Matematika

Matematický fond NTK sahá od první poloviny 20. století do současnosti. Doplňovány jsou výběrově veškeré moderní oblasti matematiky, včetně stále více se rozvíjející informatiky. Čtenářům je k dispozici rozsáhlá sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné online zdroje.

Nově došlá čísla matematických časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky tištěných časopisů.

Sledujte novinky z oblasti matematiky

Elektronické knihy

Tištěné knihy

Knihy z oblasti matematiky jsou pod označením signaturou QA1-999 z větší části umístěny na 6. patře na regálech 6C 138 - 6D 182. Mezi matematickými knihami jsou zařazeny i knihy s tématy informatiky a výpočetní techniky. Podrobnější rozmístění naleznete v následující tabulce.

Obor Regál Signatura
Matematika obecně 6C138-227 QA1-43
Matematické tabulky - obecně 6C228 QA47-63
Nástroje a stroje, výpočení technika, počítače, programovací jazyky 6C229-318 QA71-95
Základy matematiky. Aritmetika 6D101 QA101-145
Algebra 6D102-118 QA150-272
Pravděpodobnost 6D119-127 QA273.A1-275
Matematická statistika 6D128-134 QA276-297
Analýza (dif. počet, funkce, dif. rovnice) 6D135-170 QA298-433
Geometrie 6D171-182 QA440-699
Analytická mechanika 5B001-012 QA801-939

Historický fond

  • Kromě aktuálních publikací nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920.
  • Přečtěte si naše recenze na vybrané tituly.

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů z oblasti matematiky

Open access časopisy v DOAJ

Tištěné časopisy

Abecední seznam

Aktuální ročníky matematických tištěných časopisů jsou umístěny ve studovně časopisů na 3. patře převážně na regálech 3D043-051, kde jsou mězi ně zařazeny i časopisy z oblasti IT.

Seznam aktuálně odebíraných časopisů

Referenční zdroje

Další dostupné zdroje naleznete v přehledu elektronických zdrojů na stránkách NTK.

Webové stránky

Původní správa: Anna Keclíková, Stephanie Krueger.

Editor: Poslední změna: 13.11. 2018 13:11