Počítačová bezpečnost a kryptologie

V tomto oborovém průvodci naleznete zdroje zabývající se šifrováním dat, hackingem, ochranou soukromí a okrajově také kyberzločinem.

Novinky

Nové knihy

Linux server security : hack and defend Official (ISC) guide to the CISSP CBK Mobile forensic investigations : a guide to evidence collection, analysis, and presentation Cover:Cybercrime and digital forensics : an introduction Network and data security for non-engineers SSL and TLS : theory and practice Bezpečně n@ internetu : průvodce chováním ve světě online Protecting mobile networks and devices : challenges and solutions Cover:What every engineer should know about cyber security and digital forensics Cover:Bezpečí na internetu pro všechny

Nově došlá čísla tištěných časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů, včetně oborů elektrotechniky, techniky a ostatních.

Online články

Elektronické časopisy

Od prosince 2014 předplácí NTK IEEE Explore, tedy nově můžete přistupovat k časopisům na platformě online:

Další elektronické časopisy:

Všechny elektronické časopisy naleznete v Summonu NTK

Tištěné časopisy

ISSN Název časopisu
0161-1194 Cryptologia
1211-8737 Data security management : časopis o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů
1802-4505 Security world : čtvrtletník o informační bezpečnosti

Webové stránky

Původní autor: Pavel Žák

Editor: Jan Červenka Poslední změna: 30.11. 2018 10:11