Citování

Zatím neexistuje žádná univerzálně vhodná metoda, jak spravovat či formátovat citace. Tento průvodce nabízí základní úvod do citování podle normy ČSN ISO 690 a běžných anglických citačních stylů. S citováním vám mohou pomoci citační manažery nebo online generátory. Pokud si přesto nejste jistí, zeptejte se nás nebo přijďte na konzultaci.

Citace a citování

Při psaní práce je nutné uvést všechny zdroje, ze kterých jsme vycházeli, včetně tabulek, grafů a použitých obrázků. Je to etické – protože nemůžeme vydávat cizí myšlenky za vlastní, i užitečné – protože takto můžeme podpořit naše tvrzení a napomáháme čtenářům zjistit další informace.

Existují dva základní způsoby použití cizích děl ve vlastní práci:

 • Přímá citace (citát) je doslovné převzetí původního textu.
 • Parafráze shrnuje původní sdělení vlastními slovy.

Za přímou citací i parafrází v textu práce je nutné uvést odkaz (angl. citation) na příslušné dílo, díky kterému jej čtenář najde v soupisu literatury. Forma záznamu v soupisu literatury (bibliografická citace; angl. reference) se řídí příslušným citačním stylem a liší se pro jednotlivé druhy dokumentů.

Návody

Norma ČSN ISO 690

Jde o českou verzi mezinárodní normy ISO 690:2011. Nabízí tři možné metody odkazování v textu (číselný, pod čarou a harvardský) a doporučené formy bibliografických citací (forma záznamu v seznamu použité literatury). Normu si můžete prohlédnout na počítačích ve studovně časopisů či ji zakoupit (Poskytovatelé norem).

Norma poskytuje množství prostoru pro interpretaci. Podívejte se, zda vaše škola, fakulta nebo katedra nenabízí svůj vlastní výklad, požádejte o radu svého školitele, nebo si projděte starší úspěšně obhájené práce. V případě odborných článků nebo knižních publikací se řiďte pravidly příslušného vydavatele.

Užitečné odkazy

Anglické citační styly

Neexistuje žádný univerzálně doporučovaný citační styl pro publikování v angličtině, přesto jsou styly preferované pro britskou a americkou angličtinu. Volbu stylu je proto vždy nutné konzultovat, v případě vysokoškolské práce se školitelem, v případě odborných článků či knižní publikace respektujte citační styl příslušného vydavatele.

Chicago Manual of Style

Nejčastěji světově používaný citační styl je Chicago Manual of Style (CMS; v současnosti 16. edice) a jeho varianty. Citační styly, založené přímo na CMS, například zahrnují:

Oxfordský styl

Citační styly vydavatelů odborných časopisů

Různí vydavatelé běžně používají vlastní styly, které mohou být modifikované verze britských či amerických citačních stylů uvedených výše – jejich požadavky jsou vždy specifikovány v Pokynech pro autory.

Příklady citačních stylů jednotlivých vydavatelů:

Citační manažery

Citační manažery, tedy nástroje pro správu citací, pomáhají organizovat citace z různých zdrojů, snáze vkládat do dokumentu odkazy a generovat soupis literatury v požadovaném stylu. Mnoho nástrojů vám též může pomoci při organizaci vlastních knihoven PDF dokumentů. Většina též nabízí možnost organizovat citace do složek nebo projektů.

 • Srovnání citačních manažerů na Wikipedii v několika přehledových tabulkách. Je možné srovnávat mj. podle podpory citačních stylů nebo operačního systému.

Více informací o vybraných manažerech:

CitacePRO.com

Knihovna poskytuje všem registrovaným zákazníkům plný přístup k CitacePRO.com. Krom online aplikace nabízí např. doplněk pro MS Word nebo do prohlížeče Chrome či Firefox. Manažer je obzvláště užitečný při psaní v češtině, neboť používá mj. citační normu ČSN ISO 690.

 • Série videí od portálu Citace.com začíná obecnými informacemi o citování a pokračuje video-návody pro jednotlivé funkce tohoto citačního manažeru.
Přístup k Citace PRO
 1. Navštivte stránky CitacePRO.com
 2. Vyberte vstup jako NTK (2. sloupec, 3. řada)
 3. Zadejte svůj NTK login (uživatelské jméno a heslo)

EndNote

EndNote je široce užívaný komerční citační manažer. Existuje volně dostupná verze EndNote basic a placená aplikace EndNote desktop. VŠCHT Praha nabízí pro své vyučující a studenty přístup zdarma.

Pokud si přejete vyhledávat plnotextové dokumenty z licencovaných zdrojů NTK, pak změňte následující nastavení:
 1. V záložce Edit vyberte Preferences
 2. Do pole Find Full Text vložte následující:
  • OpenURL Path: http://sfx.techlib.cz/sfxlcl3
  • Ověření URL: https://www.techlib.cz/Shibboleth.sso/Login?target=http://www.techlib.cz

JabRef

JabRef je bibliografický open source citační manažer, založený na formátu BibTeX (standardní bibliografický formát pro LaTeX). Je proto užitečný především při práci v LaTeXu a odborném psaní v angličtině.

 • FAQ (v angličtině)

Zotero

Citační manažer Zotero pracuje přímo v prohlížeči a podporuje ukládání plných textů. Umožňuje vytvoření vlastních citačních stylů a jejich sdílení, stejně jako správu vytvořených kolekcí (bibliografické citace, dokumenty a soubory, osobní poznámky, obrázky aj.).

 • Nápověda v češtině a angličtině
 • Video srozumitelně představující jednotlivé funkce Zotera, včetně rozšíření pro MS Word. Tip: Srozumitelné i při rychlosti 1.25.

Mendeley

Mendeley je volně přístupný citační manažer a vědecká sociální síť, umožňující kromě běžných funkcí (správa, sdílení, čtení, anotování a citování článků) též spolupráci a komunikaci s ostatními uživateli a sledování současných výzkumných trendů.

Citační generátory

Citační generátory toho umí méně než manažery, slouží především k tvorbě citací v požadovaném stylu. Při jejich použití je důležité správně zvolit, o jaký druh dokumentu se jedná.

Generátory mohou ušetřit čas, ale vytvořené citace je vždy nutné zkontrolovat.

Původní autorky: D. Dvořáková, P. Francová, S. Krueger

Editor: Olga Martinová Poslední změna: 9.11. 2021 13:11