Biomedicínské inženýrství

Biomedicínské inženýrství je multioborovou oblastí, která využívá metody a postupy z oblasti biologie, biochemie a fyziky, včetně specifického přístrojového vybavení. Jelikož se tento obor v současnosti rychle rozvíjí, snažíme se pro vás vyhledávat a do fondu tištěných i elektronických knih a časopisů zařazovat nejnovější poznatky a shrnutí běžně užívaných i experimentálních metod.

Sledujte novinky z oblasti biomedicínského inženýrství

Nově došlá čísla časopisů z oblasti biologie a medicína

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů.

Elektronické knihy

Elektronické knihy s tematikou biomedicínského inženýrství je možné vyhledávat prostřednictvím společného vyhledavače, v abecedním seznamu nebo v jednotlivých databázích. Publikace jsou pro registrované uživatele dostupné pro čtení online i ke stažení, záleží na konkrétním titulu.

Doporučené e-knihy

Tištěné knihy

Doporučené knihy


Biomedicíně se věnují především publikace v sektoru 5C. Tabulka shrnuje další možná umístění a značení relevantních knih.

Obor Regál Signatura
Analýza a zpracování dat, MATLAB 4D/069–075 TK5102.9
Biofyzika 5C/332–333 QH505
Bioinformatika 5C/329–330 QH324.2
Biomateriály 5C/366–369 R857
Biomechanika mj. 5C/332–333 QH513
Lékařské přístroje 5C/362–366 R856
Radiologie 5C/033–035 QC795

Tištěné knihy podoboru Zobrazovací systémy v lékařství

Obor Regál Signatura
Chromatografie 5C/133–145 QD79.C
Krystalografie 5C/294–299 QD900-QD999
Mikroskopie 5C/323–324 QH201-QH299
Radiodiagnostika 5C/387 RM801-RM899
Spektroskopie (EPR,NMR, ...) 5C/150–153 QD96
Spektroskopie optická (IR, Raman, ...) 5C/163–164 QC454
Tomografie 5C/379–380 RC78.7
Ultrazvuk 4B/004 TA417.4

Online články

Články z oblasti biomedicínského inženýrství je možné vyhledávat prostřednictvím společného vyhledavače nebo v jednotlivých databázích. Registrovaní uživatelé mají k většině zdrojů přístup také z domova.

Doporučené plnotextové databáze

  • IEEE Xplore – Seznam časopisů vydávaných významnou profesní organizací IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) na téma Bioinženýrství
  • ProQuest – Databáze disertačních a diplomových prací a oborů Zdravotnictví a medicína a Věda a technika.
  • ScienceDirect
  • SpringerLink

Doporučené citační a bibliografické databáze

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů s medicínskou a biomedicínskou tématikou dostupných v NTK.

Referenční zdroje

Instituce

ZajímavostiPůvodní autor: Pavla Francová

Editor: Tomáš Razím Poslední změna: 10.1. 2024 09:01