Podpora uživatelů při práci se systémem LaTeX

LaTeX je volně dostupný nástroj pro psaní a tvorbu dokumentů, jehož silnou stránkou je zobrazování symbolů, vzorečků, grafů a matematických rovnic. Používání systému LaTeX je rozšířeno především v technických oborech. Jedná se o otevřený nástroj, obsahuje velkou spoustu funkcí a šablon, určených přímo pro tvorbu vědeckých dokumentů, včetně prezentací, vědeckých článků a diplomových prací.

Kromě tohoto stručného návodu pro práci v LaTeXu si u nás můžete také domluvit konzultaci, a to ať už s LaTeXem začínáte, nebo řešíte nějaký pokročilejší problém.

Konzultace

Pokud byste rádi s někým detailně probrali svůj projekt v systému LaTeX, domluvte si konzultaci. Konzultace probíhají v tuto chvíli online (telefonicky, emailem nebo prostřednictvím videohovoru) a pouze v angličtině – stačí vyplnit formulář.

Příklady témat konzultací:

  • Základní informace a doporučení při instalaci LaTeXu na Mac, Windows a Linux a také pro práci v Overleaf (online textový editor pro LaTeX).
  • Tipy pro začátečníky (jak strukturovat dokument, balíčky funkcí, vkládání vzorců, přidávání obrázků, generování obsahů, citování, přidávání poznámek pod čarou, vytváření tabulek,…).
  • Pokročilejší témata – například vytváření tabulek, a obrázků za použití balíčku pgfplots.

Vybrané návody

Knihy

Šablony (Templates)


Editor: Ibrahim Abou Khashabh Poslední změna: 29.8. 2022 10:08