Biologie a biotechnologie

Biologie a biotechnologie je ve fondu NTK zahrnuta jako doplňkový obor pro Biomedicínské inženýrství a zahrnuje základní publikace v oblastech anatomie, fyziologie, botaniky i zoologie. Pokud vám podstatná publikace v našem přehledu chybí, neváhejte nám ji prosím doporučit.

Elektronické knihy oboru Biologie

Doporučené databáze pro oblast Biologie a biotechnologie

Doporučené e-knihy

Tištěné knihy

Podobory Biologie Regál Signatura
Anatomie 5C347 QM
Botanika 5C346 QK8
Buňky 5C345 QH58 - QH6
Entomologie 5C347 QL4
Fyziologie 5C348 - 5C382 QP34 - QP475
Zoologie 5C347 QL6 - QL7

Historický fond

NTK nabízí také historické publikace z oblasti biologie, anatomie a fyziologie. Naše nejstarší publikace se datují k první půli 19.století.

Doporučené knihy

Online články

Doporučené databáze pro oblast Biologie a biotechnologie

Elektronické časopisy

Tištěné časopisy

ISSN Název časopisu Studovna Volný výběr Online
0044-7447; 1654-7209; 0301-0325 Ambio : a journal of the human environment 5C334 ANO
1210-3349; 0231-5130 Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách 3D069 5C321 ANO, bez přístupu k plným textům
0916-8451; 0002-1369 Bioscience, biotechnology, and biochemistry 3D069 SKLAD ANO
1335-342X; 0862-9129 Ekológia = Ecology : international journal for ecological problems of the biosphere 3D070 5C338 ANO
1612-1872; 1612-1880 Chemistry & biodiversity 3D069 SKLAD ANO
0301-4800; 0022-5398 Journal of nutritional science and vitaminology 3D070 SKLAD ANO
1082-6068; 0032-7484 Preparative biochemistry & biotechnology 3D069 SKLAD ANO
0044-4812 Živa : časopis pro popularizaci biologie 3D069 5C321 ANO, bez přístupu k plným textům

Referenční zdroje

Webové stránky

Původní autor: Pavla Francová

Editor: Věra Krásová Poslední změna: 30.8. 2019 14:08