americkou angličtinu. Volbu stylu je proto vždy nutné konzultovat, v případě vysokoškolské práce se školitelem, v případě odborných článků či knižní publikace respektujte citační styl příslušného vydavatele.

Chicago Manual of Style

Nejčastěji světově používaný citační styl je Chicago Manual of Style (CMS; v současnosti 16. edice) a jeho varianty. 

Oxfordský styl

Styl American Psychological Association (APA)

Citační styl používaný zejména ve společenských vědách, vychází z Chicago Manual Style. Podrobný popis najdete v jeho manuálu (v současnosti 7. vydání), řada příkladů je také v praktických návodech či na APA Style blog.

Harvardský citační styl

Harvardskou citační metodou (systémem) se označuje citování ve formátu autor, datum. Používána je zejména ve Velké Británii a Austrálii.

Harvardský citační styl existuje v řadě variant a instituce, které ho vyžadují, zpravidla publikují vlastní online návody (např. Anglia Ruskin University, University of Lincoln, University of Sydney).

Harvardský citační styl nemá žádnou spojitost s Harvardskou univerzitou.

Styl Modern Language Association (MLA)

Citační styl používaný zejména v USA a Kanadě, zvláště v humanitních oborech. The Modern Language Association vydává detailní návod v MLA Handbook (v současnosti 9. vydání), online je dostupná řada příruček (např. MLA Style Center, Texas A&M Writing Center, Purdue Online Writing Lab).

Styl American Anthropological Association (AAA)

Citační styl používaný v antropologii, vychází z Chicago Manual Style. Podrobný popis najdete v manuálu .

Styl Turabian

Citační styl používaný často v oblasti sociálních a přírodních věd, vychází z Chicago Manual Style. Podrobný popis najdete v návodu Manual for Writers.

Citační styly vydavatelů odborných časopisů

Různí vydavatelé běžně používají vlastní styly, které mohou být modifikované verze britských či amerických citačních stylů uvedených výše – jejich požadavky jsou vždy specifikovány v Pokynech pro autory.

Příklady citačních stylů jednotlivých vydavatelů:

Citační manažery

Citační manažery pomáhají ukládat a organizovat citace z různých zdrojů. Umožňují také snazší vkládání citací do textu a generování seznamu literatury v požadovaném citačním stylu. V některých z nich je také možné ukládat PDF dokumenty a dále s nimi pracovat (psaní poznámek, podtrhávání, sdílení apod.).

 • Srovnání citačních manažerů na Wikipedii v několika přehledových tabulkách. Je možné srovnávat mj. podle podpory citačních stylů nebo operačního systému.

Více informací o vybraných manažerech:

CitacePRO.com

Knihovna poskytuje všem registrovaným zákazníkům plný přístup k CitacePRO.com. Krom online aplikace nabízí např. doplněk pro MS Word nebo do prohlížeče Chrome či Firefox. Manažer je obzvláště užitečný při psaní v češtině, neboť je možné vybrat mj. citační normu ČSN ISO 690:2011 či ČSN ISO 690:2022.

 • CitacePRO pro začátečníky – prezentace z webináře NTK, zaměřená na začátečníky a shrnující základní funkce CitacePRO. K dispozici je i záznam webináře (listopad 2021).
 • Série videí od portálu Citace.com začíná obecnými informacemi o citování a pokračuje video-návody pro jednotlivé funkce tohoto citačního manažeru.
Přístup k Citace PRO
 1. Navštivte stránky CitacePRO.com
 2. Vyberte vstup jako NTK (3. sloupec, 7. řada)
 3. Zadejte svůj NTK login (uživatelské jméno a heslo)

Citavi

Citavi je komerční citační manažer s řadou funkcí, podporující projektový způsob práce. ČVUT nabízí svým studentům a zaměstnancům přístup zdarma.

EndNote

EndNote je široce užívaný komerční citační manažer. Existuje volně dostupná verze EndNote basic a placená aplikace EndNote desktop. VŠCHT Praha nabízí pro své vyučující a studenty přístup zdarma.

Pokud si přejete vyhledávat plnotextové dokumenty z licencovaných zdrojů NTK, pak změňte následující nastavení:
 1. V záložce Edit vyberte Preferences
 2. Do pole Find Full Text vložte následující:
  • OpenURL Path: http://sfx.techlib.cz/sfxlcl3
  • Ověření URL: https://www.techlib.cz/Shibboleth.sso/Login?target=http://www.techlib.cz

JabRef

JabRef je bibliografický open source citační manažer, založený na formátu BibTeX (standardní bibliografický formát pro LaTeX). Je proto užitečný především při práci v LaTeXu a odborném psaní v angličtině.

 • FAQ (v angličtině)

Mendeley

Mendeley je volně přístupný citační manažer a vědecká sociální síť, umožňující kromě běžných funkcí (správa, sdílení, čtení, anotování a citování článků) též spolupráci a komunikaci s ostatními uživateli a sledování současných výzkumných trendů.
Vzhledem k tomu, že nová verze Mendeley Reference Manager (dostupná od září 2022) má řadu chyb a neobsahuje některé z užitečných funkcí dostupných v předchozí verzi Mendeley Desktop, doporučujeme používání předchozí verze Mendeley Desktop Manageru 1.19.8.

Zotero

Citační manažer Zotero pracuje přímo v prohlížeči a podporuje ukládání plných textů. Umožňuje vytvoření vlastních citačních stylů a jejich sdílení, stejně jako správu vytvořených kolekcí (bibliografické citace, dokumenty a soubory, osobní poznámky, obrázky aj.).

 • Nápověda v angličtině
 • Zotero pro začátečníky – prezentace z webináře NTK, shrnutí základních funkcí.
 • Video srozumitelně představující jednotlivé funkce Zotera, včetně rozšíření pro MS Word. Tip: Srozumitelné i při rychlosti 1.25.

Citační generátory

Citační generátory toho umí méně než manažery, slouží především k tvorbě citací v požadovaném stylu. Při jejich použití je důležité správně zvolit, o jaký druh dokumentu se jedná.

Generátory mohou ušetřit čas, ale vytvořené citace je vždy nutné zkontrolovat.

Původní autorky: D. Dvořáková, P. Francová, S. Krueger

Editor: Kristina Millerová Poslední změna: 14.3. 2024 14:03