Programovací jazyky

Tento oborový průvodce shromažďuje užitečné zdroje, určené jak laikům se zájmem o programování, tak studentům prvních ročníků informatických oborů. Jedná se jak o materiály přímo z NTK (knihy a e-knihy), tak i prověřené volně dostupné zdroje.

Home

Pokud se s programováním teprve seznamujete, nejvhodnější je začít buď s JavaScriptem, nebo s Pythonem - jedná se o nejvyužívanější jazyky současnosti a existuje pro ně množství kvalitních zdrojů. Navíc se v nich napsaný kód dobře čte, protože připomíná přirozenou angličtinu. 

Celý fond, týkající se programování naleznete zde. Kvalitní eknihy, týkající se programování jsou dostupné na platformách ProQuest Ebook Central či SpringerLink.

Git

Git je software, který slouží ke snadnému sledování změn v souborech, spolupráci na vývoji kódu a jednoduchému vyvíjení několika verzí současně. Pro programování je znalost Gitu základem. 

Advanced Algorithms (COMPSCI 224) 

Série přednášek z Harvard University o základech algoritmizace. Pro pokročilé začátečníky a studenty informatiky.

Java

Java patří mezi nejpopulárnější programovací jazyky na světě. Nejvíc se používá pro vývoj Android aplikací, ale má silné zastoupení i při vývoji desktopových a webových aplikací. Výhodou Javy je její univerzálnost - Java kód může beze změn fungovat na počítači, serveru, nebo telefonu. 

Úvodní materiály

Knihy

Cover: Java for absolute beginners Cover: Učebnice jazyka Java Core Java: Fundamentals Java: A beginner´s guide Java: the complete reference Thinking in Java A practical guide to data structures and algorithms Servlet and JSP: a tutorial Cover: Java Language Features  Introducing Gradle Maven Essentials Introducing Maven Ant in action

Další JVM jazyky

Kromě Javy existují i další jazyky, které využívají univerzálnosti Java Virtual Machine a kompilace do Java bytecode.  Jedná se například o jazyky Scala, Kotlin, Groovy a Clojure

Scala for the impatient Scala for Java developers Head first Kotlin Kotlin in actionGroovy in action Pro Continuous Delivery: with Jenkins 2.0 Making Java Groovy Web development with Clojure Clojure Applied

C

C je jazyk, který je rychlý a dobře napsané programy v C jsou tak velmi efektivní. Jeho nevýhodou je, že postrádá bezpečnostní funkce novějších jazyků (jako je třeba Java), takže špatně napsaný C program může zaplnit paměť počítače a způsobit pád operačního systému.

Jazyk C se používá při psaní operačních systémů (zejména Un*xové systémy a Linux) a dalších programů, které potřebují přímo komunikovat s hardware počítače a je u nich potřeba vysoká rychlost a přesnost.

C++

C++ je jazyk, který staví na jazyku C, ale přidává některé funkce moderních programovacích jazyků, které urychlují programátorům práci, jako jsou integrované datové struktury a objekty

C++ se v současné době používá pro vývoj embeded systémů nebo pro psaní náročných grafických aplikací (herní enginy, počítačové hry, operační systémy)

Knihy

Cover: Programovací jazyk C Cover: C: the complete reference Cover: C++: the complete reference Cover: C++20 for lazy programmers Cover: C++ Data Structures and Algorithms
 
 
 
 

C#

C# (čteme sí sharp) je programovací jazyk, vyvíjený společností Microsoft. Používá se zejména k psaní desktopových Windows a webových aplikací. Sémanticky a filosoficky je C# nejpodobnější jazyku Java. 

Knihy

Cover: C# 8. 0 and . NET Core 3. 0 - Modern Cross-Platform Development Cover: Programovací jazyk C Cover: C# Programming for Absolute Beginners Cover: Hands-On Design Patterns with C# and .NET Core Cover: C# bez předchozích znalostí Cover: Programování v C# : od základů k profesionálnímu použití

JavaScript

JavaScript je nejpoužívanější jazyk současnosti. Původně vznikl za účelem automatizaci přidání interaktivity na web, dnes ho však najdeme téměř všude. Webové, desktopové i mobilní aplikace, servery, hry, chytrá elektronika. 

Navzdory svému jménu nemá JavaScript nic společného s jazykem Java, jmenuje se tak, protože v době vzniku byla Java velmi populární a trendy moderní jazyk a autorům JS se to zdálo jako dobrý marketingový tah. 

Materiály pro začátečníky

Důležité technologie

Knihy

Cover: JavaScript: the definitive guide: 7th edition Cover: Eloquent JavaScript: a modern introduction to programming Cover: You don't know JS: ES6 and beyond Cover: Secrets of the JavaScript ninja Cover: Node.js in action Cover: Advanced TypeScript Programming Projects: Build 9 Different Apps with TypeScript 3 and JavaScript Frameworks Such As Angular, React, and Vue
 
 
 
 

Python

Python je jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků dneška. Dobře se píše a čte. Jeho hlavní využití je v datové analýze a strojovém učení. Dále se používá pro automatizaci procesů, v robotice a pro psaní webových aplikací. 

Materiály pro začátečníky

Knihy

Cover: Introduction to computation and programming using Python Cover: Fundamentals of Python : first programs Cover: Effective Python Cover: Automate the boring stuff with Python : practical programming for total beginners Cover: Python: kompletní příručka jazyka pro verzi 3.10 Cover: Impractical Python projects: playful programming activities to make you smarter Cover: Serious Python: black-belt advice on deployment, scalability, testing, and moreCover: Python for data analysis : data wrangling with pandas, NumPy, and IPython Cover: Pandas for everyone: Python data analysis Cover: Pandas cookbook Cover: Advanced data science and analytics with PythonCover: Software architecture with Python: design and architect highly scalable, robust, clean, and high performance applications in PythonCover: Web development with Django Cover: Django 3 by example Cover: Decoupled Django: Understand and Build Decoupled Django Architectures for JavaScript Front-ends Cover: Mastering Flask Web Development

Původní autor: E. Blažků

Editor: Ibrahim Abou Khashabh Poslední změna: 19.12. 2022 16:12