Fyzika

Téma fyziky je ve fondu NTK pokryto od první poloviny 20. století do současnosti. Doplňovány jsou výběrově veškeré moderní oblasti fyziky. Čtenářům je k dipozici rozsáhlá sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné online zdroje.

Nově došlá čísla tištěných časopisů z fyziky

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky tištěných časopisů.

Sledujte novinky z oblasti fyziky

Elektronické knihy

Doporučené tituly

Tištěné knihy

Knihy z oblasti fyziky jsou umístěny na 5. patře na regálech 5B 034 - 5C 039 a označeny signaturou QC1-999. Podrobnější rozmístění naleznete v následující tabulce.

Obor Regál Signatura
Fyzika obecně 5B034-094 QC1-75
Vážení, Měření, Míry a váhy 5B095-097 QC81-114
Deskriptivní a experimentální mechanika 5B098-104 QC120-168.86
Fyzika pevných látek, složení hmoty 5B105-132 QC170-197
Zvuk, světlo, teplo jako celek 5B133 QC220-220.5
Akustika, zvuk 5B134-139 QC221-246
Teplo, termika 5B140-149 QC251-338.5
Optika 5B150-164 QC350-467
Záření, radiační fyzika 5B165 QC474-496.9
Elektřina a magnetismus 5B166-181 QC501-766
Jaderná fyzika, atomová energie, radioaktivita 5C001-31 QC770-798
Geofyzika. Kosmická fyzika 5C032-35 QC801-809
Magnetické pole Země, Geomagnetismus 5C036 QC811-849
Meteorologie, Klimatologie 5C037-39 QC851-999

Doporučené knihy

Historický fond

  • Kromě aktuálních publikací pokrývajících moderní oblasti fyziky nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920.
  • Přečtěte si naše recenze na vybrané tituly.

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů zaměřených na fyziku

Open access časopisy v DOAJ

Tištěné časopisy

Abecední seznam

Aktuální ročníky tištěných časopisů z oblasti fyziky jsou umístěny ve studovně časopisů na 3. patře, konkrétně na regálech 3D054-059.

Seznam aktuálně odebíraných časopisů

Referenční zdroje

Další dostupné zdroje naleznete v přehledu elektronických zdrojů na stránkách NTK.

Webové stránky

Původní správa: Anna Keclíková, Stephanie Krueger.

Editor: Poslední změna: 13.11. 2018 13:11