Zemědělství

V tomto oborovém průvodci naleznete relevantní informační zdroje z oblasti zemědělství související s technikou a přírodními a aplikovanými vědami. Uživatelům je k dispozici sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné online zdroje.

Nové knihy z oboru Zemědělství

Rss kanál tohoto oboru

Nově došlá čísla tištěných časopisů z oboru Zemědělství

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější čísla časopisů.

Novinky


 

Elektronické knihy

Studijní materiály Mendelovy univerzity v Brně

Tištěné knihy

Podrobnější rozmístění knih z oblasti zemědělství a zemědělské techniky naleznete v následující tabulce.

OborRegálSignatura
Zemědělství obecně 5C392-396 S1-559
Zemědělská ekonomika. Zemědělská chemie 5C397-400 S560-589
Půdy. Pedologie. Meliorace 5C401-406 S590-621
Ochrana půdy. Zemědělské stroje a zemědělská technika (seriály) 5C407-411 S622-674
Zemědělské stroje a technika. Zemědělské stavby. Ochrana přírodních zdrojů 5C412-413 S675-946
Pěstování plodin 5C414-417 SB1-1110

Chov zvířat

Akvakultura. Rybářské oblasti. Rybaření

5C420-423

SF1-1100

SH1-691

Technická hydraulika. Hydrodynamika. Vodohospodářské stavby 4B092-093 TC180
Zavodňování 4B101 TC801-937
Odvodňování 4B101 TC970-978
Zemědělské stavby 4C021 TH4911-4935
Mechanizace v zemědělství 4C203 TJ1480-1496
Traktory 3A112 TL233-233.8

Historický fond

Kromě aktuálních publikací nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920. Přečtěte si  recenze na vybrané tituly.

Doporučené databáze

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů z oblasti zemědělství

Open access časopisy v DOAJ

Tištěné časopisy

Abecední seznam

Aktuální čísla tištěných časopisů  najdete ve studovně časopisů ve 3. nadzemním podlaží v sektoru 3D umístěné v regálech 043 - 044

Online články

Referenční zdroje

Další dostupné zdroje naleznete v přehledu elektronických zdrojů na stránkách NTK.

Webové stránky

Původní autor: P. Procházková, E. Karbanová

Editor: Jana Soukupová Poslední změna: 3.4. 2024 14:04